Pavla Nekolná o startu kariéry v T-Mobile | EkonTech.cz


Pavla Nekolná o startu kariéry v T-Mobile

Rozhovory / T-Mobile / rozhovory
14. 5. 2023 - 8:03

Pavla Nekolná - Employer Brand Trainee

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Během celého studia jsem si vedla dle mého lépe než dobře, moje studijní průměry oscilovaly kolem známky 1,5. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Moje úroveň angličtiny je B2, již během studia na gymnáziu jsem získala FCE certifikát. Angličtinu jsem se učila již od mateřské školy a pak pouze ve škole, během základní školy jsem navíc navštěvovala kurzy angličtiny. 

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

V rámci bakalářského studia jsem studovala obor Cestovní ruch a regionální rozvoj, jelikož jsem poté obor změnila na Management, neplánovala jsem v oboru zůstat. Věděla jsem, že si chci rozšířit obzory, ale kdyby se naskytla zajímavá nabídka, klidně bych se do oboru vrátila. Myslím, že by člověk neměl usnout na vavřínech. 

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Mým nevyřčeným přáním bylo podnikat, pouze v této cestě jsem viděla možnost osobního rozvoje. Při studiu jsem ale zároveň potřebovala pravidelný příjem. Nicméně díky T-Mobile jsem zjistila, že i v zaměstnaneckém poměru mohu růst nejen profesně ale i osobně. 

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem pracovala již od gymnázia, když člověk chce, vždy si cestu najde. V tu dobu jsem nevnímala náročnost kombinace studia a práce, líbilo se mi, že se mohu posouvat dále a získávat nové zkušenosti, finance byly příjemný bonus.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Existuje spousta článků a portálů, které informují o mzdě pro absolventy. Kdybych se rozhodovala dnes, samozřejmě by byla rozhodující konkrétní pozice, ale myslím, že se absolventská mzda může pohybovat mezi 30-40 tis. Kč. 

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele jsem kontaktovala přes kariérní stránky www.t-kariera.cz. Myslím, že v posledním ročníku VŠ studenti uvítají jakékoliv ulehčení hledání práce, takže ano. 

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Informace jsem získala na pracovních portálech všeho druhu. Následně jsem se vždy orientovala dle stránek a sociálních sítí zaměstnavatelů, abych si udělala o firmě obrázek. Přístup T-Mobile se mi velice líbil, vč. jejich sociální sítí, které referují o životě ve firmě. 

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Rozhodně. Líbí se mi, jak se firmy snaží studenty zaujmout, a když jsou akce interaktivní. V Téčku se účastníme kariérních veletrhů, jobfairů, ale také pořádáme hackathony, abychom byli studentům blíže. 

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Za prací jsem se stěhovat nemusela a v aktuální situaci bych o tom spíše neuvažovala, samozřejmě pokud by se nejednalo o práci snů, to bych se rozmýšlela. 

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce dojíždím maximálně 30 minut, snesitelné maximum je pro mě 1 hodina. 

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na pracovní stáži v zahraničí jsem nebyla, nejedná se o něco, po čem bych toužila. 

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, T-Mobile směrem k nám vizi komunikuje, máme i možnost se společně potkat a diskutovat na dané téma. 

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, říkáme mu Magenta Way. S hodnotami společnosti se ztotožňuji, v našich firemních hodnotách můžete najít třeba to, že táhneme za jeden provaz – vyhráváme i prohráváme společně, vždy začínáme nejdřív u sebe, ale taky to, že dbáme na kvalitní zákaznickou zkušenost. 

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Naše firemní kultura mi je blízká. Myslím si, že nově přicházející kolegy a kolegyně ovlivňuje pozitivně, díky přístupu a principům, co ve firmě máme, můžete jako člověk růst. Mně osobně se líbí, že mi je důvěřováno a mám svoji odpovědnost, pak je má práce smysluplná a cítím se jako rovnocenný člen týmu. 

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Ne, rozhodovala bych se stejně. T-Mobile mi dal příležitost k růstu, za ten rok, co jsem tady jsem získala možnosti pracovat na projektech, které mě posunuly dál a s lidmi, kteří mě inspirují. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Ano, našich kampaní na sociálních sítích si všímám, sleduji i naše sociální sítě. A musím říct, že jsem vždy ráda, kde všude se angažujeme a s čím novým přicházíme. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Myslím si, že každý jsme jiný a při kontaktu dvou různých osob dochází k jedinečné komunikaci. Rozhodně není nutné, abychom svoji komunikaci personalizovali potřebám druhého. V Téčku k sobě přistupujeme s respektem, a to bohatě stačí. :)