Podaří se Evropě navázat lepší vědeckou spolupráci s Kanadou? | EkonTech.cz


Podaří se Evropě navázat lepší vědeckou spolupráci s Kanadou?

Ekonom / Kanada / eu
9. 12. 2021 - 9:44

Evropská komise a Kanada během společného letního summitu začaly jednat o možnostech spolupráce v rámci programu Horizon Europe. Kooperace mezi oběma celky je strategická i vzhledem ke stále silnějšímu vlivu Číny v oblasti výzkumu a vývoje.

Evropská unie svými posledními politickými manévry dává jasně najevo, že má zájem připojit Kanadu jako asociovanou zemi k víceletému rámcovému programu Horizon Europe.  Zmíněný společný summit tak zahájil další aktivní politická jednání o možném připojení Kanady k programu Horizon Europe. Zájem je zejména spolupracovat v oblasti digitálních technologií, ekologických technologiích, v oblasti umělé inteligence či kvantové výpočetní techniky.

 

Evropská komise už s Kanadou o možné participaci v programu Horizon Europe vyjednává delší dobu. Klíčová jednání o konkrétních podmínkách přístupu Kanady jako asociované země k rekordnímu evropskému vědeckému programu však zdrželo obtížné vyjednávání o podmínkách Velké Británie po odchodu z EU. Kanada se s Evropskou unií neshodla také na možnostech spolupráce v oblasti citlivých kvantových a vesmírných technologií, což vedlo k dalším prodlevám. Projev Ursuly von der Leyen je tak na této frontě dobrým signálem, že jednání se znovu rozeběhla. Není ovšem jasné, jak dlouho tato vyjednávání zaberou a kdy by Kanada mohla skutečně získat oficiální status asociované země.

 

Kanadská cesta za výzkumem

Kanada se o rozvoj výzkumu a vědecké spolupráce v posledních letech poměrně aktivně snaží. Kanadským vědcům se totiž za vlády přechozího ministerského předsedy Stephena Harpera dařilo jen těžko. Na některé negativní efekty upozornila zpráva z roku 2017, která ukázala, že Kanada začala zaostávat v oblasti vědeckého výkonu a tamějším vědcům se daří získávat stále méně prestižních vědeckých cen. Zpráva tak doporučila zásadní restrukturalizaci a výraznou finanční injekci do základního výzkumu.

Kanadští vědci následně na základě této zprávy vytvořili silný tlak na novou, více pro-vědecky orientovanou vládu Justina Trudeaua, která stojí v čele v země od listopadu 2015. Přestože vláda v roce 2018 přislíbila zvýšit investice do vědy až na 4 miliardy kanadských dolarů během pěti let, vědci v roce 2019 upozornili na to, že mezi investovanými prostředky chybí finance právě na základní výzkum. Po koronavirové pandemii však vláda v rámci svého plánu na obnovu přislíbila investovat 2,2 miliardy kanadských dolarů během příštích sedmi let do biomedicínského výzkumu.

 

Obavy z čínského vlivu

Spolupráce mezi oběma geopolitickými celky je důležitá i v kontextu stále stoupajícího čínského vlivu v oblasti vědy a technologií. Kanada v červenci 2021 oznámila zavedení nového opatření, kdy při hodnocení některých grantových projektů bude hodnoceno i riziko spolupráce se zahraničními společnostmi. Některé vědecké projekty by tak měly být konzultovány i s kanadskými bezpečnostními agenturami a země zamítne jejich financování, pokud vyhodnotí, že případná spolupráce by zahrnovala bezpečnostní riziko. 

Kanada sice v novém opatření Čínu oficiálně nejmenuje, ale nové opatření zdůvodňuje jako „záměr, který má pomoci zastavit zahraniční vměšování, špionáž a únik nežádoucích informací, který by pomohl zemím či skupinám, které pro Kanadu představují riziko či které mohou narušit kanadskou ekonomiku, společnost či kritickou infrastrukturu.“ Podle vládní zprávy z roku 2020 se totiž zahraniční tajné služby zaměřily právě na kanadské univerzity. 

 

Kanada se tak připojuje mezi řadu západních zemí, které se nyní snaží chránit citlivý výzkum před čínským vlivem. Pozice Evropské unie je ale mnohem složitější – zatímco Evropská komise brání některým zemím spolupracovat na výzkumu v oblasti citlivých technologií, Maďarsko vítá kampus čínské univerzity v Budapešti.

Nutnost spolupráce mezi Kanadou a EU ve světle čínského vlivu zmínila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. „Jakožto Evropané chceme diverzifikovat náš import tak, abychom se vzdálili vývozcům, jako je Čína, protože je pro nás zásadní jak otázka udržitelnosti, tak také chceme menší ekologickou zátěž a transparentnost v oblasti dodržování pracovních podmínek,“ řekla von der Leyen.