Petra Benešová o startu kariéry v Honeywell | EkonTech.cz


Petra Benešová o startu kariéry v Honeywell

Rozhovory / Honeywell / rozhovory
20. 7. 2023 - 13:14

Petra Benešová - Aerospace Systems Engineer II

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Odjakživa jsem povahou spíše perfekcionistka, a proto jsem i během studia kladla důraz na to, aby mé výstupy měly odpovídající kvalitu. Z toho důvodu jsem během doby studia měla poměrně dobré studijní výsledky a snažila jsem se zadané úkoly plnit co nejlépe.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Naše fakulta byla velmi otevřená možnostem vycestování během studia, proto jsem se přihlásila na studijní pobyt v Litvě v rámci programu Erasmus+, a nakonec místo jednoho semestru v zahraničí prodloužila na celý rok. Tato zkušenost mě z jazykového hlediska posunula asi nejdále, jelikož celé studium probíhalo v angličtině, a připravila mě nejen na následující výuku v anglickém jazyce, ale právě i na mou první práci, kde se člověk angličtině nevyhne a je třeba ji aktivně využívat a nebát se promluvit, byť občas s chybami.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

Obor, který jsem si vybrala pro magisterské studium, cílil spíše do výroby než do vývoje, nicméně ještě v té době jsem nebyla pevně rozhodnuta, jakým směrem se vydám. Konkrétní oblast, které se budu věnovat, pro mě nebyla primárním faktorem pro výběr, spíše jsem cílila na společnost (popř. tým), který mi umožní se kariérně a znalostně rozvíjet, bude mi na mé profesní cestě oporou a budu se v něm cítit dobře.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Odjakživa jsem člověk, který preferuje mít zvnějšku jasně zadanou práci a dobře definované úkoly i s termíny - právě ty mě potom motivují si práci rozdělit tak, aby na mě nebyl zbytek týmu závislý a nemusel čekat na mé vstupy. Nejsem typ člověka, kterého by lákalo podnikání a zodpovědnost s ním spojená, upřednostňuji jistoty spojené se zaměstnaneckým poměrem, a proto jsem již během studia věděla, že se v budoucnu vydám touto cestou.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během prvních let studia jsem práci řešila pouze formou letních brigád, a až v posledním ročníku studia jsem měla dostatečný prostor na spojení částečného úvazku s prací na diplomce. Z časového hlediska nebyla má stáž v Honeywellu žádnou překážkou, jelikož mi můj manažer vyšel maximálně vstříc ohledně plánování hodin, a tím pádem jsem měla možnost si práci a studium zkoordinovat podle vlastních potřeb. Současně jsem již během této stáže měla možnost dostatečně poznat roli Systems Engineera a rozhodnout se, zda se budu chtít vydat tímto směrem.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Má očekávaná hrubá mzda byla překvapivě výrazně nižší, než kterou mi můj manažer při nabídce full-time pozice nabídl. V té době jsem měla zkušenost pouze s rolí stážisty a tehdejší první požadavek na hrubou mzdu jsem odvozovala podle průměrné mzdy, kterou berou absolventi mého oboru (ta byla zveřejněna na stránkách VUT).

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele jsem tehdy kontaktovala přes karierní stránky Honeywellu a můj nástup již od prvního kontaktu s hiringem probíhal ve velmi příjemném a přátelském duchu, nicméně i forma navázání kontaktu např. přes LinkedIn mi připadá velmi atraktivní, pokud se zaměstnavatel na těchto stránkách prezentuje a lze zde získat povědomí o tom, čím se tým zabývá a jakým způsobem funguje.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Během studia jsem získávala povědomí o zaměstnavatelích zejména od svých spolužáků, kteří již během studia začali pracovat, popř. ze studentských časopisů nebo jobfairů a podobných studentských akcí, které byly na fakultě pořádány. Právě na jobfairu jsem se poprvé dozvěděla o Honeywellu, který jsem posléze zařadila na seznam firem, které jsem v rámci hledání stáže v posledním ročníku oslovila.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Jsem přesvědčena o tom, že tyto akce přínosné jsou, a i z toho důvodu se jich ráda účastním jako reprezentant Honeywellu. Sama si pamatuji, jak jsem před pár lety uvažovala o firmách, které oslovím v rámci hledání stáže, a má zkušenost z jobfairu mě tehdy nasměrovala na pár kandidátů, kteří mi byli svou prezentací sympatičtí. Spousta studentů nemá bližší povědomí o tom, čím vším se Honeywell zabývá, a jaké možnosti jim už během studia může nabídnout - internship, bakalářské/diplomové práce apod.

