Projekt Alphabet nabízí širokopásmový optický bezdrátový internet pro chudé oblasti | EkonTech.cz


Projekt Alphabet nabízí širokopásmový optický bezdrátový internet pro chudé oblasti

Technik / internet
5. 1. 2021 - 12:17

Laboratoř inovací X Development LLC. (dříve Google X) vytvořila společnost Google v roce 2020. V roce 2015 přešli pod křídla konglomerátu Alphabet Inc., jehož součástí je dnes i Google. Cílem X je přinášet převratná řešení palčivých problémů dnešní doby.

Součástí tohoto úsilí je i projekt Taara, který rozvíjí technologii komunikace založenou na světelných paprscích. Jde o bezdrátový optický přenos, který může poskytnout vysokorychlostní a vysokokapacitní spojení pro odlehlé oblasti. Technologie je založena na síti propojených světelných vysílačů a přijímačů.

V současné době projekt Taara spolupracuje s finskou skupinou Econet Group a společně instalují tuto pozoruhodnou optickou technologii v subsaharské Africe. První na řadě byla Keňa.

Namísto toho, aby se tato technologie spoléhala na komunikační kabely, s nimiž se pojí řada problémů a jejich instalace i údržba bývají nákladné, posílá Taara data rychlostí až 20 Gpbs pomocí úzkého a lidským okem neviditelného světelného paprsku. Tyto paprsky protínají vzduch mezi terminály technologie Taara a vytvářejí mezi nimi datové linky. Přenos světlem mezi dvěma terminály funguje až do vzdálenosti 20 kilometrů. 

Mezi uzly této optické bezdrátové sítě by měla neustále proudit data. Proto technici tato zařízení instalují do větších výšek na zemí, typicky na sloupy, střechy anebo věže. V takové výšce je mnohem nižší šance, že světelný paprsek bude něčím narušen.

V současné době probíhá pilotní testování technologie Taara v Keni, a také v Indii. Síť Taara navazuje na již existující sítě optických vláken Liquid Telecom, které jsou součástí skupiny Econet Group. Snahou projektu Taara je, aby bezdrátová optická komunikace dosáhla do oblastí, které jsou obvykle mimo dosah soudobých technologií. Týká se to například velkých vodních ploch, lesů, národních parků a zón, které se vzpamatovávají z nedávného vojenského konfliktu. Lidé projektu Taara rovněž doufají, že jejich optická bezdrátová síť pomůže zaplnit „díry“ v pokrytí signálem telefonních nebo Wi-Fi sítí, které se ještě tu a tam vyskytují.

Alphabet se snaží přispět k rozvoji vzdálených, izolovaných či chudých oblastí světa i jinak, než jen bezdrátovým optickým internetem Taara. Součástí Alphabetu je například i společnost Loon LLC, která pracuje na pokrytí venkovských či chudých oblastí internetem z výšky. Využívají k tomu výškové balony, které by se měly pohybovat ve stratosféře, ve výšce 18 až 25 kilometrů.

Stratosférické balony Loon by měly vytvořit vzdušnou bezdrátovou komunikační síť, která bude přenášet data rychlostí až 1 Mbps. Balony naplněné heliem či jinou substancí lehčí než vzduch se budou pohybovat v oblasti stratosféry, kde vanou jen relativně pomalé větry a kde bývají minimální turbulence.

Zdroj & foto: X.Company