Pokud se dostanete na trainee pozici v Kauflandu, tak se o svou budoucnost nemusíte bát. | EkonTech.cz


Pokud se dostanete na trainee pozici v Kauflandu, tak se o svou budoucnost nemusíte bát.

Rozhovory / Kaufland / trainee program
5. 10. 2020 - 7:00

Společnost Kaufland má v České republice jako jediný obchodní řetězec svůj vlastní masozávod v této velikosti . A právě v něm působí na trainee pozici Tomáš Svoboda. Jak se k trainee programu vlastně dostal a na jakých projektech pracuje?

“Řekl jsem si: Jo, do toho jdu, to zkusím.”

Tomáši, na jakém oddělení právě působíte? A proč jste si zvolil právě to?

Můj trainee program probíhá v masozávodu, který mě ihned zaujal. Jako introvert se zatím necítím být leaderem nebo manažerem, který by dokázal řídit celé oddělení, a proto bych se chtěl věnovat primárně tomu, co jsem vystudoval – technologii potravin. Z toho důvodu jsem chtěl do výroby, což mi masozávod splnil a mám tak i možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi, protože v Modleticích (kde se masozávod nachází, pozn. redakce) je automatizace vážně na vysoké úrovni.

Měl jste nějakou praxi než jste nastoupil do trainee programu?

V průběhu studia na vysoké škole jsem měl možnost pracovat několik let ve velkém pivovaru a posbíral jsem také zkušenosti z různých brigád. Zajímavou zkušeností byla třeba práce na letišti, kde jsem pomáhal s nakládáním letadel. Maloobchod jsem potom poznal během své brigády v obchodním řetězci, kde jsem měl možnost zjistit jak taková prodejna funguje a s jakými situacemi se její pracovníci mohou potýkat. A třeba právě z této zkušenosti čerpám i dnes jako trainee v masozávodě.

Jak jste se o trainee programu dozvěděl?

Když jsem se rozhodl opustit své dosavadní působiště, oprášil jsem svůj LinkedIn profil a přes něj mě kontaktovala nyní již má kolegyně z HR oddělení Kauflandu. Ta mi představila trainee program v masozávodě a poslala odkaz na vystavený inzerát. Nabídka mě zaujala natolik, že jsem se do trainee programu opravdu přihlásil.

Jak probíhal proces od přihlášení až po samotný nástup?

Kolegyně z HR oddělení mě provedla celým výběrovým řízením, které se skládalo ze 3 kol - online testů, osobního pohovoru a assessment centra. A zrovna to, že byl celý proces komplexnější a o něco náročnější, než je tomu třeba u jiných firem, ve mně vzbudilo ohromnou touho se do trainee programu dostat. Řekl jsem si jo, do toho jdu, to zkusím. Online testy si prokleply, jak moc využívám při přemýšlení logiku, jak zvládám pracovat s daty, grafy atd. a jaká je moje úroveň angličtiny. Potom jsem se dostavil k osobnímu pohovoru a na závěr jsem absolvoval tzv. Assesmennt centrum, kde mě čekal pohovor s mými přímými nadřízenými a také jsem mimo jiné odprezentoval projekt na zadané téma.

Na jak dlouhou dobu je tento program vypsán?

Trainee program trvá přesně rok. Během té doby bych si měl také kromě masozávodu projít i ostatní oblasti, např. Provoz. Díky tomu zjistím, jak funguje samotná prodejna a co vše se děje s masem po tom, co opustí náš masozávod. Poslední týdny programu už pak probíhá zapracování na mou cílovou pozici specialisty, na kterou nastoupím po ukončení trainee programu. Během prvních několika měsíců jsem tedy už prošel všechna oddělení v rámci masozávodu. Na základě tohoto úvodního kolečka mi byl také přidělený projekt, který budu po zbytek programu vypracovávat.

Čeho se tedy Váš projekt týká?

Již během prvních týdnů jsem si uvědomil, že by mi nejvíce vyhovoval projekt napříč různými odděleními. Konkrétně mě nejvíce lákala technika.To se krásně sešlo se zaváděním nového systému řízení a automatizace chlazení a vzduchotechniky pro celý masozávod. Má nadřízená společně s vedoucím výroby mi totiž nakonec zadali projekty rovnou dva a oba jsou velmi technického rázu.Prvním z nich je vytvoření uceleného situačního plánu a zmapování elektrických rozvodů a dalších médií (voda, vzduchotechnika, technologické plyny, vakuum, tlakový vzduch atd.) v celém masozávodu. Druhý projekt se týká automatizace výrobní linky na porcování a balení čerstvého masa, konkrétně dopravníkového propojení chladícího tunelu, řezacího stroje a balícího stroje. Nejde pouze o propojení dopravníků, ale i o jejich synchronizaci a nastavení systému, který dokáže komunikovat s jednotlivými zařízeními v lince, aby nedošlo k nakupení materiálu. Je třeba také vše vhodně nastavit z pohledu ergonomie práce a mnoha dalších hledisek.

