Pavel Schindler o startu kariéry v Syneru | EkonTech.cz


Pavel Schindler o startu kariéry v Syneru

Rozhovory / Syner / rozhovory
21. 7. 2023 - 9:33

Pavel Schindler - Přípravář výroby Junior

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Hodnotil bych se jako průměrný student vysoké školy, nejsem studijně nadaný, průběh studia zvládám bez větších problémů.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky? 

Hovořím běžnou hovorovou angličtinou úroveň B1, naučil jsem se ji ve škole a na kurzech. 

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Chtěl bych, jelikož mě můj obor baví, strávil jsem tomu velké množství času a vidím v něm perspektivu se zlepšovat. 

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Jakožto zaměstnanec v průběhu studia vidím lepší časovou flexibilitu, oporu a vstřícnost ze strany zaměstnavatele, to ovšem neznamená, že v budoucnu bych podnikaní neviděl jako lepší a mně bližší.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, již v průběhu celého mého studia pracuji, a navíc v oboru, náročné to je, ale při dobré dohodě se zaměstnavatelem se dá najít rozumné řešení. A to se u Syneru najít dá. 

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

35 000 Kč, odvodil jsem to na základě vlastních potřeb, nabídky trhu a příkladů od přátel.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

To nevím, podlé mého každý, kdo jen trochu chce si najde cestu, jak někoho kontaktovat. Pro mě osobně je spíš důležité o zaměstnavateli najít dostatečné množství informací, abych si mohl utvořit názor.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Z běžného fungování v oboru. Zaměstnavatelé jsem kontaktoval přes internet.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Pro studenty, kteří se hledají a nezabředli do oboru určitě ano. Studenti, kteří již pracují se podle mě nedozví nic nového, pro ně je atraktivnější vidět výsledky, zajímavé popasování se se velkými úkoly, speciální technologie či postupy, ve kterých firma exceluje a tvoří ji tím atraktivní. 

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Ne, ani bych o tom neuvažoval. 

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

25 min., maximálně asi hodinu. 

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Ano chtěl, ale ještě jsem nikde nebyl.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Nyní se nacházím ve třetím ročníku. Řekl bych že můj názor je střízlivý a pevný. Troufám si tvrdit, že se do konce mého studia nezmění. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

ano, jednoho z nich jsem i tváři, setkávám se s ním dnes a denně, ale přiznám se, že bych se základě reklamy nerozhodoval.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano je, osobní a přímý názor je pro mě důležitý.