Povedlo se nám nastartovat transformaci energetiky v ČR | EkonTech.cz


Povedlo se nám nastartovat transformaci energetiky v ČR

Rozhovory / E.On
1. 1. 2021 - 8:30

V energetice působí David Šafář už od vysoké školy. Jak se z maturanta, který uvažoval o studiu práv, stal člen představenstva společnosti E.ON Distribuce? A jak vnímá události posledních měsíců z pozice šéfa strategie, rozvoje a IT bezpečnosti?

Jak vypadala vaše studijní cesta?

Vystudoval jsem gymnázium v Českých Budějovicích a po jeho absolvování jsem neměl ponětí o tom, jakou vysokou školu bych chtěl studovat, a to se nezměnilo ani po maturitě.  Nakonec jsem vybáral mezi 3 možnostmi - stavební fakultou, fakultou elektrotechniky a právy. Rodina ani přijímací zkoušky mi moc nepomohly - žádná z variant sama nevypadla, a tak jsem nakonec dal na radu svého kamaráda a šel studovat energetiku. Absolvoval jsem Západočeskou univerzitu v Plzni se zaměřením na tzn. silnoproudou energetiku, což je vlastně i obor, kterému se dnes věnuji. 

Pomohlo vám studium a znalosti z něj získané ve vaší kariéře?

Už od druhého ročníku vysoké školy jsem trávil letní prázdniny na brigádách v rámci společnosti E.ON. Tehdy vlastně začala spolupráce s mým současným zaměstnavatelem. Měl jsem tak možnost vyzkoušet si relativně brzy různé pracovní pozice, prošel jsem celou společnost a na konci třetího ročníku jsem mohl na 2 měsíce vycestovat do Německa, což pro mě byla obrovská zkušenost.

Ve čtvrtém a pátém ročníku jsem už 2 dny v týdnu pracoval v E.ONu na částečný úvazek.  Bylo pro mě důležité, že jsem mohl prolnout teoretické znalosti ze školy s těmi praktickými. Tím pádem pro mě i  přechod z vysoké školy do práce proběhl opravdu rychle - jeden den jsem složil státní závěrečnou zkoušku a během 3 dní jsem se hlásil v E.ONu.

Dnes bych studentům poradil, aby si po skončení školy vzali alespoň měsíc na cestování, pořádně si odpočinuli a pak zamířili do pracovního procesu. 

Co bylo náplní vaší brigádnické práce v E.ONu, která začala už na vysoké škole?

Prošel jsem si několika brigádnickými pozicemi - některé byly více administrativní, některé zaměřené jiným byznysovým směrem. Ale to, co mi možná nejvíc utkvělo v hlavě, byla práce na fotbalovém turnaji pro děti do 10 let. Měl jsem na starosti organizaci dvanácti regionálních turnajů, kde se potkalo celkem 150 družstev mladých fotbalistů. Na turnaji jsem zastával pozici projektového manažera, což znamená, že jsem měl za úkol domluvit lokality, průběh vlastního turnaje atd. Vlastně to pro mě byl tak trochu únik do úplně jiné sféry, protože na vysoké škole jsem tíhnul spíš k vědečtějším tématům a zajímalo mě hodně věcí v oblasti elektromagnetického pole apod.

Měl jsem ale brigádu i na právním oddělení, v zákaznickém centru, v marketingu a všechno mělo něco do sebe. Byl jsem rád za to, že mám možnost naučit se co nejvíc a ještě si při tom vydělat. K vlastní energetice jsem se poté dostal ve 3. ročníku a už jsem u ní zůstal.

Proč jste se rozhodl pro E.ON? 

