Nový katalyzátor přeměňuje běžný plastový odpad na palivo a vosk | EkonTech.cz


Nový katalyzátor přeměňuje běžný plastový odpad na palivo a vosk

Technik / plast / palivo
19. 4. 2021 - 14:37

Plasty jsou skvělým vynálezem. Mimo jiné na nich oceňujeme jejich stálost a odolnost. Bohužel, právě tyto vlastnosti se postupně ukázaly jako velmi problematické. Plasty se totiž často dostávají do odpadu, kde pak vydrží velmi dlouhou dobu. V dnešní době vyrábíme ohromná množství různých typů plastů, z nichž pak vzniká odpovídající množství trvanlivého odpadu. Ten pak ohrožuje životní prostředí i organismy, které ho obývají.

Plasty díky své struktuře často velmi odolávají chemickým reakcím. I proto jsou velmi užitečné při výrobě rozmanitých lahví, potrubí či nádob na chemikálie. Problém je ale v tom, že pro jejich rozklad je nezbytné působení chemických reakcí. Proto je velmi obtížné plasty recyklovat. Například při termální recyklaci plastů je nutné použít teploty kolem 300 až 900 °C, což indikuje velkou spotřebu energie.

Japonští badatelé univerzit Tohoku a Osaka City však vyvinuli nový katalyzátor, který umožňuje rozkládat plasty při nižší teplotě. Zjistili, že nejlépe funguje kombinace oxidů ruthenia a ceru. Takový katalyzátor je podle nich nejvíce efektivní a zajišťuje recyklaci polyolefinových plastů, tedy například polyetylenu nebo polypropylenu, při teplotě „pouhých“ 200 °C.

Jak uvádějí autoři studie, jejich přístup zahrnuje velmi účinný a opakovaně použitelný heterogenní katalyzátor, který je mnohem aktivnější než jiné na kovech založené katalyzátory. A pracuje při méně extrémních reakčních podmínkách, což přináší celou řadu výhod. Použitím tohoto katalyzátoru je možné přeměnit plastové tašky a běžné odpadní plasty na cenné chemikálie, a to s vysokou účinností.

Masazumi Tamura, Keiichi Tomishige a jejich spolupracovníci tvrdí, že se svým novým katalyzátorem dokázali přeměnit zhruba 92 procent typického plastového odpadu na užitečné materiály. Asi 77 procent plastového odpadu se přitom přemění na kapalné palivo, zatímco z 15 procent plastového odpadu vznikne vosk. Díky těmto produktům se recyklování plastů může stát finančně zajímavým byznysem.

V současné době se objevuje více metod recyklace plastů a dalších technologických novinek, které mohou řešit problém s plastovým odpadem. Tým americké University of California, Berkeley, nedávno přišel s novým procesem, který dovoluje přeměnit polyetylen na nové účinné lepidlo. Jiné týmy zase pracují na vývoji různých typů plastů, které jsou dostatečně funkční, ale zároveň jsou mnohem snadněji recyklovatelné než dnešní plasty.

Zdroj: Osaka City University