Práce v ČEZ ESCO: Stabilita velké společnosti, dynamika start-upu | EkonTech.cz


Práce v ČEZ ESCO: Stabilita velké společnosti, dynamika start-upu

Technik / čez
9. 11. 2017 - 8:56

Realizací projektů vedoucích k trvalé udržitelnosti dokáže společnost ČEZ ESCO zabránit emisím desítek tisíc tun oxidů uhlíku ročně. S Kamilem Čermákem, jejím generálním ředitelem, jsme hovořili o trendech v oblasti energetiky i o budoucím uplatnění absolventů.

ČEZ se v médiích prezentuje především jako dodavatel energií do domácností a firem, společnost však prostupuje trhem i v mnoha jiných odvětvích. Čím se zabývá společnost ČEZ ESCO, kterou řídíte?

ČEZ ESCO má v rámci společností skupiny ČEZ za úkol hledat příležitosti v oblasti nové decentralizované energetiky v Česku a na Slovensku. Budujeme například kogenerační jednotky, střešní solární elektrárny, vzduchotechniku pro velké závody, projekty v oblasti smart city, chytré osvětlení či vymýšlíme a realizujeme komplexní projekty energetických úspor na klíč. Vytvořili jsme silný středoevropský subjekt tažený Českem, Slovenskem, Německem a v budoucnu snad i Polskem.

Právě trvale udržitelné zdroje energie budou hrát v budoucnosti důležitou roli. Čím podle Vás budeme schopni fosilní paliva nahradit?

Celá skupina ČEZ se řídí strategií stojící na pilířích v klasické energetice, obnovitelných zdrojích, do kterých investujeme především v zahraničí, a decentrální energetice, což je právě případ ESCO. Podíl uhlí bude postupně klesat a podíl obnovitelných zdrojů růst. Státní energetická koncepce také počítá s rozvojem jaderné energie. Pak je tu ESCO, které se zabývá rozvojem například i výrobních kogeneračních jednotek nebo projektů energetických úspor, protože úspory jsou právě jedním z velkých evropských témat a jsou tu velké příležitosti.

Trvalá udržitelnost, to nejsou jen změny v oblasti energetiky, ale také v životním stylu společnosti. Jak budou podle Vás vypadat města budoucnosti? A kdo bude podle Vás v těchto změnách hlavním hybatelem?

Důležitou roli v nich budou jistě hrát decentralizované energetické zdroje a úsporné stavby. Budoucnost vidíme v EPC projektech, což je výborný způsob, jak dělat projekty energetických úspor. Tyto úspory jsou totiž ve smlouvě garantovány a investice se splácí přímo z toho, co se ušetří. V Praze se nám tak podařilo zrekonstruovat Rudolfinum, Národní divadlo nebo Kongresové centrum. V takových úpravách nás naši konkurenti považují za číslo jedna na trhu.

V regionech by takové změny měli prosadit politici, v konečné fázi totiž díky úsporám energií představují výhodu pro občany. V komerční sféře velí pokroku samotné firmy, bez potřebných investic by totiž s konkurencí rychle ztratily krok. Domácnostem se zase snažíme nabídnout balíčky pro chytré domy s fotovoltaikou, které se v budoucnu mohou stát třeba i součástí sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.

V médiích je často skloňován termín smart city. Co podle vás dělá chytré město doopravdy chytrým?

Kromě již zmiňovaných EPC rekonstrukcí bych zmínil například chytré veřejné osvětlení, elektromobilitu nebo inteligentní odpadové hospodářství, na něž ČEZ ESCO do budoucna také upírá pozornost. Fenomén smart city bereme jako jednu z největších výzev současnosti. Čím dál tím víc lidí bude žít ve městech a my chceme být špičkou ve službách, které lidem tento život ulehčí.

Jaké změny nastanou v oblasti dopravy?

Dominantní postavení získá elektromobilita. Z českých měst se v tomto ohledu hodně posunul Třinec, který počtem elektrobusů ve střední Evropě drží druhé místo za Vídní. Spolupráci ale zahajujeme také s Prahou, Pardubicemi nebo některými komerčními firmami. Na území Česka jsme stačili vybudovat přes 70 dobíjecích stanic, z toho 27 rychlodobíjecích. Po roce 2020 však očekáváme mnohem větší boom, počet dobíječek bude potřeba zvýšit až stokrát. Pro představu, Praha má dnes asi 50 profesionálních dobíječek, menší Amsterdam však 1800.

Většina našich čtenářů jsou studenti. Nabízí konkrétně ČEZ ESCO nějaké zajímavé programy, kterých se mladí lidé mohou účastnit ještě při studiu a získat tak nezbytnou praxi?

Skupina ČEZ každoročně nabízí program ČEZ Potentials, v rámci kterého se čerství absolventi vysokých škol podívají do všech částí skupiny ČEZ včetně naší společnosti. Následně si některé z těchto absolventů přebíráme do vlastních trainee programů.

Mezi dalšími akcemi zmíním Inovační maraton, který pořádáme v listopadu. Během 24 hodin budou mít přihlášení studenti za úkol vymyslet řešení reálného obchodního problému, letošní ročník bude zaměřen přímo na ESCO a přihlásit se mohou studenti z jakéhokoliv oboru, jak se říká – náš obchod potřebuje talenty všeho druhu

Jaká je možnost uplatnění absolventů ve společnosti ČEZ ESCO? Cílíte na oslovování absolventů z konkrétních oborů?

I my narážíme na nedostatek technických pracovníků, díky naší variabilitě však hledáme také kvalifikované obchodníky a pozice napříč obory.

Jak může vypadat budoucnost absolventa, který svou kariéru nastartuje v ČEZ ESCO?

Čeká ho práce ve velké stabilní korporaci, která je ideální kombinací obchodních a technických dovedností. Naše společnost zasahuje do mnoha oborů a při dynamičnosti současného trhu nemůžeme nikdy usnout na vavřínech. Nabízíme tedy stabilitu velké společnosti společně s dynamikou a přemýšlením start-upu, což na trhu práce představuje skutečný unikát.

 

Pro více informací se podívejte na www.kdejinde.jobs.cz