Problémy studentských organizací na VŠE v Praze. „Nový subjekt“ chce vzniknout na krvi existující Studentské unie VŠE | EkonTech.cz


Problémy studentských organizací na VŠE v Praze. „Nový subjekt“ chce vzniknout na krvi existující Studentské unie VŠE

Z vejšky / studentská unie
30. 3. 2014 - 21:44

Na Vysoké škole ekonomické v Praze vzniká „nový subjekt“ – prý nová studentská unie. I přesto, že Studentská unie VŠE v Praze už na VŠE existuje. Za jakých podmínek a jak se k tomu staví vedení školy? Okolnosti jsou zarážející…

V květnu roku 2013 vznikla na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále VŠE) Studentská unie VŠE (dále SU VŠE), občanské sdružení - nově spolek s právní subjektivitou založený několika studenty VŠE z různých ročníků a fakult. S cílem sjednocovat aktivní a šikovné studenty VŠE a pořádat na škole akce rozličných druhů – nejdříve přednášky, postupně sportovní a kulturní akce, soutěže,…

Nutno podotknout, že SU VŠE si neklade za cíl sjednocovat studentské kluby, které samy o sobě fungují na VŠE velmi dobře, a to také díky funkci studentského tajemníka, jež na VŠE existuje již dlouhou dobu.  

Není studentská unie jako studentská unie

Oba modely – jak SU složená z jednotlivců (např. SUS Ostrava, SUS TUL, SUS UTB), tak i SU složená ze studentských spolků (např. SU UK, SU ČVUT, SU ČZU), jsou běžně existující modely. Není proto možné ani jeden z nich označovat za falešný, neschopný existence a podobně. SU složená z jednotlivců bývá dokonce mnohem stabilnější, jelikož nemusí čelit měnícímu se vedení členských studentských organizací, ale pouze jednotlivých studentů.

Prohlášení proti SU VŠE …aneb jak zaručeně zničit začínající studentskou organizaci.

Jak naznačuje článek na iListu, SU VŠE se některým lidem prostě nehodí a nezapadá do jejich plánů. Na konci roku 2013 bylo podepsáno i prohlášení některých studentských organizací na VŠE proti SU VŠE, ve kterém se objevily fráze typu „subjekt, který chce ekonomicky parazitovat na VŠE“ nebo „subjekt, který není a nikdy nebude studentskou unií VŠE“. 

Méně zasvěcený čtenář teď nejspíš nechápe, proč tolik cavyků kvůli jedné studentské organizaci. Aby se „nedalo“ hovořit o konkurenčním boji, podepsané studentské organizace se rozhodly založit si „novou studentskou unii“. Existence dvou SU na jedné škole se pravděpodobně moc nehodí, a již užívaný název Studentská unie VŠE taky do karet nejspíš moc nenahrávala. Proč tedy stávající SU VŠE nezničit a nezaložit si svoji?

Co na to vedení školy?

Nutno podotknout, že do doby onoho prohlášení neměla Vysoká škola ekonomická proti SU VŠE žádné výhrady. Stanovy SU VŠE konkludentně schválila tehdejší studentská tajemnice Savina Finardi (včetně sídla sdružení na kolejích VŠE), která neviděla v existenci SU žádný problém a spolupráce (např. bookování místností) probíhala během zimního semestru 2013 bez problému, jako je obvyklé u dalších studentských spolků. Vytýkáno nemůže být ani užívání loga, jehož vzhled byl lehce podobný logu VŠE, protože po námitce ze strany vedení školy bylo toto logo staženo a změněno.

A vytýkáno to také ze strany školy dle její reakce není: „Stanovisko VŠE je takové, že tento název nemůžete nadále používat, protože to neodpovídá Vaší primární činnosti“, bylo řečeno členům SU VŠE bez jakéhokoliv vyslechnutí jejich názoru.Název neodpovídá činnosti? Dle stanov SU VŠE si unie klade za cíl na Vysoké škole ekonomické v Praze zejména organizaci vzdělávacích a dalších akcí, organizování volného času studentů, podporu jejich osobnostního a profesního růstu nebo například podporu dobročinných akcí a další. To vše bylo po dobu fungování SU VŠE plněno.

Některé nápady zůstaly bohužel z důvodu zákazu ze strany VŠE nezrealizované. Členové SU VŠE se ale naštěstí nenechali odradit a například plánované dárcovství krve teď na škole organizují za pomoci jiného studentského spolku. To ovšem nic nemění na tom, že jejich činnost je rozhodnutím školy na nátlak jiných studentských organizací velmi komplikována.

Vývoj situace budeme sledovat a budeme vás informovat. Objektivně!

Jak o dění na VŠE informovala „nezávislá“ studentská média, která se pod prohlášení také podepsala, naleznete zde:

http://www.ilist.cz/clanky/studentska-unie-na-vse-zatim-jen-prazdna-skorapka

http://www.economix.cz/clanek/na-vse-po-60-letech-od-zalozeni-vznika-prvni-opravdova-studentska-unie/10369

Vyjádření údajného organizátora celé akce – Jakuba Kočího:

http://www.ilist.cz/clanky/diky-falesne-studentske-unii-ted-vznika-skutecna