Příprava mladé generace vědců a inženýrů | EkonTech.cz


Příprava mladé generace vědců a inženýrů

Rozhovory / Zentiva / top zaměstnavatelé
30. 8. 2021 - 7:00

V Zentivě vsadili na spolupráci průmyslu a vysokých škol. A podle všeho bylo toto rozhodnutí správné. Produkty, na jejichž vývoji spolupracovali studenti, jsou již evropském trhu.

Příběh společnosti Zentiva začal před více než 500 lety v pražské lékárně U Černého Orla. Od té doby se lokální podnik rozrost do mezinárodních rozměrů. „Naším nejvyšším cílem je i nadále pomáhat zlepšovat zdravotní péči a zvyšovat její dostupnost.” osvětluje hlavní poslání Zentiva Group ředitel oddělení vývoje, Pavel Šebek.

Jak se farmacie proměnila v posledních deseti letech?

Poslední dekáda byla pro farmaceutický průmysl průlomová díky využití nových technologií. Od klíčových inovací v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, po narůstající využití informačních technologií nebo uplatnění umělé inteligence ve výzkumu. Například pokroky v genetickém inženýrství umožnily praktické nasazení genové terapie.  Imunoterapie se stala účinným nástrojem pro léčbu život ohrožujících nemocí. Díky využití RNA interference jsme nyní schopni léčit i několik dříve nevyléčitelných nemocí.

Inovativní kombinovaná terapie zase umožnila zlepšit kvalitu života HIV pozitivních pacientů a dokonce zavedení profylaktické léčby. Neurologie zaznamenala velké pokroky v porozumění závažným onemocněním, jakými jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba či různé formy roztroušené sklerózy.

„Řada studentů si nedokáže představit, co všechno mohou po dokončení studia v průmyslu dělat.”

Jak podle Vás funguje v České republice propojení mezi výzkumem a průmyslem?

Zázemí špičkového národního základního výzkumu je naprosto nezbytné pro jakýkoliv typ průmyslu, včetně farmacie. Zejména technologické firmy musí zaměstnávat profesionály, kteří perfektně rozumí vědeckým principům, na kterých stojí jejich produkty a výrobní postupy a jsou schopni kontinuálně posouvat hranice svého oboru.  Počet akademických institucí, které mají zájem o přímou spolupráci s farmaceutickým průmyslem, neustále narůstá. Některé dokonce zakládají vlastní start-upové společnosti.  Výzkum v Zentivě řeší společné projekty s celou řadou vysokých škol a ústavů Akademie věd, do kterých maximálně zapojujeme graduální i postgraduální studenty.  

Je to jeden z důvodů, proč Zentiva založila The Parc? Co dalšího vedlo k jeho vzniku?

Vznik The Parc (Pharmaceutical Applied Research Centre) jsme s našimi partnery iniciovali s jasnou vizí – budovat silné  odborné zázemí pro další růst farmaceutického průmyslu v České republice. Toho chceme dosáhnout  špičkovou přípravou mladé generace vědců a inženýrů, která propojuje vynikající akademické vzdělání s praktickými zkušenostmi z průmyslu tak, aby studenti byli po dokončení studií připraveni řešit složité úkoly průmyslového výzkumu a výroby.

Od vzniku Parcu uplynulo šest let a jeho výsledky jsme nadšeni. Parc se ve svém výzkumu věnuje těm největším výzvám, kterým naše odvětví čelí. Výstupy Parcu přímo využíváme ve vývoji nových produktů a inovativních výrobních postupů. Několik produktů, na jejichž vývoji se studenti Parcu podíleli, je již na trhu a pomáhá pacientům napříč celou Evropou. Naši první absolventi úspěšně pokračují ve své kariéře ve farmaceutickém průmyslu i na půdě akademických institucí.

Mají talentovaní studenti zájem o farmaceutický sektor?

Počet studentů, kteří se zajímají přímo o práci ve farmaceutických společnostech nebo o náš doktorandský program v Parcu, neustále roste. Zentiva tomu napomáhá aktivní spoluprací s univerzitami v oblasti výzkumu i výuky studentů. Řada našich kolegů na vysokých školách přednáší a  podílí se na vedení diplomových  i doktorských prací.  Velký zájem je také o kurzy, které pořádáme přímo v naší společnosti. Učíme zde studenty  principy industriální farmacie a představujeme kariérní možnosti po ukončení studia. Řada studentů si totiž nedokáže úplně představit, co všechno mohou po dokončení studia v průmyslu dělat a jakými cestami se může ubírat jejich kariéra.

 
PAVEL ŠEBEK
Absolvoval postgraduální studium organické chemie na VŠCHT v Praze a postdoktorskou stáž na University of Wisconsin in Madison. Do Zentivy nastoupil v roce 2002 a od projektového manažera se posunul do role ředitele oddělení vývoje Zentivy.