Nejsou dva projekty takového rozsahu až příliš náročné, když stále ještě studujete a zároveň se staráte o rodinu?

Už na škole jsem používal AutoCAD, takže nebylo složité oprášit právě tyhle znalosti a díky podpoře oddělení správy budov je vypracování plánu bez problému zvládnutelné. Skvělé je i to, že vnímám elektrotechniku jako oblast, ve které bych se chtěl dál rozvíjet, takže je pro mě práce na tomto projektu ideální. Dokonce jsem díky tomu začal reálně uvažovat na rozšířením vzdělání - rád bych si dodělal výuční list právě v tomto oboru, v čemž mě mimochodem všichni kolegové z Kauflandu jednohlasně podpořili. Na druhém projektu zase spolupracuji primárně s vedoucím porcovny a od techniky se dostávám opět k technologii výroby potravin, takže se oba projekty krásně nepřímo prolínají a mám tak víc úhlů pohledu na výrobu jako celek.

“Je vidět, že Kaufland do svých zaměstnanců investuje.”

Chtěl byste se i v budoucnu věnovat technické sféře, ve které působíte nyní?

Nejatraktivnější je pro mě aktuálně vidina působení právě jako odborný specialista. Rád bych se věnoval třeba energetice nebo optimalizaci spotřeby médií ve výrobě masozávodu. Z toho pohledu se jeví technické oddělení jako cesta, kterou se vydat, ale uvidíme, jak se vše vyvine :)

Mnoho lidí může vnímat trainee program v masozávodě jako přímou práci s masem. Je to pouze zdání nebo skutečnost?

Je pravda, že na začátku programu jsem byl na týden v na bourárně, kde jsem pomáhal například s nakládáním masa na na dopravník, ale přímo kostění nebo bourání jsem si nezkusil. Rozhodně tedy neplatí, že by trainee v masozávodě dlouhodobě manuálně pracoval na lince, je ale potřeba, aby i tuhle stránku znal. Díky tomu potom může lépe pochopit všechny procesy a koncepci celého závodu.

Jaké hlavní přínosy má podle Vás trainee program? Co se Vám na trainee programu v Kauflandu nejvíc líbí?

Je hrozně super vidět, že se s traineem počítá do budoucna. Tím pádem se mnou všichni z masozávodu jednají jako s budoucím kolegou - všechno mi do detailu vysvětlí, ukážou, věnují mi svůj čas a předávají mi znalosti. Je i vidět blízká vazba na centrálu v Německu, se kterou jsou moji kolegové v denním kontaktu. Je skvělé vidět, jak v nadnárodní společnosti může fungovat předávání zkušeností mezi výrobními závody napřímo bez zbytečných složitostí. Co se mi strašně líbí je i to, že jsem hned od začátku programu zapojený ve spoustě školení, a to jak z oblasti vedení lidí, osobního rozvoje nebo třeba i hygieny v provozu. Je vidět, že Kaufland do svých zaměstnanců investuje.

A v pátek se těším na tatarák, který se v Modleticích už tradičně dělá :)

Co byste vzkázal těm, kteří o trainee programu v Kauflandu uvažují?

Pokud se dostanete na trainee pozici v Kauflandu, tak se o svou budoucnost nemusíte bát. Je spousta firem, které chtějí mít v týmu absolventy, ale nedokážou jim nabídnout motivující odměnu a hlavně možnost posunout se dál. To ale není případ Kauflandu - ten nabízí spoustu možností a cestiček kam se vydat, kudy jít a čemu se věnovat. A to mě motivuje podat ty nejlepší pracovní výkony, abych se ukázal a vybudoval si dobré vztahy s kolegy. A tím nastartoval svoje působení v naší společnosti jak nejlépe to jde.

Více o Trainee programu v Kauflandu naleznete ZDE.

“Kaufland nabízí spoustu možností a cestiček kam se vydat.”

TOMÁŠ SVOBODA
Tomáš vystudoval osmileté sportovní gymnázium na Kladně, na které navázal studiem Technologie potravin na VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická) v Praze. V rámci doktorského studia se věnuje kontinuální chromatografii, která naplno spojuje jeho oblíbenou biologii, chemii a fyziku.
Už během studia začal rozvíjet svou kariéru a přes pivovarnictví a spotřební průmysl se dostal až na své nynější působiště v Kauflandu.