Průhledné solární panely mohou dodávat energii skleníkům | EkonTech.cz


Průhledné solární panely mohou dodávat energii skleníkům

Technik / solární panely
10. 6. 2021 - 7:00

Bylo by velmi praktické, kdyby byly skleníky budovány z průhledných solárních panelů. Takový skleník by těžil sluneční energii nejen pro růst plodin, ale také by z ní získával elektřinu. Experimenty se salátem ukázaly, že přinejmenším tato plodina snáší omezení světla průhledným solárním panelem na výbornou.

Solární panely jsou skvělé na získávání energie ze slunečního záření. Ještě lepší ale je, když jsou takové panely víceúčelové. To pak dále rozšiřuje možnosti jejich využití. V současné době se intenzivně vyvíjejí například průhledné solární panely, které bude možné použít do oken budov nebo třeba do skleníků, ve kterých by solární panely byly velmi přínosné. Je ale otázkou, zda takový skleník bude fungovat tak, aby plnil i svůj původní účel, tedy pěstování rostlin.

Ve svém nedávném výzkumu to ověřili výzkumníci americké North Carolina State University, kteří pěstovali salát za různých světelných podmínek, jimiž simulovali přítomnost průhledných solárních panelů. 

V dnešní době jsou slibné především organické solární panely, které nabízí řadu výhod - jsou technologicky flexibilnější než jiné srovnatelné solární panely, mohou být poloprůhledné nebo průhledné a lze i upravovat vlnovou délku světla, které takovými panely prochází skrz.

Na první pohled jsou organické solární panely vhodné pro konstrukci skleníků. I když jsou ale průhledné, tak část světelného spektra skrz takový panel přece jen neprojde. Vědci už v dřívějším výzkumu ověřili, že organickým panelem projde záření o dostatečné energii. Teď navíc zjišťovali, co na to řeknou samotné pěstované rostliny.

V experimentálním skleníku po dobu 30 dní, tedy až do plné zralosti, pěstovali salát červenolisté odrůdy. Rostliny salátu byly vystaveny stejným podmínkám, jako je teplota, vlhkost, živiny a obsah oxidu uhličitého – až na osvětlení. Vědci saláty rozdělili do 4 skupin, na které nechali působit světlo, které přicházelo přes různé filtry. Osvětlením přitom simulovali efekt, jaký by na rostliny měly mít průhledné solární panely. 

Vědci během experimentu sledovali, jaký vliv bude mít různé osvětlení na růst a kondici salátu. Zajímal je například počet listů a jejich velikost, spotřeba oxidu uhličitého nebo obsah užitečných antioxidantů v rostlinách. Nakonec byli až překvapeni tím, jak dobře salát roste i za pozměněných světelných podmínek. Vše tedy nasvědčuje tomu, že použití průhledných solárních panelů při pěstování salátu nebude mít na plodinu negativní vliv. I proto tým už podobným způsobem testuje další plodiny, například rajčata. 

Zdroj: New Atlas