Nejsilnější robotická ruka světa dokáže hrát na piano | EkonTech.cz


Nejsilnější robotická ruka světa dokáže hrát na piano

Technik
16. 4. 2020 - 1:31

Robotická ruka jihokorejského týmu může uchopovat předměty, které jsou až třikrát těžší než samotná ruka. Tato technologie napodobuje lidskou ruku, i když má o jeden prst méně. Stejně jako lidská ruka je silná a jemná zároveň. Může opatrně manipulovat se sklenicí vody, nůžkami na papír, vajíčky anebo hudebním nástrojem.

Tvůrci robotů v dnešní době vylepšují celou řadu technologií, aby se roboti mohli stát běžnou součástí naší každodenní reality. Pokud se z nich stanou užiteční pomocníci, tak by nám mohli v řadě případů ulehčit život.

Jedním ze stěžejních cílů robotiky je, aby roboti mohli zacházet s obyčejnými předměty tak jako lidé, a v ideálním případě ještě lépe. Roboti schopní jemné manipulace se nepochybně uplatní v moderní průmyslové výrobě, ve službách, i v domácnostech.

Vědci a inženýři jihokorejského institutu Korea Institute of Machinery & Materials vyvinuli robotickou ruku, o které tvrdí, že je momentálně nejsilnější na světě, vzhledem ke svojí vlastní hmotnosti. Zdatně manipuluje s objekty, které jsou až třikrát těžší nežli tato robotická ruka. A zároveň vládne velmi delikátními pohyby, jako je například hra na piano anebo obsluhování se sklenicí vody.

Tato robotická ruka byla postavena tak, aby napodobovala jak rozměry, tak i vlastnosti lidské ruky, přestože má o jeden prst méně. Řídící jednotka, která je ukrytá v dlani robotické ruky, ovládá 12 motorů, a také pohyb každého ze 4 prstů, tedy celkem 16 pohyblivých „kloubů“. Díky tomu se prsty i klouby pohybují nezávisle na sobě. Robotická ruka může s jejich pomocí uchopovat předměty o váze přes 3 kilogramy, i když sama váží jen asi 1 kilogram. 

Podle svých tvůrců je nová robotická ruka lehčí a silnější nežli komerčně dostupné robotické ruky. Nabízí největší sílu v uchopování, vztaženou k váze samotné ruky. Tým jihokorejského institutu k tomu dodává, že jejich ruku je možné snadno připojit k celé škále rozmanitých robotických paží.

Není to ale jenom o síle. Badatelé vybavili ruku silovými a dotekovými senzory, které se nacházejí na prstech, konečcích prstů a na dlani. S těmito senzory je možné změřit směr a velikost sil, které na ruku působí, když se dostane do kontaktu s rozmanitými objekty. Senzorům ruka vděčí za dovednosti, jako je nalití vody do sklenice a její servírování, stříhání papíru nůžkami, uchopení vajíčka anebo hraní na piano. Pro roboty jsou to všechno nesmírně náročné úkony, které jsou dnes stále na samotné hranici možností robotiky. 

Vedoucí výzkumu Hyunmin Do uvádí, že jejich ruka je velmi šikovná a v řadě ohledů úspěšně napodobuje lidskou ruku. Zároveň poslouží jako platforma pro výzkum algoritmů pro uchopování předmětů a vývoj umělé inteligence pro manipulace robotickou rukou.