Důvodem, proč jsem si E.ON vybral, byla samozřejmě moje předchozí spolupráce (i když nebyl jedinou energetickou společností, ve které jsem do té doby působil), ale také jsem vnímal E.ON jako mezinárodní společnost, což mi bylo sympatické, protože mě v tu dobu lákala možnost vycestovat.Od začátku jsem se snažil hledat prostor v mezinárodních projektech a tíhnul jsem k odjezdu do zahraničí. V roce 2009, byla však interkonektivita mezi jednotlivými zeměmi daleko menší, byla postavená spíše na osobních vztazích jednotlivých manažerů, kteří se přesouvali mezi  regionálními jednotkami. I přesto se mi  můj sen splnil. Do dneška si pamatuji, že jsem na interním systému E.ONu našel kontakt na zahraničního kolegu věnujícího se tématu, které mě zajímalo a které jsem měl mít na starosti. A nenapadlo mě nic jiného, než mu napsat, a tím vlastně začala naše konverzace, která vyústila v můj odlet do Dusseldorfu o dva dny později. Můj tehdejší šéf a vzor, byl v tu dobu na třítýdenní dovolené, a když se vrátil, byl překvapený z toho, že čerstvý absolvent, který sotva nastoupil, odletěl do Dusseldorfu a chtěl začít rozjíždět nové projekty. Nicméně mě ve všem podpořil. 

V tu dobu v E.ONu vznikala společnost, která měla dané téma na starosti a která sídlila v Mnichově. Po dvou návštěvách kolegů v Mnichově jsem dostal nabídku na práci nastálo. Na konci roku, tzn. ani ne po půlroce působení v E.ONu, jsem odjel do Německa na tříměsíční stáž, která se nakonec protáhla na rok a půl. 

Co pro vás znamenala zahraniční stáž?

Byl to pro mě zlomový okamžik - pochopil jsem, že bychom některé věci mohli dělat jinak, a že některá témata nemá smysl řešit lokálně, ale mezinárodně. Celá komunita má totiž ohromnou sílu a sdílení znalostí a zkušeností v této oblasti přináší významné benefity. Od té doby jsem se také začal věnovat oblasti projektů. S Pavlem Čadou, nyní mým kolegou v představenstvu E.ON Distribuce, jsme vymysleli koncept toho, jak vůbec projekty v rámci E.ON Distribuce řídit, což vyústilo v založení prvního útvaru, který se nazýval Strategické projekty. 

Opravdu si tedy myslím, že se nám povedlo nastartovat něco, co jsme v České republice neměli a čím jsme navázali na E.ON aktivity v rámci koncernu. Moji kolegové společně se mnou začali pracovat na mezinárodních projektech a tématech, což je přínosné dodnes, protože každá země má sice jiné podmínky, jinou legislativu, ale fyzikální zákony platí všude stejné. A dnes musím říct, že jsem jednak hrdý na své kolegy, ale i na to, že můžeme v rámci E.ONu takto spolupracovat.  

Dá se tedy říct, že vaše stáž v Německu ovlivnila i nynější podobu E.ON Distribuce v České republice?

Rozhodně, ovlivnilo to nejen mě, ale i mé kolegy a začali jsme díky tomu přemýšlet trochu jinak. Uvědomili jsme si v některých tématech sílu mezinárodního networkingu a věcí, které jsou s tím spojené. A zároveň věřím, že se nám povedlo postavit opravdu dobrý základ na to, abychom strategickými evropskými tématy (zimní balíčky, politika životního prostředí, obnovitelné zdroje), nastartovali transformaci energetiky i v ČR.

Co se dělo potom?

V roce 2015 jsme se, společně s kolegou z představenstva společnosti Local Energies, zabývali oblastí zákaznických produktů a služeb v oblasti obnovitelných zdrojů a začali jsme ji kombinovat s oblastí klasické energetiky. Díky tomu jsem se více ponořil do zákaznické problematiky a začal jsem některé věci chápat i z této perspektivy.

„Budeme investovat do aplikací, IT řešení a modelovacího softwaru."

E.ON jste nepoznával jen v Německu, ale i ve Švédsku?

