Nikola Semeráková o startu kariéry v Albertu | EkonTech.cz


Nikola Semeráková o startu kariéry v Albertu

Rozhovory / Albert / rozhovory
13. 7. 2023 - 8:37

Nikola Semeráková - Operations Support Coordinator v oblasti Food Waste. Má na starosti darování odepsaných potravinových přebytků pro potravinové banky, zvířata a Zero Food Waste Kantýnu, kde se vaří pro zaměstnance z potravinových přebytků z prodejen Albert.

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Jelikož jsem na bakaláři vystudovala obor Podnikovou ekonomiku a management a následně jsem se po roce rozhodla přestoupit na magisterský obor Ochrana přírody, tak upřímně začátky v rámci oboru nebyly úplně jednoduché a byla to velká výzva. Při studiu mě ale poháněla motivace a zájem o oblast ekologie, ochrany přírody a udržitelnosti. Studium mě velmi bavilo a naplňovalo, což mi umožnilo lépe a rychleji absorbovat nové informace. Po intenzivním roce, kdy jsem se naučila důležité informace, si troufám říct, že pro mě byly poslední semestry mnohem jednodušší.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Na konci mého studia se moje úroveň angličtiny posunula na úroveň C1, především proto, že jsem svoji diplomovou práci psala v angličtině a část svého studia strávila v zahraničí na výzkumných stážích v rámci mořské biologie. Základy měla určitě střední škola, kterou jsem studovala s rozšířenou výukou angličtiny, dále pak cesty do zahraničí, čtení článků, knížek či sledování videa a filmů v angličtině. 

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Ano, rozhodně. Chtěla jsem se věnovat oblasti udržitelnosti či ochraně přírody, což se mi následně také splnilo při mých studiích, kdy jsem se přihlásila na letní stáž v Albertu na projekt v rámci udržitelnosti Zero Food Waste. V projektu jsem také skloubila svoje ekonomické znalosti s ekologií, což momentálně vnímám jako obrovskou výhodu.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Během studia jsem si vyzkoušela několik projektů s možností podnikaní, ale zjistila jsem, že to není vždy jednoduché. Následně mě během studií zaujala pracovní nabídka letní stáže v Albertu, neváhala jsem a přihlásila se. Zaměstnanecký poměr vnímám jako velkou výhodu, jak rozvíjet své dovednosti a znalosti z různých oddělení, získat zkušenosti od zkušenějších kolegů, nabýt praktické zkušenosti a budovat kariéru. Současně získat cenné informace o fungování firmy, strategickém plánování, projektovém řízení a dalších oblastech.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem si vždy přivydělávala a získávala zkušenosti při brigádách v různých odvětvích. Práce se studiem se dala vždy skloubit. Za všechny ty brigády jsem ráda, jelikož jsem zjistila, čemu bych se chtěla v budoucnu věnovat a získala jsem praxi a zkušenosti.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Částku jsem odvozovala podle svých předešlých zaměstnání, zkušeností, vzdělání a nákladů na život.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého zaměstnavatele jsem kontaktovala prostřednictvím webových stránek. Pokud bych se právě teď nacházela v posledním ročníku vysoké školy a narazila bych na nabídku práce na LinkedIn, pravděpodobně bych na ni reagovala.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

O stáži v Albertu jsem se dozvěděla z internetových stránek na Jobs.cz. Vyhledávala jsem také na jiných portálech a na LinkedInu. 

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Myslím si, že ano, nebo alespoň pro mě tyto akce byly přínosné. Zúčastnila jsem se několika veletrhů pracovních příležitostí a také některých přednášek, které byly pořádány v rámci spolupráce mezi fakultou a firmami. Tuto akci považuji za velmi užitečnou, neboť studentům umožňuje nahlédnout na reálné projekty z akademické perspektivy, studenti se mohou osobě potkat se zaměstnavateli a doptat na otázky.

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Do Prahy jsem se přestěhovala kvůli vysoké škole, kde jsem po studiích i zůstala a hledala si zde i práci. Jinak bych přestěhování zvažovala.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce dojíždím cca 30 minut. Maximálně bych byla ochotná dojíždět hodinu.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Nebráním se práci v zahraničí. V minulosti jsem si vyzkoušela již několik pobytů v zahraničí během svých studií. Na stážích jsem většinou strávila 3-4 měsíce. Jednalo se většinou o výzkumnou práci v rámci mořské biologie. Každá stáž byla výjimečná a naučila mě něco nového. Byla to pro mě obrovská životní zkušenost, ze které jsem si odnesla spoustu zajímavých zkušeností a poznala lidi z celého světa s podobnými zájmy, což mi pomohlo poznat i více samu sebe a svět kolem nás.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, pravidelně při našich společných akcích.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, ve firmě máme nastaveny tyto hodnoty, které se mnou souzní i v osobním životě: Odvaha: Prosazujeme změny, jsme vnímaví, smělí a inovativní. Čestnost: Děláme správné věci a získáváme si důvěru zákazníků. Týmovost: Společně přebíráme zodpovědnost, spolupracujeme a vítězíme. Péče: Staráme se o naše zákazníky, naše kolegy a komunity. Humor: Jsme skromní, nohama na zemi a nebereme se příliš vážně.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura na mě působí velmi pozitivně. Na pracovišti je velmi přátelská, neformální atmosféra a v rámci týmů si vzájemně pomáháme. K tomu přispívají i naše firemní hodnoty, společné akce, přednášky, webináře a akce v rámci zdravého životního stylu a osobního rozvoje. Domnívám se, že to nově příchozí zaměstnanci oceňují a vnímají pozitivně.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Neměnila bych, se svou prací v Albertu jsem velmi spokojená. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Prezentace zaměstnavatele na sociálních sítích je určitě důležitá pro budování image značky, informování o nových kampaních, projektech a tématech. Kampaně mě oslovují. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Záleží na situaci a na tom, jaké informace se sdílí. Pokud jde o obecné informace, není nutné, aby byly příliš personalizované. Nicméně osobně preferuji, když jsou informace prezentovány osobnějším způsobem. Pokud jde o osobní rovinu, je pro mě důležité, aby mě zaměstnavatel oslovil s návrhem, který je relevantní pro mě a odpovídá mým potřebám. Například při poskytování zpětné vazby je pro mě klíčové, aby mi bylo sděleno, v jakých konkrétních oblastech bych měla pracovat na zlepšení a jaké další cíle bych si měla stanovit.