Práce testera je skvělý start kariéry v IT | EkonTech.cz


Práce testera je skvělý start kariéry v IT

Technik / VZP / Miriam Valdecká
10. 5. 2022 - 14:36

Oblast IT je dlouhodobou doménou mužů – mezi IT specialisty pracuje jen přibližně 20 procent žen. Situaci se ale však daří měnit k lepšímu například prostřednictvím kurzů, akademií a stáží. Samostudium a stáž Trainee 90 Všeobecné zdravotní pojišťovny dovedly k tomuto oboru i Miriam Valdeckou, testerku v IT oddělení VZP. Miriam Valdecká dokazuje, že kariéru v IT můžete zahájit i po vystudování úplně odlišného oboru, máte-li dostatek nadšení a chuti se učit. Prozradila nám mimo jiné, co práce testera obnáší a jak ji (ne)změní automatizace.

Vystudovala jste přírodovědeckou fakultu. Co vás přivedlo k IT?

Studium na přírodovědecké fakultě UK jsem si moc užila, protože jsem vždycky měla vztah k přírodě a ke zvířátkům. IT jsem po celou dobu vnímala spíše jako koníček, než mi došlo, že to chci naopak – pracovat v IT a biologii mít jako hobby. Po škole jsem absolvovala různé kurzy, sehnala si odbornou literaturu, abych se v IT zlepšila. Při hledání zaměstnání mi VZP na pohovoru nabídla program Trainee 90, což je program na způsob stáže. Nastoupila jsem v červnu roku 2021, seznámila jsem se tam jak s IT prostředím, tak i se skvělým týmem, který mi se vším pomohl. O dva měsíce později jsem pak dostala pracovní smlouvu a mohla nastoupit jako tester.

Jak vnímáte pozici žen v IT a testerství? 

Myslím, že v tomto případě na pohlaví nezáleží, neboť stejně jako muž může být dokonalý kuchař, tak i žena může být skvělá v IT. Jde jen o to, zdali ji to zajímá a baví. Práce testera je skvělý start kariéry v IT, tudíž pro ženy, které se tomuto oboru chtějí věnovat, je to rozhodně nejlepší volba. Mě svět IT zajímal již od středoškolských studií a nástupem na pozici testera, se mi začíná plnit jeden z mých profesních snů.

Práce testera je často neprávem vnímána jen jako „klikání“. Jak je to doopravdy?

Spousta lidí má o testerech zkreslené názory. Pravdou je, že práce testera je dosti kreativní. Nikdy totiž nevíte, jakým způsobem se aplikace zrovna „rozbije". Je to o vynalézavosti, analýze – nutnosti vžít se do role uživatele a zkoušet co nejvíc scénářů, které mohou v reálu nastat, a to i těch nejméně pravděpodobných. Je potřeba pochopit funkcionalitu dané aplikace – znát vzhled, textaci, chování. V dnešní době není potřeba vysvětlovat, co se stane na přihlašovací stránce po vyplnění údajů a kliknutí na tlačítko, přihlášení, ale ověřit, zda se zobrazí ta správná stránka či správná textace. Proběhne přihlášení bez chyb? Vidí uživatel, co vidět má? Musíme si hodně všímat i těch nejmenších detailů, umět pracovat s dotazovacím jazykem SQL (Structured Query Languange) a orientovat se v logu. Není to žádný stereotyp, dostáváme neustále nové výzvy a učíme se stále novým věcem.

Jak důležitá je spolupráce mezi testerem a lidmi z IT a vývoje?

Spolupráce testera s lidmi z vývoje je přímo symbiotická – nejde, aby byl jeden bez druhého. Jako tester testuji to, co programátor vytvoří. Občas se naše vzájemná spolupráce může jevit jako nepřátelská. Přece jen my-testovací pracovníci, říkáme, že to, co programátor vytvořil, je špatně, potažmo odhalujeme chyby v jeho výtvoru. Takhle to ale nemůže být vnímáno. Jako tým se snažíme o vzájemnou pomoc, abychom vytvořili produkt v co nejlepším stavu a uživatelé tak byli maximálně spokojení. Samozřejmě to by nešlo bez plnohodnotné znalosti funkcionality, správných dat a použitelných scénářů. To celé by bylo nemyslitelné, kdyby nefungovala vzájemná komunikace.

