Seznamte se, váš nový bankovní úředník je robot | EkonTech.cz


Seznamte se, váš nový bankovní úředník je robot

Rozhovory / robotizace / roboti
1. 12. 2019 - 20:46

V ČSOB už mají 82 plně funkčních robotů. Pomáhají lidem dělat práci, která je nudná a nezáživná. Nejde však o robota, který sedí v kanceláři za stolem a píše na klávesnici. Jak zaměstnat robota v bance ví ředitelka pro oblast zpracování operací Denisa Parkosová. Daniel Vojík a Petr Lipenský její podrobný výklad doplnili dalšími postřehy.

ROBOT JE RYCHLEJŠÍ NEŽ ČLOVĚK, ALE NEZVLÁDNE VŠECHNO

Co znamená, když se řekne automatizace a robotizace v bance?

V bance naší velikosti probíhá v každém okamžiku ohromné množství procesů, které zpracovávají klientské požadavky, přenášejí a zapisují data, odesílají výstupy, komunikují s klientem a předávají informace mezi jednotlivými útvary. A tak samozřejmě najdete v bance spoustu aplikací, které automatizují toto zpracování. Představte si například aplikace na zpracování platebních příkazů, zakládání a správu bankovních produktů – účtů, karet, úvěrů – aplikace pro věrnostní program a samozřejmě mnoho dalších. V dnešní době si velké množství úkonů klient zařídí sám, například v elektronickém bankovnictví, někdy je ale zapotřebí člověk. Pracovník banky, který požadavek přijme, zkontroluje, zpracuje v konkrétní aplikaci a klienta informuje, že vše bylo dokončeno. A právě tyto lidské činnosti se snažíme robotizovat. Samozřejmě si nepředstavujte, že před počítačem sedí robot a pracuje na klávesnici nebo s myší. Robot v našem pojetí je program, algoritmus. Takový program dělá, zjednodušeně řečeno, to samé, jako člověk jen rychleji a téměř 24 hodin denně.

Znamená to, že takoví roboti člověka v jeho práci časem nahradí? 

Ne, to vůbec ne. Nahradí člověka v pracích, které jsou rutinní. Anebo v takových, které probíhají v řekněme nepříjemných okolnostech. Krásným příkladem je využití robota mimo klasickou pracovní dobu. Určitě ale nemůžeme předpokládat, že roboti nahradí člověka. Spíše dojde k přesunu lidských kapacit na jiný typ práce. Lidé se tak mohou věnovat specializovanější a zajímavější práci. Důkazem, že robotizace není strašák, je i fakt, že největší množství podnětů pro robotizaci dostáváme právě z našich Back-off ice útvarů, kde zpracování požadavků klientů probíhá.

Samozřejmě v souvislosti s robotikou vznikají nové, specializované pozice pro odborníky na robotizaci a umělou inteligenci. Máme v bance tým řešící komplexně robotizaci od vyhledávání vhodných příležitostí až po vývoj a nasazení robota do procesu, kombinuje v sobě jak procesní řízení a business analýzu, tak programování, testování, řízení provozu. Takové pracovníky my dnes hledáme.

DENISA PARKOSOVÁ
Vystudovala Filosofickou fakultu UK v Praze, obor informační věda a dále MBA na University of Pittsburgh. Do ČSOB banky, kde zastává pozici výkonné ředitelky útvaru Zpracování operací a nákup, přišla před třemi a půl lety z Generali a České pojišťovny. V oblasti Operations se Denisa snaží prosazovat témata efektivity, lean přístupů, optimalizace, robotizace, artifi cial inteligence a další možné formy inteligentní procesní automatizace.

HLEDÁME LIDI, KTEŘÍ UMÍ CHYTŘE PŘEMÝŠLET

Jakou odbornost by tedy měli mít lidé, které hledáte?

