Soukromí uživatelé využívají cloud pětkrát více než firmy | EkonTech.cz


Soukromí uživatelé využívají cloud pětkrát více než firmy

Technik / cloud
11. 11. 2012 - 23:41

Přenos dat v cloudu vzroste do roku 2016 šestkrát – již v roce 2014 bude většina pracovních úloh v datových centrech řešena prostřednictvím cloudových aplikací.

cloud

Provoz v datových centrech by měl vzrůst v příštích letech čtyřikráta v roce 2016 dosáhne celosvětově hodnoty 6,6 zetabajtu.Nejrychleji rostoucí složkou v datových centrech budou cloudovépřenosy; jejich objem vzroste šestkrát, což odpovídá průměrnémumeziročnímu nárůstu o 44 %. Vyplývá to ze studie CiscoGlobal Cloud Index (2011-2016).

Mezi nejzajímavější zjištění studie patří skutečnost, žerůst poptávky po cloudových službách mají na svědomí zejménasoukromí uživatelé, kteří již v letošním roce přeneslipětkrát více cloudových dat než firmy. Předpověď zároveňoznačila rok 2014 jako přelom, kdy bude většina pracovních úloh(52 %) v datových centrech řešena prostřednictvímcloudových aplikací. Studie také zmapovala připravenostjednotlivých regionů a zemí, včetně České republiky, navyužívání moderních cloudových služeb.

Z 1,8 zetabajtu v roce 2011 dosáhne v roce 2016 celosvětově hodnoty6,6 zetabajtu. To odpovídá např. 7 bilionům hodin přenosu videave vysokém rozlišení nebo 92 bilionům hodin streamované hudby.To je pro představu nepřetržité hudební vysílání po dobu 1,5roku pro každého člověka na Zemi. Roční objem cloudovýchpřenosů vzroste z 683 exabajtů v roce 2011 na 4,3 zetabajtu v roce2016. Celkově bude přenos cloudových dat tvořit téměř dvětřetiny veškerého provozu v datových centrech v roce 2016. Ze 39% v roce 2011 se vyšplhá na 64 % celkového objemu v roce 2016.

Společnost Cisco předpokládá, že v letech 2011-2016 se většina (76 %)přenosů bude i nadále odehrávat v rámci datových center ajejich zdrojem bude především ukládání, vytváření a vývojdat. Dalších 7 % přenosů bude představovat výměna dat mezidatovými centry navzájem, kdy půjde především o replikaci dat aaktualizace softwaru a systémů. Zbývajících 17 % provozudatových center bude důsledkem požadavků koncových uživatelů:přístupu ke službám cloudu při práci s webem, e-mailem nebostreamovaným videem. Většinu tohoto cloudového provozu generujísoukromí uživatelé. V roce 2011 to bylo 82 % a v roce2016 by to mělo být již 86 %. Na firmy tak připadá jen 18 %respektive 14 % cloudového provozu.

„Studie ukázala, že většinu cloudového provozu v datových centrechgenerují soukromí uživatelé, ne firmy. Tato disproporce ukazuje,že nové služby a trendy se dnes rychleji uplatňují v soukromémživotě a do firem pronikají mimo jiné tím, že je zaměstnanciprosazují i v pracovním prostředí,“řekl generální ředitel Cisco ČR Jiří Devát.

Připravenost na cloud v regionu a ve světě

V současnosti jsou na poskytování pokročilých, nejmodernějšíchaplikací cloudu nejlépe připraveny pevné sítě v SeverníAmerice, západní Evropě, střední a východní Evropě a východníAsii. Dostatečně výkonnými mobilními sítěmi, tak abybezproblémově poskytovaly středně pokročilé aplikace cloudu,dnes disponuje pouze západní Evropa. Jedinou zemí v regionustřední a východní Evropy, která má infrastrukturu již dnesvhodnou pro provoz nejmodernějších cloudových aplikací přesmobilní sítě, je Maďarsko.

„Studie poskytuje informace pro strategické rozhodování a plánování vdlouhodobém měřítku. Letošní výsledky potvrzují, že výraznýnárůst používání a provozu datových center i aplikací clouduje globálním trendem, který vyplývá z naší potřeby mítpřístup k soukromému i pracovnímu obsahu kdekoliv, bezohledu na používané zařízení. To do budoucna představujevelkou příležitost pro poskytovatele služeb,“doplnil Jiří Devát.

Podle studie Cisco Global Cloud Index se do roku 2012 největší nárůstcloudu odehraje v oblasti Blízkého východu a Afriky. S prudkýmnárůstem (průměrně meziročně asi 55 procent) však lze počítati ve střední a východní Evropě. Nejvíce úloh spojených scloud computingem bude zpracováváno ve východní Asii. V roce 2011byl největší cloudový provoz vytvořen v Severní Americe (ročně261 exabajtů dat), následovala východní Asie (216 EB) a západníEvropa (156 EB).

O Cisco Global Cloud Index

Cisco Global Cloud Index (2011-2016) byl vyvinut za účelem popisu vývoje přenosů přesprotokol IP, nárůstu tohoto přenosu i jeho trendů. Odhadujeglobální IP provoz v datových centrech a službách cloudu. S tím,jak se stále těsněji propojují sítě, datová centra a službycloudu, se tato prognóza stává stále důležitější. Z toho pakvyplývá, jak jsou tyto sítě schopné podporovat aplikace a službycloud computingu, ať už určené pro podniky nebo koncovéuživatele. Přehled Cisco Global Cloud Index je založen namodelování a analýze vycházející z řady primárních isekundárních zdrojů včetně vzorku 40 terabajtů dat z datovýchcenter, více než 90 milionů síťových testů a průzkumů trhutřetích stran.

Mezi středně pokročilé aplikace cloudu se řadí např. streamovanéHD video, k nejmodernějším aplikacím patří např. streaming 3Dvidea nebo high-end služby virtuálních kanceláří. Za základníaplikace cloudu se v rámci studie považuje prohlížení webu atextová komunikace. Uvedené výsledky jsou založeny na průzkumuřady atributů pevných a mobilních sítí, především rychlostidownloadu i uploadu a doby latence.

Chcete více informací? Naleznete je zde.