Můžete popsat, jak samotné testování probíhá?

Celé testování se provádí na testovacím prostředí. Díky tomu máme šanci simulovat reálné případy, bez ohrožení produkčního prostředí. Celý test-plán máme v aplikaci Azure DevOps, kam zapisujeme testovací scénáře, které pak provádíme a vyhodnocujeme. Každých 14 dní dostaneme novou dodávku na otestování a máme právě těch 14 dní na to, otestovat všechny smoke-testy, regresní testy, reportovat všechny defekty apod… Na konci sprintu dáváme akceptaci. Pokud objevíme nějaké chyby, programátoři vše potřebné opraví. Opravené produkty opět znovu opakovaně testujeme. Jakmile je všechno v pořádku, funkcionality jdou na produkční prostředí, mezi uživatele. Cílem této týmové práce je splnění očekávání nás i klientů a usnadnění administrativního přístupu do VZP pro její uživatele. 

Kolik chyb v rámci testování běžně zachytíte?

To se asi nedá říci. Práce testera je hlavně kontrola správné funkčnosti. Jak říká jeden výrok od E. W. Dijkstry: „Testování programu je velmi efektivní způsob, jak ukázat přítomnost defektů, ale je bohužel nedostatečný k prokázání jejich nepřítomnosti.“ Občas se něco najde a naopak, kde se najde jedna chyba, je šance, že je ještě nějaká další. S každou chybou jsme jen o krok blíž k dokonalejší funkčnosti, a to je hlavním naším cílem. Nikdy nejsme schopni otestovat vše a tím zaručit, že daná věc je bez chyby na sto procent. Ovšem děláme vše pro to, abychom se nejvíc přiblížili myšlence, že náš produkt je bez chyby. 

Váš tým pracuje na zautomatizování manuálního testování. K čemu je dobré a v jaké jste teď fázi?

Vývoj jde dopředu a manuálních testů přibývá. Tím, že něco otestujeme jednou, to pro nás nekončí. Fungujeme na 14denních sprintech, kde dostáváme stále nové produkty, a při každém zásahu do aplikace je potřeba některé testy opakovat. Čím více testů dáme do automatů, tím více máme času na kontrolu nových funkcionalit. Jde vlastně jen o přepsání již hotových manuálních testů do automatiky, kde pak zmáčkneme tlačítko, a program udělá report celého testu sám a rychleji. Navíc se stále snažíme vymýšlet další užitečné testy.

Jaké automatizační nástroje používáte?

Používáme aplikaci jménem Katalon. Je to šikovný nástroj pro lidi, kteří nikdy automatizované testy nepsali. Má totiž k dispozici knihovnu, napsanou v jazyce groovy (Java) a podporuje nejznámější prohlížeče jako jsou Google Chrome, Microsoft Edge a Mozilla Firefox. Testy se tam mohou naklikávat, ale i psát skriptem. Z pohledu praxe se ale přepisování skriptu nevyhne nikdo. Stále se s tímto programem učíme a určitě jsme doposud neobsáhli všechny funkce – zatím se zabýváme jen webovým rozhraním, kde nám jde hlavně o ověření URL, zadání dat z Excelu, vložení souboru nebo odeslání formuláře. Nechybí ani screeny pro ověření. Stále máme co prozkoumávat, i třeba v rámci možnosti testů v mobilních aplikacích na bázi Androidu a Apple iOS.

Změní se nějak vaše práce po zavedení automatizace?

Bude to určitě velký pokrok. Automatizované testy mají šetřit čas testerů a také zvládnout prověřit více scénářů, než je možné při manuálním testování, které zabere určitý čas a vyžaduje naši plnou pozornost. Samozřejmě to má stále spousty ALE. Automaty nikdy nedokážou zhodnotit, zda je třeba text správně vycentrovaný, zda je logo na správném místě, jinými slovy, zda kompletní stránka vypadá hezky. V tomto směru bude manuální testování vždy důležité a nikdy nenahradí plnou automatizaci – není to prostě možné.

Miriam Valdecká

Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Už během studia se však vzdělávala v oblasti IT. Po studiu nastoupila do programu Trainee 90 Všeobecné zdravotní pojišťovny, nyní pracuje ve VZP jako tester.