Roboti ve Škodovce vyrábějí auta už mnoho let. Ti noví jsou ale chytřejší | EkonTech.cz


Roboti ve Škodovce vyrábějí auta už mnoho let. Ti noví jsou ale chytřejší

Rozhovory / Škoda / ŠKODA AUTO
1. 12. 2019 - 21:39

Řekne-li se robot v souvislosti s výrobou aut, mnoho z nás si představí robotickou ruku, která šroubuje a sestavuje jednotlivé díly karoserie. To však není ani zdaleka jediný způsob, jak se do automobilového průmyslu robotika zapojuje. Jak vytvářejí novou éru umělé inteligence odborníci ve ŠKODA AUTO vám představí dva z nich, IT manager Petr Hofman a podnikový architekt pro oblast umělé inteligence Petr Švarc.

UMĚLÁ INTELIGENCE SPOJUJE CELOU AUTOMOBILKU. OD VÝROBY AŽ PO PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Jak dlouho ve ŠKODA AUTO pracujete s roboty a umělou inteligencí?

Petr Hofman (PH): Jde o robotiku a roboty, ti u nás mají už dlouhou historii. Pokud jde hlavně o tak zvané konvenční roboty, kteří ještě neumí sami „přemýšlet,“ vykonávají práci (například svařují) jen podle zadání, které dostali. Jsou natolik „hloupí“, že musí být v oplocení, aby nebyli nebezpeční pro osoby, které kolem nich pracují. O něco chytřejší roboti, se kterými pracujeme, jsou senzitivní a kooperativní roboti. Rozdíl mezi nimi je v jejich využití. Například senzitivní robot Kuka IIWA je nasazen na takové operace, které jsou pro člověka ergonomicky náročné. Kooperativní spíše pomáhají s fyzicky náročnými operacemi. Na druhou stranu umělá inteligence je ve ŠKODA AUTO poměrně nové téma. Projekty z této oblasti uskutečňujeme až v poslední době.

Petr Švarc (PŠ): Typ úloh pro roboty a umělou inteligenci se v průběhu let mění. Už to není jako ve večerníčku Káťa a Škubánek, kdy robot sice chvilku uklízí, ale nakonec se zadře a je víc ke zlosti než k užitku. Člověk dělá chyby z nepozornosti, z důvodu únavy nebo v důsledku rutinní činnosti, robot ne. Příkladem je třeba projekt, který v současné době rozvíjíme – Kontrola motorového prostoru pomocí vysokorychlostní kamery. Kamera s umělou inteligencí dokáže daleko lépe než člověk pohlídat, zda jsou všechny komponenty motoru tam, kde mají být. Umělá inteligence tak zajistí konstantní kvalitu produktu.

Jaká je strategie společnosti ŠKODA AUTO v oblasti robotiky a umělé inteligence?

PŠ: Strategie v oblasti umělé inteligence a robotiky se ve ŠKODA AUTO oproti minulosti změnila. Snažíme se o její operativnější a komplexnější pojetí. Začíná u specifických požadavků odborných oddělení ve Škodovce a podle nich se rozvíjí do dalších částí celé automobilky. Jde zásadně o týmovou spolupráci, do které vstupuje sales, marketing, logistika, výroba, personální oddělení a další. Z pohledu konkurenční strategie vidím největší potenciál ve výrobě a našem produktu samotném. Projektem, který je příkladem takové spolupráce, je optimalizace logistických procesů. Logistiku v automobilovém koncernu rozhodně nenaplánujete v Excelu. Vyvíjíme proto propracovaný systém rozvrhování a plánování za pomoci umělé inteligence. Jeho cílem je co nejefektivnější pospojování jednotlivých dílů řetězu procesu výroby aut tak, aby na sebe vzájemně perfektně navazovaly. Od přesného načasování dodávek komponentů, přes jejich zpracování ve výrobě, až třeba k plánování marketingu a obchodu.

NĚKTEŘÍ ROBOTI JSOU CHYTŘEJŠÍ NEŽ JINÍ

Na jakém dalším zajímavém projektu v oblasti umělé inteligence v současnosti pracujete?

PH: Mezi velmi zajímavé projekty, které ve ŠKODA AUTO právě realizujeme, patří integrace a nastavení operací pro senzitivního robota Kuka IIWA. Je to chytrý robot, který už umí sám přemýšlet, nebo spíše hledat různé cesty, aby vyřešil zadanou úlohu. Stejně jako konvenční robot, dostane konkrétní zadání, ale už umí sám vyhodnocovat aktuální situaci. Třeba reaguje na překážku tím, že si sám zvolí správnou cestu, nebo dokáže zareagovat na odpor a změnit podle něj intenzitu tlaku. Díky tomuto chování je pro člověka bezpečný. Využíváme také roboty, kteří pracují v kooperaci s člověkem. Pomáhají tam, kde člověk nestačí nebo je ohroženo jeho zdraví. Zvedají například hodně těžké předměty. Jeho přítomnost dokážou vnímat, takže mu neublíží a nemusí být za oplocením. 

Kolik robotů dnes ve ŠKODA AUTO máte?

PH: Konvenčních robotů, o kterých jsem mluvil na začátku, máme několik set. Kooperativní a senzitivní roboti jsou zatím instalováni v jednotkách kusů. ŠKODA AUTO se v současné době otevírá technologiím umělé inteligence. Stojíme teprve na začátku, ale s velkou perspektivou do budoucna. Inteligentní roboti mají ve výrobě aut obrovský potenciál.

ROBOTI NASTUPUJÍ TAM, KDE ČLOVĚK NESTAČÍ. PŘESNĚ TAK, JAK TO VYMYSLEL ČAPEK

Nahradí takoví roboti do budoucna práci lidí?

PH: Ano, ale jen do určité míry. Spíš by se dalo říci, že budou s člověkem spolupracovat a pomáhat mu. Zastanou práce, které jsou pro člověka těžké nebo přímo nemožné. Například náš senzitivní robot má 7 os pohybu. To mu umožňuje dělat takovou práci, kterou by člověk ani vykonat nemohl. Do budoucna budeme potřebovat pracovníky, kteří budou s roboty umět komunikovat a starat se o ně. I proto je dnes kladen důraz na nové dovednosti pracovníků, které dříve nepotřebovali. 

PŠ: Představa, že roboti a umělá inteligence budou brát lidem práci, se podle mého názoru, nenaplní. Toto téma je ve ŠKODA AUTO ještě poměrně mladé. Už teď je ale jasné, že do budoucna budeme potřebovat odborníky nejen na umělou inteligenci, ale také třeba na Big data, která jsou pro rozvoj IT projektů v současné době základem. Umělá Inteligence nemá za cíl lidem práci brát, ale doplňovat a zlepšovat jejich schopnosti.

PH: Roboti nemůžou člověka nikdy nahradit úplně. Například neumí být kreativní. Tedy v současnosti. Ale my lidé si přece něco musíme nechat pro sebe, ne? (smích)