Rozhovor s rektorem BIVŠ, doc. Ing. Františkem Pavelkou, CSc. | EkonTech.cz


Rozhovor s rektorem BIVŠ, doc. Ing. Františkem Pavelkou, CSc.

Z vejšky / BIVŠ / fakulta roku
8. 11. 2016 - 10:33

Rektor BIVŠ radí středoškolákům, jak na výběr vysoké školy.

1. Doporučil byste studentům středních škol přihlásit se na vysokou školu?

 

Samozřejmě. Univerzitní vzdělání je pro každého člověka správným rozhodnutím. Kromě toho, že studentská léta patří k nejkrásnějším v životě, díky vysoké škole a kvalitnímu vzdělání může student získat potřebné znalosti a vědomosti ve vybraném oboru. Zároveň má šanci potkat v řadách pedagogů zajímavé osobnosti. Během studia může využít i zahraniční programy. Některé vysoké školy včetně naší rozvíjí doplňkové projekty, které umožňují studentům získat zajímavou praxi. V neposlední řadě student pozná spoustu nových přátel, což se v životě vždy hodí.

 

2. Proč by se měli studenti hlásit na Vaši fakultu?

 

Svým studentům dokážeme díky kvalifikovaným pedagogům nabídnout opravdu kvalitní výuku prověřenou profesionály oboru. V rámci studijních programů nabízíme praxi formou stáže ve vybraných firmách, možnost individuálních plánů nebo stipendijních programů. Zároveň jsme součástí programu Erasmus+, díky kterému mohou studenti vycestovat do zahraničí. Pro zájemce nabízíme volitelně a zdarma kurz PRAKTICKÝ MANAGEMENT, což je předmět vedený úspěšnými lidmi. Navíc je Bankovní institut jediná soukromá vysoká škola v naší republice, která je od roku 2001 součástí nadnárodní vzdělávací skupiny německého holdingu COGNOS AG s jejímiž institucemi, zejména s Hochschule Fresenius v Kolíně nad Rýnem, úzce spolupracuje. Například v září přijal naše pozvání německý průmyslník a předseda COGNOS AG, Dr. Arend Oetker, aby pohovořil se stovkou českých podnikatelů a top manažerů, ale také se zástupci akademické sféry. Naši absolventi nacházejí na trhu práce velmi dobré uplatnění.

 

3. Které obory byste doporučil studovat na Vaší škole?

 

Osobně vidím velký potenciál v oboru Oceňování majetku, který je na naší škole velmi žádaný. Žádná jiná škola ho nenabízí a škála uplatnění je široká. Absolventi se mohou živit jako realitní makléři, soudní znalci či odhadci nemovitého majetku a kromě toho mohou po určité době praxe získat i certifikát odhadce nemovitostí, vstupenku pro trvalou spolupráci s bankami.

 

4. Jaký obor Vy osobně považujete v dnešní době nejperspektivnější?

 

Nespornou budoucnost mají informační technologie. Naše škola nabízí obzvláště žádanou verzi vzdělání, kde jsou IT propojeny s managementem (IT management). Žádaný je i Bankovní management a Ekonomika a management podniku, ve kterém si studenti volí konkrétní zaměření podle toho, čím se v budoucnosti chtějí zabývat.

 

5. Kdy si myslíte, že by studenti středních škol měli přemýšlet o svém pomaturitním studiu – v jakém ročníku a proč?

 

Studenti středních škol by měli o svém budoucím oboru přemýšlet nejlépe již ve třetím ročníku, aby měli dostatek času připravit se na případné zkoušky a najít pro zvolený obor správnou školu. Bohužel málokterý student přesně ví, čemu by se chtěl věnovat.

 

6. Můžete poradit studentům, podle čeho by si měli vybírat fakultu?

 

Fakultu je třeba rozmýšlet s rozvahou. Je důležité předem vědět, co škola nabízí, a to jak rámci vybraného studijního oboru a daného programu, tak v otázce kvality pedagogů, benefitů a zázemí. U nás naleznou vše ve vysoké kvalitě. Svědčí o tom i mezinárodní certifikát kvality ISO, který jsme získali v loňském roce a letos jej obhájili.

 

7. Z jakých zdrojů informací by studenti měli čerpat pro kvalitní výběr fakulty?

 

Uchazeči by měli čerpat přímo z podkladových materiálů vybraných fakult, které lze nalézt například na webových stránkách. Nemusí se bát navštívit fakulty ve dnech otevřených dveří nebo jen sami nahlédnout do školy a zjistit si důležité informace přímo na studijním oddělení. Dalším vodítkem pro výběr vysoké školy může být i to, jak jí hodnocení studentů a absolventů. Na jejich názory se zaměřuje například žebříček Fakulta roku. V této soutěži se letos Bankovní institut vysoká škola umístil v kategorii soukromých ekonomických vysokých škol na 3. místě.

 

8. Proč si myslíte, že by se studenti měli účastnit dnů otevřených dveří na Vaší škole?

 

Během našich dnů otevřených dveří se studenti mohou dozvědět vše, co je zajímá o celém studiu. Jak to u nás vypadá, s kým budou přicházet do styku a jací pedagogové ve škole učí, co vybraný obor studentovi přinese a kdo jsou naši absolventi. Pro studenty máme v plánu možnost účastnit se projektu „Vejška na zkoušku“, kdy v rámci jednoho dne zažijí vše, co je u nás na škole čeká.

 

9. Kdo si myslíte, že poradí středoškolákovi nejlépe s výběrem vysoké školy?

 

Bankovní institut mj. používá i slogan „BIVŠ má srdce“. Myslím, že velmi dobře vystihuje hlavní princip rozhodování se o budoucnosti. Musí to být rozhodování korigované rozumem. Pokud člověk není jednoznačně předem vyhraněného názoru, naše škola je z tohoto hlediska ideální, protože absolvent se může uplatnit plnohodnotně kdekoliv.

 

10. Kolik si myslíte, že by si studenti měli dát přihlášek na vysoké školy?

 

Studenti mohou poslat nesčetně přihlášek, tím je pak větší problém se rozhodnout.  Srdcem i rozumem by ale měli volit ty školy, kde získají opravdu kvalitní vzdělání.

 

11. Doporučil byste studentům účastnit se přípravných kurzů k přijímacímu řízení, které školy často pořádají?

 

V případě zájmu nabízí naše škola přípravné kurzy pro ty předměty, které jsou pro studenty obtížnější, např. semináře z matematiky, pro zahraniční studenty kurzy z češtiny. Buď to zajišťujeme sami, nebo přes jiné školy, např. jazykové.

 

12. Doporučil byste studentům Vaší školy vycestovat během studia alespoň na semestr do zahraničí?

 

Z vlastní zkušenosti musím říci, že studium v zahraničí, alespoň na jeden semestr, je věc, která každého popostrčí o několik kvalitativních stupňů. Kromě krátkodobých pobytů jsem absolvoval i celou vysokou školu v zahraničí. Nejdříve prezenčně a pak dálkově.

 

13. Pokud byste byl ministr školství a musel rozhodnout o školném, zavedl byste jej?

 

Ano, školné bych zavedl. I na veřejných školách. Studenti a jejich rodiče by přistupovali ke studiu zodpovědněji. Ušetřené státní peníze bych dal do prospěchových a případně i sociálních stipendií. Pokud jde o jeho výši, stačil by výsledek jednoduché rovnice kolektivní ekvivalence „Úspory / Počet studentů s nárokem na stipendium = Poplatek“.