Práce manažera testování ve VZP je především o komunikaci | EkonTech.cz


Práce manažera testování ve VZP je především o komunikaci

Rozhovory / VZP / manažer testování
31. 5. 2024 - 5:32

Mobilní aplikace ulehčují životy. Pokud jde o největší českou zdravotní pojišťovnu, je si toho dobře vědoma – na vývoji a testování aplikací ve VZP pracují dlouhodobě a úspěšně. O tom, co spadá do agendy Test/Release Manažera ve VZP i o možnostech, které společnost nabízí vysokoškolákům a absolventům, jsme si povídali s Petrou Voplakalovou.

Co obnáší práce Test Manažera ve VZP?

Práce na pozici Test manažera ve VZP ČR se lehce liší od pracovní náplně manažerů testování v jiných firmách. Ve VZP ČR je to primárně o komunikaci – jak komunikaci směrem dovnitř firmy, tedy s projektovými manažery, analytiky, zástupci z business/odborného útvaru nebo testery, tak i vně firmy, kde jsou to především zástupci dodavatele softwaru a upgradů mnou spravované aplikace.

To ale není všechno…

Samozřejmě to není jen o komunikaci. Kromě té má práce zahrnuje také řízení uživatelských akceptačních testů (UAT), správu testovacích scénářů a nalezených defektů, přebírání dodávek od dodavatele a následnou zběžnou kontrolu obdržených upgrade (ať už po stránce formální, tak částečně i technické) a na závěr také formální požadavky k nasazení do prostředí (ať už testovacího, či následně produkčního). K mé práci také patří také to, že společně s Test Analytikem načítám a připomínkuji analytické dokumenty nebo sbírám požadavky na testovací prostředí a účastním se projektových schůzek. Mimo správu plánovaných upgradů a dodávek mám na starosti také produkční opravy, tedy řeším chyby, které byly uživateli nalezeny na produkčním prostředí. Ty se testují na separátním testovacím prostředí v průběhu testování těchto očekávaných upgradů.

Vy ale nepracujete jen jako Test Manažerka, jste také Release Manažerka. Co to znamená?

Ano, kromě pozice Test Manažerky zastávám také pozici tzv. Release Manažerky pro aplikaci, která je v mé správě. Společně s kolegy také připravujeme release plán, který obsahuje požadavky odborných útvarů na změny v aplikaci, případně také legislativní úpravy. Tento release plán by měl také obsahovat odpověď na otázku, do kterého testovacího prostředí se daný upgrade nasadí, kolik času bude potřeba na otestování daného požadavku či více požadavků, které daný release obsahuje. Samozřejmě je nutné synchronizovat dodávky i s ostatními projekty, které figurují mimo požadavky či legislativní změny, a také s dodávkami upgradů týkajících se jiných aplikací, jež mají ve správě kolegové či kolegyně Test Manažeři. Nutno zmínit, že některé požadavky se plánují rok a více dopředu.

S jakými technologiemi v rámci testování pracujete?

Spravujeme aplikace postavené převážně na technologiích od Oracle, ať už se jedná o databáze, služby či aplikační rozhraní. Jako nástroje pro správu testů používáme Mantis Bug Tracker a Microsoft Azure DevOps. Oba poskytují uživatelsky přívětivé rozhraní a dovolují nám sledovat celý životní cyklus testů a správu objevených chyb včetně potřebné komunikace s dodavatelem.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Můj obvyklý pracovní den se v mnoha ohledech neliší od pracovního dne jiných lidí. Samozřejmě však moje pracovní náplň není úplně stereotypní. Každý den může být odlišný v závislosti na fázi testování a projektu, ve kterém se zrovna nacházíme. Kartami mohou zamíchat také aktuální priority či potřeby, které je nutné vyřešit. Nicméně jak jsem již zmínila výše, v mém případě jde především o komunikaci s kolegy napříč pojišťovnou či s dodavatelem, kde se snažíme promptně řešit nastalé situace či následné kroky, které nás čekají. Na každodenní bázi také spravuji chyby v test management tools (MS Azure DevOps a Mantis Bug Tracker) a průběžně vyhodnocuji a aktualizuji výsledky testů a stav testovacích scénářů. K samotnému testování aplikace se však bohužel z časových důvodů příliš nedostanu.

Pracují ve vašem oddělení studenti nebo čerství absolventi? Jaké mají možnosti?

Samozřejmě existuje možnost zapojení studentů technických oborů nejen v našem oddělení. Mimo nábor zkušených kolegů nabízí naše pojišťovna také trainee programy pro studenty a absolventy bez předchozích zkušeností, které spousta firem vyžaduje, což začátek kariéry příliš neulehčuje. Velká část absolventů trainee programů se následně po jejich absolvování stala právoplatnými a zkušenými zaměstnanci VZP pracujícími na hlavní pracovní poměr, a pojišťovna si jich velmi cení. I v našem oddělení máme také jednu kolegyni, která nastupovala jako trainee a nyní je z ní výborná testerka a důležitá součást našeho týmu.

Co nejvíce oceňujete na práci pro VZP?

Na práci ve VZP bych rozhodně vyzdvihla přátelský kolektiv, nízkou fluktuaci, možnosti dalšího vzdělávání, jistotu dobrého zaměstnání a velkého jména pojišťovny. Za bonus považuji také práci v příjemném prostředí historické budovy v centru Prahy. VZP ČR koneckonců získala 2. místo v ocenění TOP Zaměstnavatelů roku 2024 v kategorii pojišťovnictví, a to myslím mluví za vše.

Petra Voplakalová

vystudovala španělskou a portugalskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době pracuje jako Test/Release Manažerka ve VZP ČR. Baví ji sport a výživa, sebevzdělávání nejen v oboru, dobrovolnická činnost a vzdělávání a předávání znalostí v organizaci zaměřené na podporu žen v IT.