Petr Václavek o startu kariéry v CSGM | EkonTech.cz


Petr Václavek o startu kariéry v CSGM

Rozhovory / CSGM / rozhovory
21. 7. 2023 - 9:31

Petr Václavek - Trainee - finanční specialista

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Během svého studia jsem se vždy snažil vyniknout a být lepším studentem. Své cíle jsem si stanovil již na začátku studia a pravidelně jsem si je aktualizoval a přizpůsoboval se průběhu semestru. Své výsledky jsem průběžně monitoroval a snažil se stále zlepšovat. Podařilo se mi dokončit všechny předměty včas a bez nutnosti opakování. Snažil jsem se také využít všechny dostupné zdroje, jako jsou knihovny, tutoriály, semináře, diskusní fóra a spolupráci s kolegy. Celkově vzato, jsem velmi spokojen s výsledky, kterých jsem během studia dosáhl a věřím, že mi poskytnou dobrý základ pro mé budoucí kariérní úspěchy.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky? 

Mou úroveň angličtiny bych zhodnotil jako pokročilou a věřím, že jsem se během studia na vysoké škole v této oblasti výrazně zlepšil. Největší přínos pro mé jazykové schopnosti však přinesly čtyři půlroční pobyty v zahraničí. Toto prostředí mi umožnilo procvičovat a zdokonalovat si jazykové dovednosti v reálných situacích a zároveň se seznámit s různými kulturami a zvyky.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Ano, po dostudování vysoké školy jsem chtěl pracovat ve stejném oboru, který jsem studoval. Myslím si, že práce v oblasti financí nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj a kariérní růst, a to mě přitahovalo.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Ano, již na vysoké škole jsem měl jasno v tom, že chci pracovat v rámci zaměstnaneckého poměru. Pro mě bylo vždy velmi důležité být součástí týmu a mít možnost spolupracovat s lidmi, kteří mají podobné zájmy a cíle jako já. Vždy mě bavilo vést tým a mít před sebou výzvy, které jsou spojeny s vedením a motivováním týmu. Samostatné podnikání mě sice lákalo, ale uvědomoval jsem si, že by to vyžadovalo mnoho času a úsilí na rozjezd vlastního podnikání. Chtěl jsem se rychleji zapojit do pracovního procesu a získat zkušenosti, které by mi pomohly při budování kariéry v oboru financí. Získat zkušenosti a poznat způsob fungování v reálném prostředí mi přišlo jako nejlepší možnost, jak se co nejrychleji posunout dál a dosáhnout svých kariérních cílů. Navíc mě také lákala možnost pracovat pro renomovanou společnost, která nabízí stabilní zázemí a možnosti kariérního růstu. Myslím si, že zaměstnanecký poměr mi může dopomoci k tomu, abych získal potřebné zkušenosti, vytvořil si sítě kontaktů a postupně se posouval v rámci své kariéry.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, během svého studia jsem měl příležitost získat pracovní zkušenosti. Pracoval jsem jako vedoucí animátorského týmu v mezinárodním hotelovém resortu a také v oblasti pohledávek v jedné z největších pojišťoven v ČR. Bylo to nesmírně náročné, ale pro růst kariéry nezbytné. Snažil jsem se skloubit práci a studium a využívat každou příležitost k získání nových zkušeností již od dob studia. To mi pomohlo při hledání první pracovní příležitosti po ukončení studia a v současnosti mi přináší výhody v oblasti kariérního růstu.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

35 000 Kč - od zkušeností s jazykem, studijními výsledky, prokazatelnou praxí a chutí se učit a vzdělávat novým věcem.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval. Není to pro mě nutností. 

