Přístupnost webů a aplikací VZP zajišťuje rovné podmínky pro všechny | EkonTech.cz


Přístupnost webů a aplikací VZP zajišťuje rovné podmínky pro všechny

Rozhovory / CSR / podpora handicapovaných
15. 12. 2022 - 21:28

Společenská odpovědnost firem zahrnuje i oblast pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Tito zaměstnanci mohou do společností přinést nejen svoje odborné znalosti a dovednosti, ale pomáhají také s přizpůsobením produktů handicapovaným klientům tak, aby pro ně byly uživatelsky přívětivé. O svojí práci a důležitosti přizpůsobování přístupnosti elektronického kontaktu osobám se zdravotním znevýhodněním si s námi povídal Vladimír Dvořák z pojišťovny VZP ČR.

Vladimír Dvořák v rámci svojí práce zvládá hned dvě oblasti – jako tajemník Výboru pro business architekturu zajišťuje hladký chod setkávání vrcholových zástupců pojišťovny, stejně hladký chod zprostředkovává i všem uživatelům webových stránek a aplikací pojišťovny.

Jaké nástroje vám ulehčují život i práci?

Již od narození jsem měl lehké zrakové postižení, které se projevovalo šeroslepostí a sníženým barvocitem. Ovšem v průběhu mého života, konkrétně v závěru studia na gymnáziu, se začala má zraková vada zhoršovat, a to až do dnešní praktické nevidomosti. Zůstalo mi zachované pouze vidění kontrastních věcí a dokážu se orientovat podle silných světelných zdrojů.

Pro chůzi a orientaci využívám bezpodmínečně bílou hůl a pro práci elektronická zařízení s odečítačem obrazovky, což je PC s operačním systémem Windows 10 a odečítačem obrazovky JAWS, tablet Apple iPad Pro s odečítačem obrazovky VoiceOver a také Apple iPhone se stejným odečítačem obrazovky jako u iPadu. A protože nejsem schopen číst text z obrazovky elektronického zařízení zrakem, využívám také speciální hardware pro nevidomé, jenž hapticky zobrazuje Braillovo písmo, tedy braillský řádek. Ten je nezbytný pro práci s textem, jelikož reliéfně reprodukuje jeho identickou podobu v Braillově abecedě tak, jak je zobrazen na obrazovce elektronického zařízení.

Už dva roky pracujete ve VZP ČR. Jakou pozici zastáváte a co obnáší?

Ve VZP ČR se starám o několik oblastí. Jednou z nich je platforma Výbor pro business architekturu, což je nástroj, kde se pravidelně setkávají vrcholoví zástupci jednotlivých úseků VZP ČR, tedy kupříkladu zástupci legislativy, ekonomiky, bezpečnosti, ICT, řízení rizik, zdravotní péče, styku s klienty. Výbor koordinuje náměstek ředitele VZP ČR a já jsem secret officer, neboli tajemník tohoto výboru.

V praxi to znamená, že vedu kompletní agendu výboru, starám se o samotná jednání, která moderuji, zvu na jednání také hosty, již připravují podklady, a další.

To ale není všechno…

Další kapitolou, které se věnuji, je přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací VZP ČR. Každá společnost, jež si zakládá na kvalitním elektronickém kontaktu s klientem, se pochopitelně věnuje i samotné přístupnosti a rozvíjí tak i svoji společenskou odpovědnost. V praxi to znamená, že jak internetové stránky, tak mobilní aplikace jsou přístupné i pro klienty, kteří mají nějaký handicap. A to ať už se jedná o uživatele se zrakovým postižením, sluchovým postižením, o uživatele s určitým kognitivním omezením, či kupříkladu o uživatele s epilepsií a další.

Co je hlavním cílem vaší práce?

Podstatou přístupnosti je, aby všichni klienti s určitým handicapem byli schopni na našich internetových stránkách či v mobilní aplikaci udělat veškeré úkony, najít si veškeré informace a podobně, tak jako lidé, kteří nemají žádné omezení. Přístupnost tedy zajišťuje rovné podmínky pro všechny bez rozdílu. A to je rozhodně cílem VZP ČR.

Jaké je pracovat pro tak významnou společnost?

Práce pro takovou společnost, jako je VZP ČR, je pro mne rozhodně naplňující a velice důležitá, také však zavazující. Moc dobře vím, jak je pro člověka s handicapem těžké uplatnit se na trhu práce. V dnešní době patří VZP ČR na špičku v zaměstnávání lidí s určitým postižením v České republice – je to cca již sedm procent zaměstnanců, což je skvělé. A tak mi prosím dovolte, abych takto společnosti VZP ČR upřímně poděkoval a vyjádřil svoji radost, že i přes svůj handicap mohu být plnohodnotným členem jejího pracovního týmu. Je to inspirující a posouvá mě to stále vpřed.

„Ve VZP neděláme rozdíly a myslíme i na osoby se zdravotním znevýhodněním. Aktuálně jich u nás pracuje okolo 180, což představuje přibližně 5 % celkového počtu zaměstnanců. Oblíbený je také program s názvem HANDICAP, v rámci něhož si mohou hendikepovaní zájemci nejprve formou DPP/DPČ vyzkoušet, jak to u nás chodí, jestli je daná práce baví a zda ji zvládnou. Volné pozice do tohoto programu vypisujeme průběžně, ve všech regionech ČR a napříč různými obory. Aktuální seznam volných míst můžete sledovat na našich webových stránkách www.zdravakariera.cz.“

Mgr. Alena Staňková

ředitelka odboru pracovněprávní a personální agendy VZP ČR

ustredi.prace@vzp.cz

www.zdravakariera.cz

 

Projekt VZPoura úrazům

Projekt VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

www.vzpoura-urazum.cz

Více o kariérních příležitostech ve společnosti Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky na SKARIERA.cz.