V době, kdy jsme rozjeli aktivity týkající se zákaznických řešení obnovitelných zdrojů a distribučních témat, vznikla platforma T&I, tedy soubor desítky inovačních center, z nichž každé bylo lokalizované v jiné zemi a zaměřovalo se na jiné téma (distribuce, zákazník atd.). Cílem každého inovačního centra bylo na mezinárodní úrovni koordinovat a rozvíjet projekty na dané téma. Mě konkrétně lákalo Švédsko, kde bylo centrum pro distribuci, a kde jsem nějakou dobu také působil. Byla to pro mě ohromně důležitá zkušenost, protože jsem měl možnost poznat trochu jiné nastavení distribučního modelu a zajímavé pojetí projektů, které tamější kolegové realizovali.

Co obnáší vaše pozice jakožto člena představenstva E.ON Distribuce? 

V rámci společnosti E.ON Distribuce mám na starosti dvě oblasti. Tou první je strategie a rozvoj, tou druhou IT bezpečnost. Naším cílem je připravit síť na vše, co se odehraje v následujících desetiletích (v horizontu cca 40 let). Predikujeme rozvoj obnovitelných zdrojů, rozvoj zákaznických požadavků a plánujeme, jak zajistit bezpečný chod elektrické energie 24/7. Připravujeme síť, která je schopná v následujících desetiletích pokrýt zákaznické požadavky, která je pro nás udržitelná i s množstvím nových obnovitelných zdrojů, jež jsou těžce odhadnutelné (nevíme, kdy bude svítit slunce, kdy bude foukat vítr). Zároveň s tím ale souvisí i téma projektů, a to jak těch pilotních v technické sféře, tak i mezinárodních. 

Druhá oblast, kterou mám na starosti,  IT, digitalizace a práce s daty, je pro mě aktuálně prioritou, protože díky nim získáváme neuvěřitelné plánovací a řídící možnosti. A to i přesto, že jsme si ještě před pár lety nedokázali velkou část našich aktivit ani představit.  

Lze tedy říct, že E.ON už není jen energetice jako takové, ale i o IT a digitalizaci?

Přesně tak. Investujeme velké prostředky do obnovy a rozvoje sítě, ale nemalé prostředky budeme v příštích letech investovat i právě do aplikací, IT řešení a do softwaru, který nám pomůže modelovat vše potřebné. Digitalizace a vůbec práce s daty je oblastí, ve které se skrývá obrovský potenciál. A když dnes vidím schopnosti a myšlenky mladých lidí, které přináší například do startupového prostředí, kroutím hlavou v úžasu.

V energetice dnes existuje obrovský potenciál pro využití veškerých dat - například v distribuci, abychom dokázali zajistit celkový chod a provoz distribuční sítě, abychom optimalizovali alokaci investic, lépe zvládali obnovu atd. To je oblast, která je aktuálně naší prioritou a zároveň součástí strategie celé společnosti. 

Rostoucí význam digitalizace v E.ONu tedy pomohl i adaptaci na události posledních měsíců a přechod do onlinu?

Tím, že naše společnost působí v České republice v 11 regionech (v oblasti jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny a části Zlínského kraje), máme celou řadu terénních pracovníků, techniků, kteří se musí pohybovat v terénu a nemohou tedy fungovat pouze online. Nicméně, jsem opravdu hrdý na to, že i v době koronaviru se postarali o to, že jsme nečelili závažným problémům z hlediska dodávky elektrické energie. 

U ostatních kolegů byl přechod na home office hladký a bezproblémový, a to i díky oblasti IT, která nás velmi podržela. Přenos pracovních stanic do domácího prostředí jsme, i z hlediska zabezpečení a kyberbezpečnosti, zvládli skvěle.

Spousta kolegů, kteří byli ze začátku spíše skeptičtí a online práci nepreferovali, se rychle adaptovali a jestli si z období koronaviru odneseme něco pozitivního i do budoucna, pak to bude nižší počet najetých kilometrů v našich autech a snížení množství hodin strávených na cestách mezi jednotlivými lokalitami. Díky tomu budou moci kolegové trávit víc času s rodinou a zároveň budou šetřit životní prostředí.

