Nový prototyp respirátoru z ČVUT | EkonTech.cz


Nový prototyp respirátoru z ČVUT

Vědec / koronavirus
16. 3. 2020 - 21:44

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjí prototyp respirátoru pro distribuovanou výrobu.

COVID-19 je v poslendích dnech tématem číslo 1 nejen v České republice, ale po celém světě. Tato nečekaná pandemie se dotýká všech kontinentů a vedle výzkumu protilátky probíhají také četné výzkumy podpůrných procesů a pomůcek. Jeden takový probíhá na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze. V centru excelence RICAIP vyvíjí pod označením „CIIRC RP95“ zcela nový prototyp respirátoru, který by mělo být možné vyrábět hromadnou výrobou kdekoli na světě. Respirátory se budou vyrábět 3D tiskem nebo vstřikováním plastu do připravených forem.

Prototyp respirátoru CIIRC RP95 vychází z reálného a již hojně využívaného respirátoru typu N95, kterého je však nyní nedostatek. V současné době již probíhá testování pilotního modelu. CIIRC ČVUT přitom zvolil zcela novou technologii 3D tisku MJF. První testy jsou velmi nadějné, pracuje se na drobných finálních vylepšeních a instalaci membránových filtrů. Po jejich montáži bude respirátor konečně testován na protivirovou propustnost a další nutné parametry.  Zajištění hromadné výroby bude dalším krokem po úspěšném dokončení prototypu.

Tělo respirátoru bude tištěno z plastu tiskárnou HP Multijet Fusion 4200, výdechový ventil na bázi gumy či silikonu s delší dobou životnosti pak bude vyroben pomocí technologie Stratasys Polyjet J750. Připravený respirátor bude následně zkompletován s filtrační vložkou a bude možné jej využít opakovaně, možnost výměny filtračního materiálu bude samozřejmostí. 

CIIRC ČVUT prověřuje také model pro masovou výrobu, za pomoci vstřikování plastu. K hromadné výrobě je však třeba zajistit partnery z oblasti průmyslové výroby, kteří mají s těmito technologiemi zkušenost.

Doufejme, že se celý proces stihne co nejrychleji a nový model respirátoru se tak brzy dostane k široké veřejnosti.