Rektorem roku se stal Richard Hindls z VŠE | EkonTech.cz


Rektorem roku se stal Richard Hindls z VŠE

Z vejšky / rektor roku
22. 4. 2013 - 22:25

Ocenění Rektor roku bylo spojeno s hlasováním o nejlepší fakulty na www.FakultaRoku.cz. Rektorem školy, jejíž studenti své fakulty ocenili nejlépe, se stal prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, a získal tak titul Rektor roku.

 To, že studenti mají ke své škole dobrý vztah, svědčí i o kvalitách samotného rektora. Rozhodla jsem se panu profesoru Hindlsovi položit několik otázek. Musím říci, že setkání bylo velmi příjemné.

Co říkáte na zisk titulu Rektor roku veřejné vysoké školy?

Potěšilo mě to především z toho důvodu, že to je výsledek činnosti našich fakult. Vždyť na univerzitách jsou to především fakulty, kde se odehrávají ty nejdůležitější věci.

Čím jste si titul Rektor roku podle Vás nejvíce zasloužil?

Pojmu-li to hodně ze široka, tak když jsem jako rektor začínal, měl jsem základní ideu, že se fakulty musí více osamostatnit a prosazovat. Ještě před tím, než jsem se stal rektorem, jsem totiž sám byl pět let i děkanem jedné z fakult a centralizaci VŠE jsem vnímal jako prvek omezující. Naše univerzita je totiž v podstatě jeden velký areál a i z toho důvodu zde vždy byla poměrně silná snaha o centralizaci rozhodování. Avšak z hlediska odborného působení i z hlediska profilace fakult to určitě nebylo, dle mého názoru, to nejlepší.

Jak dlouho už jste rektorem školy a co se za dobu Vaší funkce na škole změnilo?

Rektorem jsem od 1. února 2006 a od té doby se škola dost zviditelnila. Když se projednávají ekonomické problémy současnosti, jsou lidé z VŠE v názorových rovinách prostě výrazní. Zástupci VŠE dnes zastávají významné funkce v mnoha institucích, důležitých v akademickém prostředí. Z VŠE je předseda Rady vysokých škol, máme silné zastoupení v Akreditační komisi, zastoupení v čele České konference rektorů, máme zastoupení ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace atd. To dřív nebylo. Opravdu hodně jsme vidět také v zahraničí. Čtyřikrát po sobě jsme na základě hodnocení cca tisícovky rektorů a děkanů z těch nejvýznamnějších univerzit získali titul nejlepší ekonomická škola ve střední a východní Evropě a rovněž se, jako jediná česká VŠ, stabilně umisťujeme v prestižním žebříčku Financial Times. Máme dnes 204 partnerských škol ze zahraničí, s nimiž máme fungující vztahy a kam mohou studenti vyjet na studijní pobyt. To je všechno pro VŠE dobrá vizitka. Z dalších věcí, ale bylo jich více, snad ještě zmíním, že jsme v roce 2007 také založili profesionálně fungující středisko pro podporu studentů s handicapem. To byl významný krok.

Čeho byste chtěl ještě za dobu své působnosti ve funkci rektora dosáhnout?

Letos škola slaví 60. výročí a dost komplikovaně sháníme historické záznamy. Proto nedávno senát univerzity schválil založení Centra pro dějiny VŠE, takže zde konečně vznikne profesionální pracoviště, které se bude zabývat tím, kdo byl kdo, co bylo co, jak zde dřív vypadala výuka a podobně. Letos bychom také ještě rádi stihli vytvořit další studentskou zónu ve 3. patře Staré budovy, protože takových míst je zde vzhledem k počtu studentů stále spíše málo. Počítáme i s revitalizací jedné z posledních budov kolejí na Jarově, která ještě neprošla rekonstrukcí pláště. Stavět se bude v tomto roce i na naší Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. A čeká nás slavnostní představení v historické budově Národního divadla u příležitosti 60 let založení VŠE. Je toho letos ještě dost.

Zjišťujete si, jak jsou firmy spokojeny s absolventy VŠE a naopak, jak jsou absolventi spokojeni se svými zaměstnavateli?

Ano, zjišťujeme. Každý, kdo promuje, může vyplnit dotazník týkající se zaměstnání, do kterého nastupuje, a návratnost je vysoká. Krátce po mém nástupu v roce 2006 jsme založili Rozvojové a poradenské centrum VŠE, které je orientované i na profesní poradenství a kontakt s partnery školy a díky kterému máme zpětnou vazbu i na naše absolventy.

A co studentské organizace? Je podle Vás možnost zapojení do studentských organizací a spolků na Vaší škole dostačující?

Studentských organizací máme několik desítek. Já si to považuji a snažím se je podporovat například stipendii či cestou Grantu rektora a České spořitelny, která je generálním partnerem VŠE. Univerzita přece nejsou jenom přednáškové sály, ale i hudba, sport, odborná zájmová uskupení a další aktivity nejrůznějšího zaměření. Proč by sem studenti chodili jenom do školy? (smích – pozn. redakce). Cením si toho, že jsou studenti aktivní a prezentují tak vlastně nejen sebe, ale i školu.Máte informace, do jaké míry spolu studentské kluby spolupracují?

Chodí za mnou často, o své činnosti mi vyprávějí a já se jim snažím pomáhat.

Poměrně často nyní na vysokých školách vznikají studentské unie. Myslíte si, že by založení studentské unie, po vzoru jiných vysokých škol, bylo pro VŠE přínosem?

Záleží na tom, koho myšlenka SU osloví, a je jen na rozhodnutí jednotlivých studentských aktivit na VŠE, jak se k tomu postaví. Ale připadá mi to jako dobrý nápad. Budu rád, když studentská unie na VŠE spontánní cestou vznikne.