Platy českých učitelů jsou ostudné. Obdobně nízké mzdy mají například v Turecku | EkonTech.cz


Platy českých učitelů jsou ostudné. Obdobně nízké mzdy mají například v Turecku

Ostatní / školství / platy
25. 11. 2015 - 17:17

Co se týče dosaženého vzdělání, vede si Česko celkem dobře. Když dojde na platy učitelů, je to mnohem horší, země se v této kategorii ročenky OECD drží na posledních místech.

Česká republika si dle nejnovější analýzy OECD stojí dobře v kategorii nejvyššího dosaženého vzdělání. V případě platů učitelů je ale Česká republika na samém chvostu. 

Na základě současných trendů získá ve 34 nejvyspělejších zemích světa průměrně 35 procent dnešních mladých lidí terciární vzdělání před dosažením 30 let. Pro Českou republiku tento podíl dosahuje 34 procent. O něco lepších výsledků dosahuje sousední Slovensko. „Mezinárodní srovnání pro nás představuje kvalitní zpětnou vazbou. Česká republika je v rámci této ročenky hodnocena nejlépe především v oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání," uvádí ministryně školství Kateřina Valachová.

Naopak mzdy českých učitelů jsou ve srovnání se zeměmi OECD ostudou. "Jednu z nejhorších hodnot vykazujeme v oblasti finančního ohodnocení učitelů. Pedagogové patří k nejhůře placeným státním zaměstnancům, což je v rozporu s vládní politikou vzdělanostní společnosti," říká Valachová. V přepočtu na studenta jsou kantoři placeni hůře již jen na Slovensku, v Turecku nebo v Mexiku. "Pracujeme na zlepšení postavení učitelů prostřednictvím růstu platů, narovnání výše platů pro nejzkušenější učitele i prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů pro jejich profesní rozvoj,“ dodává ministryně.

Roční platy učitelů s 15 lety praxe a běžnou kvalifikací dosahují v rámci zemí OECD průměrně 38 653 dolarů v preprimárním vzdělávání, 41 245 dolarů v primárním vzdělávání, 42 825 dolarů v nižším sekundárním vzdělávání a 44 600 dolarů ve vyšším sekundárním vzdělávání. Česká republika patří v rámci OECD mezi země s nejnižším ohodnocením učitelů – roční platy učitelů s 15 lety praxe a běžnou kvalifikací (bez nenárokových složek platu) dosahují průměrně pouze 17 099 dolarů v preprimárním vzdělávání a 18 273 dolarů v primárním, nižším sekundárním i vyšším sekundárním vzdělávání. Pokud bychom navíc brali poměr mezi platy učitelů a pracujícími, kteří mají též ukončené terciární vzdělání, zaujímá Česko poslední místo.

Publikace OECD, která vychází každý rok, je rozdělena do čtyř věcných bloků, které jsou dále členěny do 31 tematických kapitol. Popisují vzdělávací systémy zejména z pohledu přístupu ke vzdělávání a průchodu vzdělávací soustavou, výstupů ze vzdělávání, finančního zabezpečení vzdělávání, personálního zabezpečení vzdělávání, podmínek pro výuku. Zvláštní pozornost publikace věnuje předškolnímu vzdělávání a profesi učitele.

Publikace EAG je zveřejněna na webových stránkách OECD. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy současně zpracovalo publikaci České školství v mezinárodním srovnání, která představuje stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace EAG v českém jazyce a obsahuje výběr nejzajímavějších a nejvíce diskutovaných indikátorů z této ročenky školství.