Se skupinou Home Credit po vysoké škole do celého světa | EkonTech.cz


Se skupinou Home Credit po vysoké škole do celého světa

Technik / HC NET / kariéra
21. 6. 2016 - 17:10

Skupina Home Credit právě otevírá nábor do talentového programu s názvem HC NET. V ČR vás vše naučí a pak jedete předávat know-how do zahraničí. No není to výzva?

Pravidelní čtenáři EkonTechu ví, že skupina Home Credit působí v jedenácti zemích na světě – nejen v České a Slovenské republice, ale i v Rusku, Kazachstánu, Bělorusku, Číně, Indii, Vietnamu, Indonésii, na Filipínách a také v USA. Právě do těchto zemí se s HC NET můžete podívat. Přihlaste se a získejte zkušenosti, které vám moc společností v České republice rok po absolvování vysoké školy nenabídne.

Zeptali jsme se Tibora Kučery, který právě dokončuje 5. ročník Ekonomicko- správní fakulty na Masarykově univerzitě, proč se přihlásil do HC NETu a jak se mu program líbí.

Tibore, proč ses do HC NET přihlásil?

Přihlásil jsem se hlavně kvůli možnosti získat zajímavou zahraniční zkušenost hned po škole. Líbí se mi, že už teď můžu na stáži v Home Creditu mluvit do mnoha věcí. Navíc je to jedna z mála firem, která má globální centrálu v Česku, takže všechno, co se nově rodí, se rodí tady. To je podle mě super.

Měl jsi nějakou pracovní zkušenost, když jsi posílal životopis do Home Creditu?

Ano. Předtím jsem absolvoval stáž v brněnské IBM a brigádně pracoval jako trainee controlling analyst ve společnosti  EmbedIT, která je součástí Home Creditu. Tam jsem program HC Net lépe poznal. Ale někteří kamarádi, kteří se do programu dostali zároveň se mnou, žádné větší pracovní zkušenosti neměli, takže nemyslím, že by to byla podmínka.

Jak vypadalo výběrové řízení?

Bylo dvoukolové. Napřed písemné testy - nic, co byste neznali z přijímacích řízení na VŠ, možná tam bylo jen trošku víc důrazu na čísla, na analytické myšlení. Druhé kolo bylo potom assessment centrum, kde jsme ve skupinách řešili různé modelové situace. A pak už jen psychotesty a nakonec měli s každým z nás pohovor personalisté z Home Creditu.

Co bys doporučil těm, kteří se chtějí do HC NET přihlásit?

Aby se fakt nebáli. Upřímně, já sám jsem měl pochybnosti, ale jsem tady nakonec vlastně moc rád. Trénují mě, abych mohl rychle nastoupit tam, kde budou potřebovat moji odbornost a kde já sám budu moct dělat to, co si představuji. Nejspíš to bude někde v Asii, kde „Homáč“ působí. Podle mého názoru by tedy touha po vycestování do zahraničí měla být jednou z hlavních motivací případných uchazečů.

Co ses během stáže v Home Credit naučil?

Jsem součástí pricingového týmu. Ten má na starosti cenotvorbu produktů a kontrolu jejich profitability. Podílím se ale na celé řadě dalších aktivit. Poznávám v podstatě všechny oblasti společnosti - od fungování call center, marketingu, financí až po oddělení risku. Kromě toho jsem se také zdokonalil v práci s daty, to je v podstatě to hlavní, co dělám.

Je stáž v Home Creditu psychicky a časově náročná?

To je hodně individuální. Může to být relativně nenáročná stáž a zajímavá pracovní zkušenost ke škole. Nicméně pokud člověka pracovní náplň chytne a ukáže své schopnosti, pak se nám tu nebojí svěřit i velmi zajímavé, zodpovědné a náročné úkoly. To je právě můj případ, a tak v práci trávím poměrně hodně času. Ale pracovní vytížení je během stáže individuální, do velké míry závisí na mém rozhodnutí, nikdo mě do ničeho nenutí.

Jak se bude tvůj program vyvíjet dál po ukončení vysoké školy?

Do konce prázdnin zůstávám v českém Home Creditu v Brně. Po prázdninách bych měl nastoupit na plný úvazek na centrálu v Praze a v závislosti na „poptávce“ pak buď přímo vycestovat do jedné ze zemí, ve kterých Home Credit působí, nebo zůstat v pražské centrále a do zahraničí vyjíždět formou několikaměsíčních pracovních cest.

Už tušíš, do jakých zemí bys měl vycestovat a co bys tam měl dělat?

Vzhledem k obrovskému rozvoji trhů v Asii to bude nejspíš Indonésie, Indie, Filipíny nebo Čína. Moje pracovní náplň by měla odpovídat tomu, co jsem se naučil během stáže v Česku, tedy pricing. Jelikož jsme v ČR v některých ohledech trošku napřed ve srovnání s teprve formujícími se trhy v těchto regionech, měl bych být schopný přinést i část know-how, které jsme za dobu fungování Home Creditu na českém trhu získali.