Přicházejí, ale také odcházejí: Jak udržet ženy v technologickém průmyslu | EkonTech.cz


Přicházejí, ale také odcházejí: Jak udržet ženy v technologickém průmyslu

Technik / ženy v technice / výzkum
12. 5. 2023 - 9:44

V roce 2029 bude jen v USA poptávka po 3,6 milionu zaměstnanců v informačních technologiích. Vysoké školy ale zajistí jen 24 procent z tohoto počtu. Součástí řešení by mohlo být větší zapojení žen v technologických oborech. V USA již celá desetiletí investují nemalé prostředky kvůli zlepšení genderové vyrovnanosti právě v těchto odvětvích, na reálných číslech se to ale bohužel příliš neprojevuje. Počty žen v dotyčných zaměstnáních zůstávají víceméně stejné a úsilí administrativ spíše polevuje.

Ženy v USA představují až 57 procent pracovní síly. V technologických zaměstnáních jsou ovšem ženy zastoupeny jen asi 27 procenty. Z těchto žen více než polovina do svých 35 let zase odejde.

Proč ženy odcházejí z technologických oborů?

Otázkou je, proč má technologický průmysl problém s udržením žen v zaměstnání. Proč ženy, které pracují v technologických profesích, odcházejí v tak velkém počtu? Jaké faktory přispívají k tomu, že si značné procento žen neudrží zaměstnání tohoto typu? A jaký typ podpory ženy potřebují, aby v takovém zaměstnání nezůstávaly jen krátkodobě?

Těmito otázkami se zabýval tým odborníků zaměřující se na gender v informačních technologiích a postavení žen v oborech STEM americké University of Tennessee, který vedla Vandana Singhová. Jejich výzkum potvrdil, že odcházení žen z technologických oborů hraje podstatnou roli ve výsledné genderové nerovnosti, která tam panuje.

Roli hraje finanční ohodnocení i špatné zacházení

Badatelé zjistili, že ženy v technologickém průmyslu čelí řadě problémů. Velmi podstatná je otázka platu, v němž v tomto odvětví panuje značná nerovnost mezi pohlavími. Ženy nedostávají stejné příležitosti jako muži. Na vedoucích pozicích v informačních technologiích a dalších technologických oborech je v USA pouze 18 procent žen.

Vědci se soustředili na komunity vývojářů open-source softwaru, které se vyznačují extrémní genderovou nerovností. Přitom je v dnešní době open-source asi 70 procent veškerého softwaru, který podporuje technologickou infrastrukturu, takže tvůrci open-source softwaru i do budoucna představují integrální součást technologické pracovní síly. Dnes je mezi nimi asi jen 9,8 procenta žen.

Tým University of Tennessee zjistil, že ženy v open-source komunitách často čelí špatnému zacházení, včetně mírného až závažného obtěžování, sexismu, diskriminace, misogynie a v některých případech i explicitních výhrůžek smrtí. Na pracovištích bývá zpochybňována zkušenost žen a jejich vzdělání. Pracovní výkony žen nebývají dobře přijímány a jejich role bývá upozaďována. Častým problémem je i izolovanost žen, protože proti mužům bývají na pracovištích v dramatickém nepoměru. 

Zmíněné negativní zkušenosti žen mají pochopitelně své důsledky. Odrazují je od většího zapojení či úsilí v oblasti open-source softwaru a přímo souvisejí s odcházením značného počtu žen z tohoto odvětví i obecně z celého technologického průmyslu.

Mainstreamová média často popisují velmi toxickou kulturu „chlapáckých ajťáků“. V poslední době čelí řada vysoce postavených představitelů open-source komunity problémům kvůli svému chování vůči ženám. Příkladem může být „ikona“ open-source komunity Linus Torvalds, který odešel z vedení Linuxu poté, co média zveřejnila jeho výhružné e-maily ostatním vývojářům a propírala jeho agresivní chování vůči ženám. Richard Stallman zase musel odejít z Free Software Foundation a MIT, když vyšlo najevo jeho opakované sexuální obtěžování žen.

Možná řešení

Pokud jde o možná řešení, tým Singhové prokázal, že klíčovou roli v podpoře žen v open-source komunitách by měly sehrávat online aplikace, které se orientují na sociální, emocionální i technickou podporu žen. Jde o online prostředí, která jsou přístupná prostřednictvím webových stránek organizací zabývajících se open-source softwarem. Jejich pomoc spočívá především ve vytváření komunit žen, které se mohou navzájem podporovat a inspirovat.