On-line vzdělávání v Česku – dočkáme se? | EkonTech.cz


On-line vzdělávání v Česku – dočkáme se?

Z vejšky / online / studium
4. 3. 2014 - 20:04

V zahraničí je již on-line vzdělávání standardní způsob studia vysoké školy, u nás je bohužel stále ještě v plenkách. Jaké jsou možnosti on-line studia v zahraničí a jaké jsou výhody či nevýhody on-line studia?

On-line studiumPokud hledáte studium, kde byste nemuseli každodenně ani o víkendech docházet do školy na přednášky či semináře, je on-line studium určeno právě vám. Bohužel v tuto chvíli v České republice najdete pouze on-line kurzy, ale ne možnost vystudovat VŠ na bázi on-line studia. Celosvětový trendVzdělání po celém světě prochází rychlými změnami. Jedním z fenoménů dnešní doby právě ve vzdělávání je on-line studium na vysoké škole či on-line kurzy. A proč ne? Díky této formě studia si může každý svévolně určit, kdy se bude připravovat na zkoušky, což otvírá dveře nejen studentům, ale také pracujícím či například matkám na mateřské.

Výhody on-line studia…

Největší výhodou je, že můžete studovat kdykoli a odkudkoli. Ke studiu vám postačí pouze internetové připojení a funkční PC. Studijní materiály lze najít na internetu, stejně jako diskuze k danému tématu či záznamy z přednášek. Studovat lze ráno, přes den či v noci, podle vaší nátury. V některých případech můžete přizpůsobit rychlost kurzu podle svých možností, například studium urychlit či prodloužit. Lze předpokládat, že také ušetříte, a to jak čas, tak také peníze.

…a teď nevýhody

Tento typ vzdělávání je pro studenty, kteří jsou dostatečně motivováni, a není potřeba je nutit ke studiu. V opačném případě by totiž nejspíš místo učení skončili u Facebooku. Další nevýhodou také může být neexistence kolektivu. Diskuze na internetu vysokoškolskou partu nenahradí. Poslední nevýhodou může být nedostatečná informovanost personálních pracovníků v České republice. Je možné, že se setkáte v rámci hledání svého zaměstnání s personalistou, kterému budete muset on-line titul či on-line kurz vysvětlit. Prestiž by ovšem měla být na stejné úrovni s klasickým studiem.

Zahraniční obliba on-line studia

Pro zajímavost - v loňském roce se do on-line studia zapsalo kolem dvou milionů studentů z celého světa, letos už šest a půl milionu. Příkladem může být kurz zdarma na téma umělé inteligence na Stanfordově univerzitě, kterého se zúčastnilo více než 100 000 studentů. Mezi další zahraniční university patří Harvard, Massachusetts Institute of Technology, University of California, Berkeley, další kanadské, britské, izraelské a australské univerzity a rychle přibývají další. Británie, Francie, Německo i další země již připravují své vlastní platformy.

Zárodky on-line studia už i u nás

On-line formu vzdělávání postupně zavádí například Masarykova univerzita v Brně. Bližší informace vám sdělí Tamara Váňová, která má online výuku na Masarykově univerzitě na starosti.

Jako jedna z mála škol nabízíte on-line vzdělávání. V jaké formě?

Masarykova univerzita nabízí online vzdělávání jak ve formě blended learning, tak čistě online. Blended learning znamená, že jde o kombinovanou výuku, kdy část probíhá online a část prezenčně. Tento typ výuky se běžně nabízí posluchačům kombinovaného a celoživotního vzdělávání, kteří přijíždějí na výuku jen jednou týdně, nebo i méně často, a bez elektronických studijních podpor by jen těžko zvládli to, co k získání titulu nebo osvědčení potřebují.

Je u vás on-line výuka oblíbená? Jaké jsou její klady a zápory?

Výuka online je čím dál oblíbenější, a to jak z hlediska učitelů, tak studentů. Její klady vycházejí z toho, že student může studovat v čase a v tempu, které mu vyhovuje, má kontakt na vyučující a zpětnou vazbu, ať už okamžitou při řešení testů nebo cvičení, ale i živou od spolužáků i vyučujících přes diskusní fóra. Pro vyučující je velký nápor studijní materiály připravit, ale zase na druhou stranu je lze snadno recyklovat, nic se neztratí a studenti se nemají nač vymlouvat. Nevýhody jsou taky zřejmé - ne vše lze předávat elektronicky a pak také učitel nikdy neví, zda ten konkrétní test online skutečně napsal ten konkrétní student, ale pokud na testu skutečně záleží, lze ho vždy skládat v počítačové učebně pod dohledem, nebo na papíru, který se pak oskenuje a vyhodnotí v systému. Není to samozřejmě tak jednoduché při tvořených odpovědích, ale při výběru z možností jde o velice pohodlný systém - učitel připraví test, systém ho zpracuje, e-technik přinese stoh písemek, které se pak v systému opět vyhodnotí a výsledky zapíší do poznámkových bloků

Myslíte, že vznikne v dohledné době studijní obor na některé ze škol, který by byl celý postaven na on-line modelu? V zahraničí je to již poměrně standardní způsob vzdělávání...

Jsem hluboce přesvědčena, že dříve či později (a spíš dříve) se budou studovat online celé obory, které se k tomu hodí. Řada oborů po čistě online výuce přímo volá. Určitě ne tělocvik, i když i tam je značný prostor v teoretických částech předmětů, který se jen pomalu zaplňuje. 

Jeden z velkých problémů je podle mého názoru ve financích. Jen namátkou: vytvořit například dobrá výuková videa tak, jak je známe ze zahraničí, je finančně náročné a není to práce pro jednotlivce, ale pro týmy odborníků - učitelů, grafiků, kameramanů a dalších technických pracovníků. Dalším problémem je jakási nedůvěra českých učitelů, že jejich materiály nebudou "zcizeny", což jde zcela proti současnému trendu sdílení, ale to už je trochu jiná kapitola.

On-line studium v Česku?

Dne 25. 11. 2013 se konalo jednání Rady ministrů vzdělávání členských zemí Evropské unie. Výsledkem bylo, že členské země tomuto novému fenoménu přikládají velkou váhu, a to nejen na vysokoškolské, ale také středoškolské úrovni. Počátkem je výuka online formou na Masarykově univerzitě, vrcholem by pak mohla být možnost vystudovat celý obor formou online napříč školským systémem. Důležité v tuto chvíli bude, jakým způsobem tyto nové trendy uchopí nové vedení MŠMT a zda bude schválena Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, která aktuálně tento vývoj do budoucna plánuje podporovat jak programově tak finančně.