ŠKODA je nejoblíbenějším zaměstnavatelem mezi absolventy technických a ekonomických oborů | EkonTech.cz


ŠKODA je nejoblíbenějším zaměstnavatelem mezi absolventy technických a ekonomických oborů

Technik / kariéra
7. 7. 2014 - 10:06

Dvojité vítězství společnosti ŠKODA AUTO v anketě „trendence Graduate Barometer Czech Republic“. Automobilka je nejoblíbenějším zaměstnavatelem jak mezi začínajícími ekonomy, tak mezi budoucími strojaři a IT-experty. Ankety se zúčastnilo zhruba 7.500 studentů z 16 českých vysokých škol.

„Skvělý výsledek ankety „trendence“ opět potvrzuje, jak atraktivní je ŠKODA AUTO jakožto zaměstnavatel,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast HR management. „Ve všech anketách, které zkoumají atraktivitu zaměstnavatele, jsme se v posledních letech podstatně zlepšili. Úspěch společnosti, postupující internacionalizace, skvělá pověst značky, dobrý sociální dialog s odbory KOVO a v neposlední řadě také strategicky a dlouhodobě pojatá personální politika mají zásluhu na tom, že ŠKODA je jedním z nejžádanějších zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu. V příštích letech v tom budeme důsledně pokračovat,“ dodává Wojnar.

Studii „trendence Graduate Barometer“ provádí od roku 1999 institut „trendence“, a to v celé Evropě. Aktuální anketa probíhala v období od listopadu 2013 do března 2014 celkem ve 24 evropských zemích. Pro každou zemi se provádělo individuální šetření.

U českých studentů ekonomie postoupila ŠKODA AUTO v anketě „trendence Graduate Barometer Czech Republic“ v porovnání s loňským rokem z druhého na první místo. U studentů technických oborů byl skok ještě větší, zde společnost na špičku hodnocení postoupila ze třetího místa.

Dvojité vítězství v anketě „trendence“ je dalším dokladem atraktivity automobilky mezi studenty.Pro studenty technických a ekonomických oborů nabízí ŠKODA AUTO pravidelně odborné praxe. Důležitým pilířem personální strategie je také Trainee program (jeden z nejatraktivnějších a nejvšestrannějších absolventských programů mezinárodního automobilového průmyslu).

Automobilka se navíc mnoha způsoby snaží získat mladé talenty. ŠKODA AUTO se aktivně účastní veletrhů pracovních příležitostí, dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami v tuzemsku i v zahraničí, podporuje studentské organizace a pořádá přednášky a semináře na vybraná témata.Více informací na www.zivotniprielzitost.cz