Projekt Cenelín - když spolupráce firem a škol funguje a dává smysl | EkonTech.cz


Projekt Cenelín - když spolupráce firem a škol funguje a dává smysl

Technik / ČVUT / energetika
3. 11. 2015 - 20:51

Stejně jako náš časopis, i Cenelín by se dal charakterizovat slovy „od studentů pro studenty“. Vysokoškoláci i středoškoláci za využití moderních technologií pracují na tom, jak ve výuce zatraktivnit téma jaderné energetiky.

Cenelín se zrodil jako myšlenka vytvoření úzké spolupráce mezi akademickou sférou a odborníky z průmyslu. Hlavní motivací pro vytvoření projektu byla snaha o popularizaci jaderné energetiky a průmyslu mezi širokou veřejností, rozvoj jaderných oborů v rámci českých škol a prohlubování spolupráce mezi jadernou obcí. O motivech vypovídá již název celého projektu, kterým je Cenelín. Cenelín je spojení jmen CENEN (Czech Nuclear Education Network) a JE Temelín. Snahou projektu je seznámit studenty naučným způsobem se základními komponenty jaderných elektráren a vytvořit rozsáhlé knihovny 3D modelů těchto komponent, které můžou sloužit pro atraktivnější a názornější výuku. Současně se také připravují stejnojmenné studentské konference, na kterých mají studenti možnost prezentovat svoji práci a seznámit se s partnery projektu z průmyslu. Od roku 2013, kdy se projekt zrodil, byly pořádány již dva ročníky této konference. Od skromných začátků, kdy do projektu byla zapojena jen Fakulta strojní ČVUT v Praze a VUT v Brně, se postupem času do projektu zapojila i ZČU a SPŠ-SOU Prostějov. Celkově rodící se 3D databáze čítá již několik desítek modelů, především komponent primárního okruhu JE typu VVER1000/320, který se nachází v srdci JE Temelín.

Využití 3D tisku

Jednou z doplňkových aktivit projektu CENELÍN je tvorba reálných modelů pomocí 3D tisku. Již od počátku projektu bylo počítáno se zařazením této technologie, a proto byla pořízena malá (osobní) 3D tiskárna. Díky této tiskárně mají studenti možnost zhmotnit několikahodinovou práci za obrazovkami počítače v reálný předmět - alespoň značně zmenšený model reálné předlohy.

Mimo jednoduchých modelů, které sloužily převážně k získání zkušeností, byly zatím vytištěny 3 velké modely jaderných reaktorů typu VVER 1000, VVER 440 a KS 150. Na základě předchozích zkušeností bylo zvoleno měřítko modelů 1:50, což umožňuje zachovat rozumnou hloubku detailů a zároveň jsou modely ještě přijatelně velké z hlediska výroby. V dohledné době je plánováno vytvořit k modelu reaktoru VVER 1000 další komponenty primárního okruhu (hlavní cirkulační čerpadla, parogenerátory atd.) a sestavit tak model celé primární části VVER 1000. Dále je plánováno vytvořit model generelu elektráren Dukovany a Temelín, které budou použity ve výuce.

On-line prezentace i virtuální prohlídky

V rámci projektu Cenelín se také dlouho hledala cesta, jak výsledky práce studentů prezentovat ve snadno dostupné formě jak samotným studentům fakulty, tak i široké veřejnosti. Cestou se ukázaly být stále populárnější možnosti 3D prezentace samotných modelů, jak těch tisknutých na 3D tiskárně, tak i virtuálních. Tyto 3D prezentace se v současné době vydávají dvěma směry. První z nich je možnost on-line prohlížení modelů prostřednictvím open-sourcového nástroje jménem Blend4Web, který coby doplněk pro populární modelovací software Blender je schopen exportovat modely přímo do formátu html. Komponenty je nutné ale před samotným převodem podstatně zjednodušit, tj. snížit počet polygonů, jelikož detailní modely exportované z parametrického modelovacího softwaru jsou svojí komplexností a datovým objemem nad možnostmi rychlého vykreslování ve webovém prohlížeči. Zvolený software má pro projekt několik zásadních výhod. V první řadě je zdarma a jeho použití není pro potřeby projektu nijak omezující. K samotnému prohlížení modelů pak není zapotřebí žádného specializovaného softwaru nebo pluginů. Postačí jakýkoliv webový prohlížeč s podporou WebGL. To se stává nespornou výhodou také při samotné výuce, kdy je vyučující obvykle odkázán na stroj, kterým je vybavena katedra, kde výuka předmětu probíhá.

Další zajímavou aktivitou, která se v posledních měsících rodí s postupující tvorbou 3D on-line galerie, je vznikající virtuální prohlídka elektrárny. K tomu slouží již zmíněný modelovací software Blender, který obsahuje navíc zabudovaný vlastní herní engine BGE (Blender Game Engine). S jeho pomocí lze snadno vytvořit mechanismy pro takřka libovolný herní žánr a výsledný produkt šířit bez omezení na jakékoliv platformy. Jelikož se pro on-line prezentace využívá stejného softwaru, jsou už jednou upravené modely téměř bez úprav využitelné i v připravovaných scénách. V tomto virtuálním světě tak bude moci návštěvník spatřit části elektrárny, kam se za normálních okolností nepodívá, zcela bez omezení, a navíc je možné na různá místa ve scéně umisťovat například vysvětlující popisky. K první opravdové virtuální prohlídce povede ale ještě dlouhá cesta.

Webové stránky projektu: www.cenelin.org/cs