Ostravská univerzita má hotov nový projekt pro superpočítač - pomůže léčit cukrovku | EkonTech.cz


Ostravská univerzita má hotov nový projekt pro superpočítač - pomůže léčit cukrovku

Z vejšky / technika / IT
28. 3. 2013 - 17:56

První část superpočítače sice do Ostravy dorazila teprve včera, ale Ostravská univerzita, která je vedle Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava součástí národního superpočítačového centra IT4Innovations, už má hotovu složitou matematickou analýzu tukových tkání pacientů s cukrovkou a obezitou.

foto: http://www.it4innovations.cz

„Právě tento úkol později dostane jako jedno ze zadání superpočítač: spočítat, kterým lidem, s jakými tukovými buňkami, proč a kdy hrozí vážné zdravotní komplikace. Výsledky budou využitelné v léčbě obezity, ale i v prevenci,“ vysvětlil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Podle něj jde navíc o užitečný příklad možností budoucí integrace Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, s níž se počítá.

Jde o výstup z práce nového oddělení biostatistiky, které bude spolupracovat s lékařskými fakultami a s výzkumnými medicínskými ústavy. „Aplikace pro rozbor stavu a předvídání vývoje tukových buněk bude sloužit ke sledování a vyhodnocování změn v tkáních lidí, u kterých se léčí obezita. Tomu předchází tvorba složitého matematického modelu schopného předpovídat. Je to velmi přesná vědecká předpověď založená na různých metodách strojového zpracování dat,“ upřesnil profesor Vilém Novák, který je uznávaným odborníkem a vedoucím Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity.

Cílem špičkových matematiků je v této chvíli identifikace pacientů s diagnózou Diabetes mellitus II. typu (jde o nejčastější formu cukrovky u nás, která souvisí spíše s vyšším věkem, obezitou, nedostatkem pohybu a nezdravým životním stylem; tělo nemocného sice vytváří inzulin, ale neumí jej efektivně využít; jedná se o nevyléčitelné onemocnění, které vede po letech k rozvoji negativních změn prakticky ve všech orgánech nemocného). Nově vzniklé oddělení biostatistiky už proto navázalo, kromě domácí ostravské lékařské fakulty, spolupráci také s Lékařskými fakultami pražské Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci.

Divize superpočítačového centra IT4Innovations na Ostravské univerzitě vznikla v roce 2011 jako součást jejího mezinárodně známého Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Zabývá se právě vytvářením metod, modelů a složitých algoritmů, které budou zjednodušeně řečeno „krmivem“ pro superpočítač. Biostatistika by měla být jednou z prioritních oblastí, na kterou se superpočítání zaměří.

Odborníci využili údaje o deseti tisících pacientů a vytvořili matematické modely „předvídání“, které mají stovky proměnných. Obdobně budou pracovat na analýzách dalších medicínských dat. „Naší ambicí je rozvoj bioinformatiky, která umí na základě přesné matematiky a superpočítání předpovědět například to, jak genetická výbava daného člověka v budoucnu zatíží jeho život nemocemi,“ zdůraznil rektor Ostravské univerzity J. Močkoř.

Tyto možnosti mají odborníci díky schopnosti matematiků a fyziků pracovat s modely neurčitosti, tedy s tzv. fuzzy modely.  Jsou využívány v tak běžných zařízeních, jako je například automatická pračka, myčka nádobí, automatická převodovka v autě, mobilní telefon nebo digitální fotoaparát. Modely pro superpočítač jsou ovšem násobně složitější, bude je možné využít napříč vědními obory a dokonale popsat vývoj složitých systémů, které ovlivňuje neskonalé množství faktorů, čas i typy lidského chování. To je také hlavní úkol divize Ostravské univerzity v národním superpočítačovém centru IT4Innovations.

 

Zpracovala: Mgr. Eva Kijonková, mediální zastoupení Ostravské univerzity v Ostravě