Stavebnictví je oborem bez hranic | EkonTech.cz


Stavebnictví je oborem bez hranic

Rozhovory / STRABAG / top zaměstnavatelé
20. 8. 2021 - 7:00

Stavebnictví je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. To ale neznamená, že by ustrnulo. Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s., nám prozradil, kam až se dopravní a pozemní stavitelství posunulo.

Věděli jste, že i stavby mohou mít své digitální dvojče? Ondřej Novák nám potvrdil, že potkat stavbyvedoucího s tabletem v ruce není žádné sci-fi, ale realita dnešních dní. Stejně tak už není hudbou vzdálené budoucnosti využití recyklovaných materiálů.

STRABAG působí ve sféře dopravního i pozemního stavitelství. U které z těchto oblastí lze očekávat větší nárůst zakázek v následujících 5 letech?

Předpokládám, že přinejmenším v následujících dvou letech poroste odvětví dopravního stavitelství, neboť připravenost staveb je na velmi dobré úrovni a státní rozpočet počítá i s potřebnými finančními prostředky. V pozemním stavitelství, které stojí především na soukromých investicích, byly některé projekty pozastaveny kvůli nejistotě vyvolané covidovou pandemií. Můj optimistický výhled je ale takový, že za takové dva roky by v pozemních stavbách mohlo dojít opět k oživení a možná i k výraznému růstu.

Stavebnictví je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Zachovává si svou tradiční tvář nebo se otevírá inovacím? Jakým konkrétně? Dotýká se stavebnictví proces digitalizace? 

Stavebnictví prochází v současnosti doslova revolucí. Stěžejním tématem jeho proměny je právě digitalizace, v níž je koncern STRABAG velmi aktivní. Metoda BIM (Building Information Modelling) nám umožňuje vytvořit informační model stavby, jakési její digitální dvojče, díky němuž můžeme veškeré kroky na stavbě optimalizovat, lépe koordinovat a také výrazně eliminovat chybovost. Naši stavbyvedoucí mohou mít díky tabletu neustále při ruce veškerou projektovou dokumentaci a v reálném čase sdílet veškeré informace se svými kolegy. Při kontrolních měřeních mohou využívat data z dronů nebo situaci na stavbě porovnat s digitálním modelem prostřednictvím rozšířené reality. Všechny tyto nové přístupy aktivně testujeme na našich pilotních projektech a již nyní vidíme, jaké fascinující možnosti nám digitalizace na stavbách otevírá.

„Lidé s technickým vzděláním mají nejen jistou perspektivu uplatnění, ale také široké možnosti dalšího růstu.”

Mají podle vás technické obory, stejně jako řemesla, zlaté dno?

Jednoznačně ano – technicky vzdělaní lidé s praxí jsou a budou na trhu práce velmi cenění. Lidé s technickým vzděláním mají nejen jistou perspektivu uplatnění, ale také široké možnosti dalšího růstu. Stavět se totiž bude vždy a lidé budou na stavbách stále potřební. Je ovšem také třeba počítat s tím, že tak jak se stavebnictví proměňuje, bude nutné se stále učit novým věcem.   

Proč by měli studenti a absolventi uvažovat o kariéře právě ve stavebnictví?

Práce ve stavebnictví je krásná svou pestrostí a také tím, že umožňuje využít technické, komunikační i organizační schopnosti. Kromě jistoty profesního uplatnění je výhodou i to, že kariéru můžete udělat nejen doma, ale i v zahraničí. Je to zkrátka obor bez hranic, v němž se nikdy nebudete nudit.

Nejen průmyslová odvětví se snaží profilovat jako více udržitelná. Týká se to i stavebnictví a samotného STRABAGu?

Odpovědnost za životní prostředí bereme vážně a udržitelností se zabýváme v mnoha oblastech naší činnosti. Velkou pozornost věnujeme využití recyklovaných materiálů. Provádíme vlastní výzkum a testování a také se aktivně podílíme na tvorbě nových norem, které by efektivnější využití recyklovaných materiálů na stavbách vůbec umožnily.

Na co jste za své dosavadní působení ve STRABAG nejpyšnější?

Jsem pyšný, že mohu být součástí firmy, která funguje skutečně na principu týmové spolupráce. Naše úspěchy nejsou úspěchem jednoho člověka. To, že STRABAG na českém trhu stále roste, že rozšiřuje své působení do dalších stavebních oborů jako je např. speciální zakládání nebo tunelové stavby, to je zásluha velmi angažovaného přístupu celého našeho týmu. Jsem také velmi pyšný na to, že jméno značky STRABAG pozitivně rezonuje mezi studenty, kteří nás zvolili TOP zaměstnavatelem v oboru stavebnictví. Moc si toho vážíme a neustále se snažíme pro absolventy vytvářet takové podmínky, aby mohli v našich řadách profesně růst a byli hrdými členy našeho týmu. 

 

Ing. ONDŘEJ NOVÁK

Absolvoval studium na Fakultě stavební ČVUT a po celou svou profesní kariéru se věnuje oboru dopravního stavitelství. Byl předsedou představenstva společnosti STRABAG Rail, odkud roku 2017 přešel na pozici předsedy představenstva STRABAG a.s.