Ruční gama kamera zlepší diagnostiku nádorů v těle | EkonTech.cz


Ruční gama kamera zlepší diagnostiku nádorů v těle

Technik / gama / rakovina
15. 6. 2021 - 14:38

Pro úspěšnou léčbu nádorového onemocnění je klíčová včasná a přesná diagnostika nádorů. Ta ale často závisí na velmi drahém a objemném vybavení, které je zvláště v méně rozvinutých zemích jen obtížně dostupné. Praktická přenosná gama kamera by to mohla změnit. Stereoskopické zařízení Hybrid Gamma Camera totiž pořizuje kvalitní 3D snímky nádorů.

Boj s rakovinou je stále velmi komplikovaný. Naštěstí proti nádorům můžeme postavit pokrok ve vědě a technologiích, který přináší nové léky, léčebné postupy i nové prostředky pro diagnostiku, která hraje v případě nádorových onemocnění nesmírně významnou roli.

Tým britských odborníků nedávno vyvinul pokročilou stereoskopickou ruční gama kameru „Hybrid Gamma Camera“, která by se mohla stát velmi účinným nástrojem pro diagnostiku nádorů. Pořizuje kvalitní 3D snímky nádorů pod kůží pacienta. Tato technologie spojuje optické zobrazování se zobrazováním v oblasti gama záření. Tvůrci kamery věří, že praktické ruční zařízení umožní překlenout současné problémy v diagnostice, protože velká zařízení pro zobrazování nádorů s podobnou technologií nejsou vždy dobře dostupná.

Motivací britského týmu bylo především to, že současné diagnostické systémy, které využívají gama záření, jsou obvykle masivní a zabírají celé místnosti. Proto již několik let vyvíjejí ruční gama kameru o velikosti zhruba fénu na vlasy. Jejich zařízení původně vytvářelo 2D snímky, teď však technologii vylepšili a jejich stereoskopická Hybrid Gamma Camera pořizuje snímky ve 3D. 

Při diagnostice gama snímkováním se pacientovi vpíchne malé množství radioaktivně značených částic, které se dostanou do buněk nádorů. Gama zařízení pak dokáže radioaktivně značený nádor kvalitně zobrazit. 3D snímky pořízené novou gama kamerou umožňují přesnou diagnostiku, mohou také pomoci při chirurgickém odstraňování nádorů metodou radioaktivním zářením naváděné chirurgie (radioguided surgery). Nová kamera by se navíc mohla uplatnit i v jiných odvětvích, v nichž se pracuje s radioaktivním materiálem.

Vědci plánují spolupráci s jihoamerickou Uruguayí - v této zemi mají totiž jen tři centra, v nichž je možné pacienta vyšetřit gama zařízením. Praktický přenosný přístroj, jako je Hybrid Gamma Camera, by tudíž mohl v Uruguayi podstatně rozšířit a zlepšit diagnostiku nádorů i jejich léčbu. Diagnostická vyšetření by mohla probíhat na více místech, byla by mnohem dostupnější a zachránila by tak více lidských životů.

Zdroj: Loughborough University