Bude podle vás E.ON fungovat online ve větší míře i v budoucnu?

Myslím si, že  home office bude nedílnou součástí našeho  fungování a stane se standardnějším prvkem, než tomu bylo například v minulém roce. Zároveň ale očekávám, že velká část kolegů bude i nadále preferovat osobní kontakt v kanceláři, protože přeci jen sociální kontakt je nutná součást naší práce.

„Rebranding E.ON Distribuce na EG.D se povedl na výbornou."

Jak náročné bylo uskutečnit rebranding E.ON Distribuce na EG.D právě při online fungování celé společnosti?

Rozhodně to bylo náročnější než kdyby vše proběhlo za normálních okolností. Právě toto téma vyžaduje kreativitu a skupinové přemýšlení, což v online prostředí není nejsnadnější i přesto, že dnes existuje velké množství elektronických nástěnek, tužek, pastelek apod. Musím ale říct, že celý tým odvedl velmi dobrou práci a kolegům se komunikační kampaň povedla na výbornou.

A na co se nejvíc těším v souvislosti se spuštěním EG.D? Na reakci veřejnosti a kolegů a na to, jestli bude změna vnímaná kladně nebo spíš neutrálně. 

Čeho si na E.ONu nejvíce vážíte?

E.ON je jednak společensky odpovědný a zároveň je zaměřený na zákazníka. V neposlední řadě se E.ON chová velmi dobře vůči svým zaměstnancům. Myslím si, že všichni můžeme být hrdí na to, jaké možnosti, podmínky a férový přístup společnost vůči svým zaměstnancům nabízí. 

Co Vám dalo Vaše dosavadní působení v E.ONu?

E.ON mi dal celou řadu přátel, se kterými se dnes můžu potkat i mimo pracovní dobu. Dal mi obrovské možnosti osobního rozvoje. Měl jsem možnost zúčastnit se zahraničních stáží, ale i celé řady různých rozvojových aktivit, tréninků a školení, protože E.ON obecně investuje velmi velké prostředky do rozvoje svých zaměstnanců.

Jako třetí bych zmínil možnost pracovat v mezinárodním prostředí, což pro mě bylo neskutečně atraktivní. Za těch 12 let, které jsem v E.ONu doposud strávil, jsem neskutečně rád za to, co jsem měl možnost zažít, procestovat, vykomunikovat. Dá se říct, že mi E.ON pomohl splnit si své sny.

Myslíte si, že i to mohou být důvody, proč by měli studenti uvažovat o E.ONu jako o svém budoucím zaměstnavateli?

Určitě ano. Působíme ve spoustě zemí a celá společnost i samotné týmy jsou multikulturní a opravdu mezinárodní, v tom pravém smyslu slova. Pro mladé lidi, kteří chtějí cestovat, poznávat svět, působit mezinárodně a pracovat na projektech zaměřených na budoucnost, je práce v E.ONu velkou příležitostí.

Jaké charakteristiky by měl mít podle Vás ideální kandidát do týmu v E.ONu?

Rozhodně by měl být týmový hráč, protože týmovost hraje velkou roli napříč celou společností. Určitě by také měl mít pokoru vůči starším a zkušenějším kolegům. Třetím bodem je pracovitost a snaha věci pochopit, naučit se je a posouvat se dopředu. To, že někdo nemá znalosti, není problém - může si je osvojit. Je ale důležité, aby měl snahu vše dohnat. Klíčová je také otevřenost a nebát se říct svůj názor, přijmout kritiku a říkat věci tak, jak je člověk vnímá.

Ing. DAVID ŠAFÁŘ
Vystudoval obor Elektroenergetika na Západočeské univerzitě v Plzni a věnuje se mu již 12 let. V roce 2008 nastoupil do společnosti E.ON, kde se přes projektové a vedoucí pozice propracoval až do jejího vedení. Aktuálně působí jako člen představenstva E.ON Distribuce a Local Energies. Ve volném čase se věnuje rodině a cestování.