Nový řasový bioreaktor vysaje CO2 400-krát efektivněji než stromy | EkonTech.cz


Nový řasový bioreaktor vysaje CO2 400-krát efektivněji než stromy

Vědec / řasový bioreaktor
29. 9. 2019 - 14:23

Společnost Hypergiant Industries vyvinula zařízení Eos Bioreactor, které dokáže velmi efektivně zpracovávat atmosférický oxid uhličitý na biopalivo. Klíčem k úspěchu bioreaktoru je výkonný kmen mikroskopických zelených řas druhu Chlorella vulgaris a umělá inteligence, která řídí provoz bioreaktoru v optimálních podmínkách.

Problém s nadbytečný oxidem uhličitým v atmosféře je možné řešit různě. Pokud jde o biologické procesy, tak jedním z nejúčinnějších nástrojů je v tomto ohledu zpracování uhlíku fotosyntetickými mikroorganismy.

Vědci již delší dobu studují využití fotosyntézy pro odčerpávání oxidu uhličitého z atmosféry, aby tím jednak ulevili globálnímu klimatu, a také zajistili výrobu paliv z pěkně obnovitelných zdrojů. Americká společnost Hypergiant Industries nedávno postoupila o krok dále a takovou technologii zabudovala do stroje tvaru telefonní budky. Tahle hranatá záležitost přitom vysaje z atmosféry stejné množství uhlíku z atmosféry, jako celý akr (tj. něco přes 4 tisíce metrů čtverečních) porostu stromů.

Při nejrozšířenější, tedy kyslíkové fotosyntéze bakterie, řasy a rostliny zpracovávají oxid uhličitý, vodu a světlo na cukr a kyslík. Organismy díky tomu obvykle rostou a množí se. Pod dohledem vědců a inženýrů ale mohou také vyrábět biopaliva nebo další zajímavé látky. Některé technologie jsou v tomto směru již dost slibné.

Nové zařízení nese jméno Eos Bioreactor. Připomíná velkou herní konzoli o rozměrech 90 krát 90 krát 210 cm, kterou někdo zapomněl v zahradě. Bioreaktor byl navržený pro instalaci v městském prostředí, kde by měl lapat a zpracovávat oxid uhličitý, ze kterého vyrábí biopalivo.

Klíčovým prvkem bioreaktoru jsou jeho obyvatelé, populární zelené řasy druhu Chlorella vulgaris. Jde o kmen těchto mikroskopických řas, který polyká oxid uhličitý mnohem náruživěji, než většina jiných fotosyntetických organismů. Chlorelly žijí v systému trubic a nádrží bioreaktoru, do nichž zařízení pumpuje vzduch a poskytuje řasám umělé osvětlení. Díky tomu se chlorelly mají čile k světu a vyrábějí biopalivo pro další využití.

Představitelé společnosti Hypergiant Industries prohlašují, že technologie jejich bioreaktoru je natolik účinná, že zpracuje 400-krát více oxidu uhličitého, nežli stromy na stejné rozloze půdy. Na pozoruhodném výkonu zařízení Eos Bioreactor se rovněž nemalou měrou podílí umělá inteligence, která dohlíží na celý proces zpracování uhlíku, obsluhuje osvětlení, teplotu a pH prostředí v bioreaktoru, aby byla výroba biopaliva co nejvíce efektivní.

Hypergiant Industries podle všeho zatím nezamýšlejí vyrábět bioreaktor ve velkém. Namísto toho chtějí design svého zařízení zveřejnit, aby tím inspirovali další společnosti k vývoji podobných bioreaktorů.

Zdroj: Hypergiant Industries