Soutěž 4ETIKA pomůže dostat etiku zpět do běžného života | EkonTech.cz


Soutěž 4ETIKA pomůže dostat etiku zpět do běžného života

Z vejšky / korupce
6. 12. 2012 - 23:20

Toto hodnotíme jako zajímavý počin.. Společnost Skanska a Transparency International společně vyhlašují soutěž, v rámci které se mohou občané České republiky pokusit vrátit principy etiky a slušného chování do běžného života. Vítěz obdrží na realizaci svého projektu částku až 200 tisíc korun.

 „Český byznys potřebuje fungovat ve skutečně transparentním prostředí. Nebudeme před současným stavem zavírat oči a jsme přesvědčeni, že s dnešní situací nejsou spokojeni ani občané České republiky.  Proto jim chceme dát šanci něco změnit. Rádi bychom i prostřednictvím jejich nápadů nastartovali změnu k lepšímu,“ říká Dan Ťok, generální ředitel společnosti Skanska.

Účelem projektu 4ETIKA je napomoci vyšší transparentnosti a tomu, aby se omezila korupce a zlepšilo se společenské a podnikatelské kli­ma v naší zemi. Jakýkoli občan České republiky či skupina občanů může vypracovat projekt, který by pomo­hl zlepšit situaci v České republice v oblasti podnikatelské etiky.

 „Nápad uspořádat soutěž 4ETIKA byl ovlivněn především současným stavem české společnosti, kde se den co den setkáváme s korupčními kauzami a neetickým jednáním, jak v oblasti pod­nikání, takv oblasti běžného života. To potvrzuje i index vnímání korupce 2011 každoročně sledovaný organizací Trans­parency International – Česká republika, o.p.s. Z této studie vyplývá, že se Česká republika v roce 2011 umístila na 57. až 59. místě světového žebříčku, a patří tak k zemím, ve kterých se situace dokonce zhoršila,“ říká David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika. 

Detailní podmínky pro přihlášení projektů najdete na www.skanska.cz/4ETIKA. Lidé budou moci své projekty přihlašovat do 18. ledna. Na konci února pak Skanska a Transparency International představí vítěze, který by měl s pomocí získaných finančních prostředků realizovat svůj projekt do ledna 2014.

Tento projekt plně zapadá do strategie Skanska v oblasti etického podnikání a snahy současný stav změnit. Aktivní podíl společnosti na zlepšování prestiže oboru a přísná a jasná kritéria v oblasti etiky se nedávno stala i jedním z důvodu pro získání prestižního ocenění této společnosti - TOP Odpovědná velká firma 2012.

„Vítáme veřejnou angažovanost firmy Skanska v oblasti zlepšování společenského prostředí. Doufáme, že Skanska bude příkladem pro další firmy, které cítí svůj díl odpovědnosti za současný stav. Budeme poskytovat odborné konzultace realizátorům vítězného projektu tak, aby projekt měl co největší dopad,“ doplňuje David Ondráčka.