Šimon Ragač o startu kariéry v McDonald's | EkonTech.cz


Šimon Ragač o startu kariéry v McDonald's

Rozhovory / McDonald's / rozhovory
21. 7. 2023 - 9:33

Šimon Ragač - Junior Legal Counsel

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Studijní povinnosti jsem plnil v podstatě vždy na první pokus, ale výsledné hodnocení záviselo na mnoha okolnostech (subjektivních i objektivních). Můj průměr známek za celé studium byl 1,7 (1 - výborně / 4 - neprospěl), takže zřejmě lepší průměr.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky

Absolvoval jsem bilingvní střední školu se zaměřením na anglický jazyk, takže jsem ji ukončil s certifikátem C1 (obor historie). Avšak v důsledku malé potřeby používání angličtiny na vysoké škole se moje aktivní úroveň do posledního ročníku studia snížila asi na úroveň B2.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano, protože mě právo zajímalo od základní školy a při jeho studiu se mi správnost kariérního rozhodnutí, i přes jeho náročnost, potvrdila.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Do zaměstnaneckého poměru mě, prozatím, přivedla dobrá nabídka. Nevylučuji v budoucnosti přechod do samostatné advokacie.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Pracoval jsem asi polovinu studia (cca 2,5 roku). Náročnost studia závisela na části semestru a na příslušném ročníku. Během zkouškového období byly mé schopnosti pracovat omezené a bez vstřícného přístupu zaměstnavatele by to bylo téměř nemožné.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

35.000 - 45.000 Kč hrubého – Inzeráty, přátelé, diskusní fóra

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne a ani bych ji nevyužil.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

U současného zaměstnavatele jsem pracoval již během studia na vysoké škole a nabídku jsem obdržel před absolvováním. (Jinak inzeráty na sociálních sítích, internetových stránkách k tomu určených.)

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Nikdy jsem se o ně nezajímal.

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Z rodného města jsem se přestěhoval už kvůli studiu na střední škole. Změna místa působení z důvodu změny životních okolností považuji za přirozenou a často i nevyhnutnou.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Asi 40 minut. Snesitelné maximum by bylo asi 60 minut, ale záleží na dalších okolnostech. (Možný HO, způsob přepravy atd.).

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Můj obor je v této oblasti poněkud limitován na studijní pobyty (s výjimkami). Momentálně nad tím nepřemýšlím.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Myslím si, že můj zaměstnavatel komunikuje svou vizi otevřeně ke všem skupinám osob – nejen k zákazníkům a zaměstnancům, ale také k široké veřejnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, tyto hodnoty by se daly shrnout do pěti hesel: Staráme se; Dáváme příležitost každému; Jsme zodpovědní; Pomáháme; Jsme rodina.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím, že většina zaměstnanců postupně nabude jistou dávku hrdosti na značku, kterou naše společnost reprezentuje, ale také na všechny smysluplné projekty, které lidem pomáhají. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Navzdory svému věku na sociálních sítích moc nepůsobím, ale kampaně, které se ke mně dostanou, ve velké většině považuji za povedené.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Jednoznačně. Dovolím si říct, že obecné fráze člověka po profesní ani po lidské stránce z dlouhodobého pohledu daleko neposunou. (Pokud se ptáte na oslovování potenciálních zaměstnanců ve veřejném prostoru, tak v takovém případě preferuji profesionalitu a určitou míru zobecnění.)