Pojišťovny budou díky moderním technologiím schopny daleko více personalizovat nabídky | EkonTech.cz


Pojišťovny budou díky moderním technologiím schopny daleko více personalizovat nabídky

Ostatní / Česká Pojišťovna
7. 5. 2017 - 16:20

Pavol Pitoňák, člen představenstva a ředitel Pojistně-technického útvaru České pojišťovny, s námi hovořil o proměnách pojišťovnictví pod vlivem moderních technologií i o možnostech studentských stáží.

Vystudoval jste na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, konkrétně obor technologie ropy a petrochemie. Věnoval jste se po studiu práci v oboru?

Tomuto oboru jsem se věnoval pouze v rámci práce, kterou jsem vykonával po dobu studia na vysoké škole. A to spolu s prací pro IT společnosti převážně v oblasti hardwaru a instalace systémů.

Jaká byla Vaše cesta k práci v oboru pojišťovnictví?

Po ukončení studia na vysoké škole jsem začal pracovat ve státní správě, kde jsem se věnoval oblasti financí. V rámci svého dalšího působiště - na univerzitě Komenského - jsem si chtěl rozšířit obzory a aktivně jsem se zajímal zejména o oblast práva. Po zhruba dvou letech mne ale zaujala tehdy nově vytvořená pozice v pojišťovně Generali. Jednalo se o projektového a produktového manažera pro demonopolizaci povinného ručení. A právě tady začala moje kariéra v pojišťovnictví.

Dalo by se říci, že žijeme v elektronické době. Máte nějakou představu, jak se mohou v budoucnu produkty v pojišťovnictví díky moderním technologiím proměňovat?

Zvyšující se dostupnost nových technologií je jedním z hlavních trendů, který pojišťovnictví výrazně ovlivňuje už nyní. Překotný vývoj v této oblasti dává tušit, že pojišťovny budou v blízké budoucnosti schopny daleko větší personalizace produktové nabídky, a to díky novým možnostem výměny informací s klienty i maximálně individualizovaným cenám. Zároveň to ale znamená, že bude nutné změnit celkový přístup k řízení a hodnocení rizika a ke konstrukci samotných produktů.

Pozorujete nějaké změny související s novými technologiemi, které by se odrážely na pojištění majetku či nemovitostí?

V oblasti bydlení jsou stále rozšířenější a dostupnější různé typy čidel a snímačů, které umí nepřetržitě monitorovat a tím i aktivně chránit váš majetek. Propojení pojištění majetku s chytrou domácností tak nabývá na významu. Vše se bude postupně odrážet nejen v počtu pojistných událostí, ale především v konstrukci samotných produktů, v nabídce krytých rizik a jejich ceně. U nás tento trend zatím zřetelný příliš není, lze ho ale již pozorovat na mnoha západních trzích například ve Velké Británii, Itálii či Německu.

Uvažujete například o zavedení pojištění na míru pro konkrétního klienta, kde se skrz sběr dat prostřednictvím zařízení wearables zhodnotí individuální a specifická rizika přímo pro pojišťovaného jedince?

Využití nositelné elektroniky poskytuje lidem informace o jejich zdravotním stavu a je jen otázkou času, kdy se pojišťovnám podaří smysluplně propojit tato data s nabízenými produkty. A právě to smysluplné propojení je důležité. V pojištění osob totiž zatím nejsou jednotlivé souvislosti až tak jednoznačné. To však neznamená, že se této oblasti nevěnujeme. Probíhá řada analýz, a pokud jejich výsledkem bude prokázání přímé souvislosti mezi životním stylem a rizikem, otevře nám to významný prostor pro budoucí využití.

Do jaké míry se využívají moderní technologie například v řešení likvidace pojistných událostí?

Bez moderních technologií se v likvidaci pojistných událostí neobejdeme. Určitě bych zmínil například používání vlastních dronů. Česká pojišťovna je vůbec první pojišťovnou u nás, která má na drony licenci a v likvidaci je využívá. Drony jsou skvělými pomocníky ve chvílích, kdy potřebujeme detailně zdokumentovat rozsáhlé škody nebo škody na těžko přístupných místech. Své využití najdou zejména v pojištění majetku a v zemědělském pojištění.

Používáte pro odhalování pojistných podvodů například analýzu Big Dat či jiné moderní nástroje?

V České pojišťovně disponujeme jednak kvalitním technologickým zázemím, ale především zkušenými kolegy, kteří jsou v této oblasti opravdovými profesionály. A právě díky této kombinaci jsme v odhalování pokusů o pojistné podvody skutečně efektivní. Například jen v loňském roce odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za 465,4 milionů korun.