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Během svých studií jsem se snažil být aktivní v prostředí své univerzity a využívat sociální sítě, které mi nabízela. Právě díky nim jsem se dozvěděl o mnoha zajímavých nabídkách zaměstnání, které mi odpovídaly s ohledem na můj obor a kariérní plány. Jednu z těchto nabídek mi doporučili kolegové ze školy, kteří již měli s daným zaměstnavatelem dobré zkušenosti. Konkrétně jsem se dozvěděl o současném zaměstnavateli prostřednictvím doporučení na sociální síti, které mě zaujalo a zanechalo ve mně pozitivní dojem. Nabídka práce v CSG mi okamžitě padla do oka a rozhodl jsem se ji přijmout. Myslím si, že aktivní zapojení do prostředí své univerzity a využití sociálních sítí mi pomohlo najít zajímavé kariérní příležitosti, které mi mohou pomoci posunout se dál v rámci svého oboru.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Ano, akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné, neboť umožňují studentům seznámit se s potenciálními zaměstnavateli a dozvědět se více o možnostech, které jsou jim k dispozici. Například Univerzita Pardubice pořádá hned několik akcí se zaměřením na zaměstnání studentů, ať už kariérním centrem, nebo například veletrhem pracovních příležitostí "Kontakt". Tyto akce jsou pro studenty velmi zajímavé, neboť jim umožňují získat konkrétní informace o firmách a seznámit se s lidmi, kteří pracují v oboru.

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Ne, nemusel jsem se přestěhovat za prací. Dojíždím do práce veřejnými prostředky, protože má kancelář je dostupná do 30 minut jak autem, tak i veřejnou dopravou. V případě potřeby bych však uvažoval o přestěhování, ale momentálně mi toto řešení vyhovuje. Pokud bych se musel přestěhovat, bylo by to určitě otázkou mzdy. Zvažoval bych celkové náklady na život v novém městě včetně nájmu bytu, stravování, dopravy a dalších běžných výdajů.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce dojíždím zhruba 30 minut veřejnou dopravou nebo autem. Považuji tuto dobu za snesitelnou a zcela v mezích mého komfortu. Pokud by doba dojíždění v jednom směru přesáhla 45-60 minut, začal bych uvažovat o alternativách, jako například hledání práce blíže ke svému bydlišti nebo změna způsobu dopravy.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Ano, dokáži si představit i nyní strávit část své budoucí kariéry v zahraničí. Práce v zahraničí by mi dala možnost rozšířit své obzory a získat nové zkušenosti v mezinárodním prostředí. Navíc bych si mohl rozšířit své jazykové znalosti. Již jsem byl v rámci mých studií 5x v zahraničí jako vedoucí mezinárodního animačního hotelového týmu. Byly to krátkodobé pracovní stáže trvající několik měsíců. Tyto zkušenosti mi poskytly mnoho příležitostí k získání nových zkušeností v oblasti vedení týmu a rozvoje mezinárodních komunikačních schopností. 

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, společnost se snaží rozšiřovat své pole působnosti pomocí nákupů nových akvizic. Tím sleduje svou vizi a snaží se ji naplňovat.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, využívá známá prohlášení "Tradice pokračuje", kdy se firma angažuje v oblasti životního prostředí, zaměstnanců a tradice. 

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Z mého pohledu se dívám na firemní kulturu u naší firmy ryze pozitivně. Nicméně, nemohu přesněji říct, jak tato kultura ovlivňuje nově přicházející kolegy, protože nejsem zodpovědný za jejich onboarding proces. Nicméně, věřím, že naše pozitivní firemní kultura přispívá k vytváření příjemného a podpůrného pracovního prostředí, což může být pro nové kolegy motivující a podnětné.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Pokud bych byl znovu v posledním ročníku na VŠ, nepřemýšlel bych o tom, zda bych se rozhodoval jinak nebo dělal něco jinak. Byl jsem spokojený s tím, jak jsem své studium zvládl a cítím se dobře v oboru, který jsem si vybral. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Nové trendy sociálních sítí vidím jako velmi pozitivní a zajímavé z hlediska prezentace zaměstnavatele. Rád si prohlížím kampaně svého zaměstnavatele na sociálních sítích a vnímám je jako dobře cílené a originální.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, pro mě je důležité, aby komunikace od zaměstnavatele byla osobní a personalizovaná, přizpůsobená mým potřebám. Věřím, že kvalitní komunikace je základem pro úspěšnou spolupráci ve společnosti.