Ondřej Labík o startu kariéry v Saint-Gobain | EkonTech.cz


Ondřej Labík o startu kariéry v Saint-Gobain

Rozhovory / Saint-Gobain / rozhovory
21. 7. 2023 - 9:36

Ondřej Labík - Management Trainee

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Moje studijní výsledky byly nadprůměrné. Studium techniky mě bavilo. Díky mým výsledkům jsem mohl pracovat na zajímavých projektech s velkými firmami, účastnit se prezentací na mezinárodních konferencích, kam mě vyslala škola, a v neposlední řadě pracovat na výzkumech pro americkou vládu. To vše byly velmi cenné zkušenosti.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Vzhledem k tomu, že jsem celou vysokou školu studoval v USA, kde jsem psal odborné články, pracoval na vládních výzkumech, a spolupracoval s mnoha velkými firmami, musel jsem mluvit i psát perfektně. Angličtinu jsem se učil na střední škole, takže do USA jsem jel se slušnou znalostí, ale žít v prostředí kde se používá pouze angličtina mě naučilo ze všeho nejvíce.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Určitě. Během studia jsem se soustředil na trvalé zlepšování, návrhy a zlepšování výrobních procesů a štíhlou výrobu, s aplikací především ve stavebnictví (výroba modulárních domů a prefabrikace) a také v automotive průmyslu. Vzhledem k výzkumu, na kterém jsem pracoval během magisterského studia (výrobní systémy modulárních bytových domů blízkých nule a továrně instalované systémy v modulárním bydlení), stavebnictví a výroba byla první volbou, i když mě lákal i automotive.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Obě možnosti jsou lákavé a mají své pro a proti. Pro mě osobně je důležité využívat naplno svůj potenciál, pak vím, že mě práce bude opravdu naplňovat ať už je to v zaměstnaneckém poměru nebo v podnikání. Rozhodl jsem se začít ve velké kvalitní firmě s dlouhodobou tradicí, která mi umožní pracovat na velice zajímavých projektech, pracovat s nejmodernějšími technologiemi a učit se od zkušených kolegů, hned od první chvíle.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, získával. Studoval jsem v USA, kde jsou vysoké školy velmi dobře propojeny s praxí. Pracoval jsem na výzkumu a projektech s různými velkými společnostmi a americkou vládou. Vzhledem k tomu, že to byl „full time job“, bylo náročné skloubit práci se školou a s dalšími aktivitami, kterým jsme se musel věnovat. Na druhou stranu to za ty zkušenosti stálo. Jednalo se o výrobní systémy modulárních bytových domů blízkých nule a továrně instalované systémy v modulárním bydlení.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Vycházel jsem z průměrné mzdy v oboru v ČR, a také z množství zkušeností, které jsem nasbíral během studia a práce v USA. Zkušenosti jsem měl jak teoretické, tak praktické, díky spolupráci s velkými firmami na mnoha projektech, práci na výzkumech pro americkou vládu, i díky prezentacím na mezinárodních konferencích. V součtu jsem se tedy nebál říct o vyšší než průměrnou mzdu a myslím, že jsme se domluvili ke spokojenosti obou stran.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, toto variantu jsem nevyužil. Pokud bych byl opět v situaci, kdy bych se rozhlížel pro pracovních příležitostech, možná bych využil cestu přes LinkedIn. Jinou sociální síť bych pro oslovení zaměstnavatele určitě nevolil.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Připadá mi, že Saint-Gobain jsem znal tak nějak „odjakživa“. Opravdu si nevzpomenu na první konkrétní zmínku. Myslím, že pro lidi pohybující se okolo techniky a zejména stavebnictví je to velmi známé jméno. Zároveň zde pracuje známý, díky čemuž jsem měl informace o skvělé kultuře a vysoké kvalitě společnosti. Do Saint-Gobain jsem poslal svůj životopis sám, některé firmy naopak oslovily mne. Pro porovnání pracovních nabídek jsem se díval také na klasické pracovní portály. 