Odbornost, jako taková, určitě není rozhodující, i když samozřejmě přispívá k tomu, jaké znalosti si uchazeč k nám přináší. Třeba já jsem vystudovala Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy, takže typicky humanitní směr, a dnes zodpovídám za řízení provozu v bance a robotizaci. ČSOB je velká banka a při realizaci jednotlivých aktivit je klíčem k úspěchu spolupráce mezi jednotlivými týmy. A u robotizace to platí dvojnásob, protože její potenciál není jen v back-off ice ale i v ostatních útvarech (jako například v direct marketingu, reportingu, controllingu, risk managementu). V týmech, které přímo připravují a programují roboty, máme business analytiky a vývojáře. Není tedy až tak důležité, jak moc bude uchazeč technicky vzdělaný, ale spíš, jak dokáže pochopit procesy v bance, potřeby klientů, možnosti automatizace a také jak efektivně bude spolupracovat v rámci fi rmy a jakou energii vloží do realizace U vývojářů se samozřejmě hodí, pokud mají znalosti informatiky, ale není to podmínkou. Je důležitá schopnost učit se nové věci a zbytek přinese neocenitelná praxe.

UMĚLÁ INTELIGENCE UMÍ ČÍST I POSLOUCHAT

Na jaké úrovni je dnes robotizace v ČSOB?

K dnešnímu dni máme v chodu 82 robotů. Zároveň se díváme do budoucna a snažíme se předvídat další trendy ve využití robotů nebo umělé inteligence. Poslední rok se zaměřujeme nejen na zavádění robotů, ale hlavně na jejich propojování s dalšími technologiemi. Příkladem je proces identifi kace klienta, kde kombinujeme využití tabletu pro focení, vytěžení dat a umělou inteligenci. V praxi to tedy vypadá tak, že klient se na přepážce identifi kuje občankou, klientský pracovník ji vyfotí tabletem, data se automaticky „vytěží“ z obrázku a robot data přepíše do systému.
 
Jaké zajímavé projekty v oblasti automatizace a robotizace už realizujte?
 
Realizujeme projekty robotizace, chatboty i zmíněné propojování více technologií do jednoho procesu. Chatboti jsou již dneska běžná praxe, v ČSOB máme chatboty jak pro interní potřeby, tak pro podporu klientských dotazů. Jedním z také velmi zajímavých projektů, je propojení robota a sémantické analýzy textů. Robot bude umět číst a třídit různé texty, vytahovat z nich důležitá fakta a data a ty bude dále zpracovávat v bankovních systémech. Pokud narazí na problém, vyžádá si pomoc svého lidského kolegy. Tady už se nejedná o rutinní robotizaci, ale o začátek využívání umělé inteligence. A na to se opravdu těšíme. Na konci tohoto roku budeme mít první reálné využití v praxi. Tak uvidíme...
 

ZÍSKALI JSME BANKOVNÍHO OSKARA

Čím je vaše banka v oblasti robotiky automatizace jedinečná? 

Věřím, že patříme mezi nejlepší v České republice. Máme přes 80 robotů a mnoho kombinací dalších chytrých řešení z oblasti robotizace a umělé inteligence, která už existují nebo se právě dokončují. Také velmi důsledně sledujeme nové trendy a snažíme se je rozvíjet. Prostě si nemyslíme, že stačí, co máme. Snažíme se jít pořád dál. Už teď rozvíjíme nový trend neuronových sítí a chytré umělé inteligence. Potvrzením, že jdeme správným směrem, jsou mezinárodní ocenění. Před několika dny jsme v Paříži přebrali takového bankovního Oskara. V prestižní soutěži Efma-Accenture CIG Awards, která hodnotí nejlepší projekty v oblasti bankovních inovací po celém světě, jsme se umístili na 3. místě v kategorii „Workforce experience“. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 635 inovací z 235 institucí ze 70 zemí.

Co byste vzkázali studentům, kteří hledají své uplatnění a zajímá je robotizace a umělá inteligence?

Nebojte se přihlásit do banky a přijďte. Nové technologie jsou naším koníčkem. Budete mít možnost se podílet na skvělých projektech.
 
DANIEL VOJÍK
V ČSOB působí 12 let na různých pozicích v oblasti procesního managementu a business architektury, aktuálně v roli manažera útvaru Robotizace. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni a Vysokou školu ekonomickou v Praze.
 
PETR LIPENSKÝ
Programový manager Robotizace a umělé inteligence. 8 let působí v ČSOB v oblasti digitální transformace. Předtím pracoval v automotive ve fi rmě Siemens. Vystudoval TU Liberec – obor materiálové inženýrství a Vysokou školu finanční a správní – ekonomie a management.