V praxi je to tak, že data o pojistných událostech putují do datového skladu. Zde funguje určitý detekční systém. Ten podle zadaných algoritmů vybírá případy, které jsou něčím nestandardní, a tyto případy potom detailněji procházejí specializovaní likvidátoři nebo přímo detektivové. Ti prověřují podezřelé případy nejen za pomoci moderních analytických nástrojů, ale pohybují se i v terénu.

Například v autopojištění je užitečným pomocníkem software Virtual Crash. Ten na základě exaktních vstupních dat modeluje pravděpodobný průběh autonehody. Tento systém dokáže velmi spolehlivě ukázat, k čemu při dopravní nehodě došlo. Na základě velkého množství informací, získaných jak od klientů, tak přímo na místě nehody, dokáže přesně simulovat průběh nehody a vytvořit její animaci, kterou pak lze sledovat z různých úhlů pohledu.

Věnujete se i oblasti neživotního pojištění. Elon Musk, americký podnikatel a vizionář, se vyjádřil k nutnosti reakce ze strany pojišťoven na řešení pojistných produktů u samořídících aut. Jak by mohl podle Vás v budoucnu takový produkt vypadat? Přišla na toto téma řeč už i v ČP?

Nástup autonomních vozidel je velkým tématem dnešní doby. S tím samozřejmě souvisí i možnost jejich pojištění. To se přesunuje z oblasti povinného ručení do pojištění odpovědnosti výrobce. Pokud totiž takový vůz způsobí nehodu, nepůjde pravděpodobně o chybu řidiče, ale o technický nedostatek vozidla. I taková rizika bude samozřejmě potřeba pokrýt nějakou formou pojištění. V této oblasti bude ale nejprve nutné kompletně vytvořit legislativu, ta totiž v současné době neexistuje. A to se týká nejen České republiky, ale celé Evropy.

Jaký předpokládáte vývoj u pojišťovacích produktů v případě sdílené ekonomiky? Tento trend se projevuje například v oblasti sdílení automobilu mezi více lidmi, jak toto pojišťovna řeší?

Sdílená ekonomika je pojem, se kterým se v poslední době setkáváme stále častěji. Současní mladí lidé už nemají tak velkou potřebu věci vlastnit. A na to bude muset dříve nebo později pojišťovnictví reagovat. Dá se tak předpokládat, že stále početnějšími klienty pojišťoven budou společnosti, které se zabývají zprostředkováním například sdílení automobilů.

Omezuje digitalizace kontakt klientů s poradci, nebo lidé stále preferují osobní setkání?

Moderní technologie dokáží klientům pojišťoven zpříjemnit nejen proces sjednání smlouvy či komunikaci s pojišťovnou, ale významně pomáhají zefektivňovat a tím i zrychlovat likvidaci škod.

Řadu pojištění je dnes možné sjednat prostřednictvím internetu v pohodlí domova. On-line chat, který je k dispozici na našich webových stránkách, pak zjednodušuje komunikaci s pojišťovnou. To ale neznamená, že by kamenné pobočky přestávaly být pro klienty důležité. Sjednání přes internet obvykle realizují lidé, kteří vědí přesně, co chtějí, a v problematice pojištění se vyznají. Pobočky pak volí ti, kteří chtějí své potřeby probrat s odborníkem, chtějí se zeptat na možnosti a nechat si poradit. I pro naše poradce jsme proto vyvinuli moderní softwarové nástroje na podporu prodeje.

Přesuňme se ke studentské tématice. Nabízíte v České pojišťovně stáže? A pokud studenti stáž absolvují, mají následně vyšší šanci získat u Vás pracovní pozici?

Studentům nabízíme nejen možnost pracovat v České pojišťovně formou jednorázových brigád, ale i v rámci dlouhodobější spolupráce právě s následnou možností přechodu na pracovní poměr. Tento model úspěšně využíváme v řadě útvarů a oddělení, vždy záleží na konkrétní situaci a možnostech jednotlivých týmů.

Jakou šanci na uplatnění u Vás mají čerství absolventi?

Absolventi jsou pro naši společnost atraktivní skupinou potenciálních zaměstnanců – bývají nadšení, aktivní a přinášejí nové nápady, přístupy a myšlenky. Ze všech těchto důvodů se snažíme absolventům vyjít vstříc. Na pozice, které jdou skutečně napříč celou společností, k nám každoročně nastupuje několik desítek absolventů - absolventy přijímáme například do controllingu, likvidace, marketingu a komunikace, IT, obchodu a dalších oblastí.

 

Pro více informací se podívejte na www.ceskapojistovna.jobs.cz/studenti-a-absolventi/