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Vzhledem k mému studiu, které bylo celé v USA, bohužel nemohu kvalifikovaně hodnotit jak přínosné a zajímavé jsou tyto akce na českých vysokých školách. Myslím si, že obecně vzato podobné akce přínosné jsou. Osobně jsem je měl velmi rád, především přednášky lidí z praxe, kde student získá bližší kontakt s realitou.

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Ano, přestěhoval jsem se. Chtěl jsem do města, kde je více příležitostí. Z rodného města jsem odešel už na vysokou školu do USA.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do kanceláře na DOCKu na Palmovce dojíždím 30 minut tramvají. Je pravda, že celkem často jezdím i do výroby a tu má Saint-Gobain rozprostřenou v podstatě po celé ČR. Pokud jsem na pracovních cestách, tak cestou trávím více než hodinu denně, někdy jsem za volantem i 5-6 hodin, případně jsou pracovní cesty vícedenní. V případě pracovních cest mi to nevadí, na denní bázi si ale neumím představit dojíždět více než hodinu (na jednu cestu). 

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Ano, chtěl bych pracovat v zahraničí. Láká mě to kvůli zkušenostem. Je fajn, že Skupina Saint-Gobain působí téměř celosvětově, takže je pravděpodobné, že budu moci jet pracovat do zahraničí a stále zůstat ve Skupině. Žil jsem několik let v USA, kde jsem vystudoval univerzitu a pracoval, takže se životem v zahraničí mám zkušenosti. Nyní bych rád zkusil zase jinou zemi.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Myslím si, že svou vizi komunikuje Saint-Gobain dostatečně. Patříme k výrobcům materiálů, kteří se neustále snaží posouvat úroveň a kvalitu produktů. Z environmentálního hlediska jsou stanoveny jasné cíle na snížení negativních dopadů výroby na životní prostředí. Probíhá i edukace zaměstnanců a všichni jsou motivování ke snižování ekologické zátěže na pracovišti i v osobním životě.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Firemní hodnoty jsou jasné a jsou dobře komunikovány. Mezi základní hodnoty firmy patří: profesionální přístup, respektování druhého, integrita, loajalita a solidarita. Velký důraz je kladen na udržitelnost, ekologii a celkově dopady naší činnosti na životní prostředí. V pohledu k zaměstnancům, tak na prvním místě je určitě bezpečnost práce, zdraví a příjemné prostředí. Je kladen důraz i na diverzitu, tedy aby byl kolektiv různorodý.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím si, že úroveň firemní kultury je na vysoké úrovni. Všichni kolegové jsou odborníci a profesionálové na svých místech, ale zároveň jsou přátelští a ochotní sdílet své znalosti. V dnešní době si myslím, že pro mnoho kandidátů může být firemní kultura rozhodující při výběru budoucího zaměstnání. 

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Nad každým svým rozhodnutím přemýšlím a zvažuji následné dopady. Nerad jednám impulzivně a bezmyšlenkovitě. Z tohoto důvodu si za každým svým rozhodnutím stojím a většinou bych nic neměnil. V Saint-Gobain jsem zatím spokojený, takže nyní není ani důvod. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Já osobně nejsem velký milovník sociálních sítí. Konkrétní kampaně jsem nikdy neviděl, takže je nemohu hodnotit. Nicméně pro mnoho lidí je to zdroj informací, proto chápu, že firmy se budování a prezentaci značky na sociálních sítích věnují. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Myslím si, že komunikace ze strany zaměstnavatele by měla být spíše individuální, i když ne vždy je tato možnost dostupná. Každý člověk je jiný a vyžaduje jiné způsoby komunikace, předávání informací a získávání zkušeností. V naší společnosti tomu tak je. Ve velké míře se pracuje na osobním rozvoji každého zaměstnance.