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Jelikož bydlím v Brně a studovala jsem zde, nemusela jsem se za prací stěhovat. Pokud by to bylo třeba, asi bych byla ochotna se v rámci ČR přestěhovat - vzhledem k tomu, že zatím nemám rodinu, bylo by pro mě stěhování poměrně nenáročné.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně strávím cestováním do práce cca 20-30 minut (a z práce totéž), což je vzhledem k brněnské dopravě velmi příjemné. Snesitelné maximum by pro mě představovala tak hodina času na cestě, více už by asi bylo nepříjemné a kradlo by mi hodně volného času z mimopracovní doby.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Zahraničním pracovním stážím jsem otevřena, nicméně nejsou pro mě podmínkou nutnou pro to, abych byla v práci spokojená. Z hlediska angličtiny pro mě byl hodně přínosný rok na Erasmu, kde jsem se naučila aktivně komunikovat v cizím jazyce a nebát se, a z technického hlediska je pro mě zatím i práce zde v ČR poměrně náročná a neustále se učím nové věci, takže možnost vycestování v současné době vůbec neřeším.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Honeywell jako firma své vize komunikuje pravidelně, a to včetně aktuálního stavu a na všech úrovních (od firmy jako celku přes brněnskou pobočku až po náš tým). Pro mě osobně je nejpřínosnější a nejzajímavější úroveň týmová, kde vidím, kam se v rámci našeho projektu posouváme a jak se rozvíjíme a plníme vize, které jsme si před pár lety předsevzali.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Honeywell má pro své zaměstnance definovány tzv. 8 behaviors, což jsou principy chování, které podporují růst jak jednotlivce z hlediska znalostí a zkušeností, tak i dynamiku a kvalitu práce na projektech. Tyto behaviors jsou ročně pro každého z nás vyhodnoceny včetně feedbacku, kde se s manažery bavíme o našich silných i slabých stránkách a máme příležitost najít cesty, jak se opět posunout dále.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Má zkušenost je taková, že Honeywell jako velká firma má kulturu odlišnou od menších firem či startupů. Nelze říct, jestli je lepší či horší (ačkoli mně už od začátku vyhovuje), nicméně já jsem v Honeywellu spokojená a mám dojem, že atmosféra ve firmě je velmi přátelská - každý mi vždy poradil, bez problémů mě nasměroval a celkově jsem se setkala vždy jen s ochotnými a milými lidmi.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Určitě ne, když jsem tehdy kontaktovala Honeywell a díky nejrychlejší odpovědi a zpětné vazbě zde získala stáž, nadchl mě nejen první "netechnický" pohovor, který se nesl ve velmi uvolněném a přátelském duchu, tak i pozdější technické interview, kde jsme si s mými teď už kolegy vysloveně padli do oka a potvrdili jsme si, že nabízená pozice zahrnuje to, co očekávám a co mě naplňuje. Od té doby jsem se z pozice stážisty posunula na pozici Systems Engineera II a stále se potvrzuje, že jsem na tom správném místě.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Přiznám se, že více než celofiremní prezentace na sítích mě zajímají příspěvky "z pracovního života" jednotlivců nebo konkrétních týmů. Pokud bych si hledala práci, určitě by mě zajímalo, zda se tým nějakým způsobem na sociálních sítích prezentuje a zda jejich příspěvky ukazují, jak tým funguje, jaké jsou v něm vztahy, jestli je tam přesah i do mimopracovní sféry (společné aktivity apod.). Mám dojem, že příspěvky tohoto typu jsou i obecně nejpopulárnější, protože se s nimi lze ztotožnit více než s celofiremní prezentací, která občas může působit odosobněně.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Záleží na tom, co je mi sdělováno. Nemyslím si, že by každý příspěvek musel být nutně personalizován, nicméně očekávám alespoň nějaký hrubý filtr toho, co je pro mě relevantní a co ne. Asi nikdo z nás nemá rád situaci, kdy musí každé ráno promazávat mailovou schránku kvůli hromadně rozesílané firemní komunikaci, která v 90 % nemá žádnou přidanou hodnotu a není ani čas, ani důvod si ji číst.