Nejtalentovanější studenti Brna dostali 3,6 milionu korun | EkonTech.cz


Nejtalentovanější studenti Brna dostali 3,6 milionu korun

Z vejšky / věda
31. 1. 2015 - 10:59

Systém předvídání dopravní situace v Brně, studium bakterií z Antarktidy nebo analýza leukemických buněk. To jsou jen některé z dvanácti projektů studentů doktorandského programu, kteří uspěli v soutěži „Brno Ph.D. talent 2014“. Z rukou I. náměstkyně primátora města Brna Kláry Liptákové studenti v pátek převzali šeky celkem za 3,6 milionu korun.

Mladí vědci mají do světa výzkumu náročný start. Kromě vlastního vědeckého bádání musí řešit ještě jednu otázku: jak vyjít s penězi. Doktorandské stipendium, které se pohybuje mezi pěti až osmi tisíci korunami, je buď jejich jediným příjmem, nebo si přivýdělek mladí doktorandi hledají jinde, často na úkor svého studia. Brněnské univerzity pak přicházejí o své špičkové studenty, pro které je snazší odejít do soukromé sféry nebo do zahraničí. Zabránit tomu chce v České republice unikátní projekt „Brno Ph.D. talent“. V jeho čtvrtém ročníku podpořilo město Brno prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) dvanáct nejnadanějších studentů 3,6 miliony korunami.

„Brno se snaží tímto projektem motivovat mladé vědecké talenty ke studiu náročných přírodovědných a technických oborů v Brně. Můžeme tak zabránit odchodu nadějných studentů a dokonce získat ke studiu v Brně i doktorandy ze zahraničí a tím zvyšovat kvalitu výzkumu a vývoje v Brně,“ uvedl primátor Brna Petr Vokřál. Od počátku projektu v roce 2009 město ve čtyřech ročnících podpořilo 72 studentů, kterým předalo celkem 25,2 milionu korun.

Studenty vybírají vědecké špičky od nás i ze zahraničí

Otevřená soutěž pro studenty všech brněnských univerzit je určena pro doktorandy v prvním ročníku technických a přírodovědných oborů. Ti procházejí tříkolovým výběrem, během něhož je hodnotí mezinárodní komise, v jejíchž řadách zasedají mimo jiné také hodnotitelé grantů Evropské komise. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 90 studentů, z nichž komise vybrala 12 nejnadějnějších. Každý z nich obdrží v pravidelných příspěvcích v následujících třech letech 300 tisíc korun. Díky nim mohou mladí vědci dosáhnout alespoň na částku průměrného platu, která jim umožní věnovat se studiu naplno a konkurovat tak špičkovým Ph.D. studentům v zahraničí.

„Brno je svým programem otevřené soutěže a podpory z veřejných peněz v České republice zcela unikátní,“ říká Miloš Šifalda, ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. Přestože plánovaný efekt celého projektu by měl být vidět až za pár let, přínosy je podle něj možné pozorovat již dnes. „Podpoření studenti jsou velmi aktivní a nadprůměrní v publikačních činnostech, účastní se důležitých konferencí či absolvují zahraniční stáže na prestižních univerzitách. Zvedají tím mezinárodní renomé brněnských univerzit a zároveň tak vzniká konkurenční výhoda v soutěži s dalšími českými městy v lákání mladých talentovaných lidí z celé České republiky i ze zahraničí,“ dodává ředitel JCMM Miloš Šifalda.

Věnovat se vědě naplno?

Že finance jsou problém, se kterým se potýká skoro každý doktorand, potvrzuje také Stanislava Králová.  Ta se věnuje studiu bakterií z ostrova Jamese Rosse v Antarktidě. „Doktorát je časově velmi náročný, často se nehledí na víkendy ani svátky. Přitom finanční ohodnocení je velmi chabé a čas pro vedlejší práci se jen těžko hledá. Věnovat se vědě naplno znamená pro každého doktoranda celkem zásadní existenční problémy,“ říká.

Souhlasí také Adam Obrusník, který na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vyvíjí počítačové modely. S jejich pomocí zkoumá, jak by se daly plazmové zdroje využít v biomedicínských aplikacích. „Nepřeháním, když řeknu, že možnost ucházet se o stipendium Brno Ph.D. talent byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl zůstat v Brně a neodešel jsem studovat do zahraničí. Ve vědeckých oborech by měli mít studenti možnost věnovat se svému výzkumu naplno,“ tvrdí.

Projekt „Brno Ph.D. talent“ je součástí Regionální inovační strategie, dlouhodobé koncepce rozvoje vědy a výzkumu v Brně a Jihomoravském kraji. Od počátku projektu v roce 2009 bylo ve čtyřech ročnících podpořeno 72 studentů celkovou částkou 25,2 milionů korun. Donátorem projektu je statutární město Brno, organizátorem Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.

 

Zdroj fotografie: Brno Ph.D. talent