Technika v byznysu, quo vadis? | EkonTech.cz


Technika v byznysu, quo vadis?

Technik / technika / byznys
16. 3. 2013 - 10:54

Poslední dobou se čím dál tím častěji a ze všech stran setkáváme s požadavky a výzvami, aby se naše "zlaté" české ručičky více prosazovaly ve světě, aby docházelo k podnikatelskému využití potenciálu a nápadů našich techniků. Je v tom ovšem jedno zásadní ALE a to, že nikdo pořádně neví jak. Berte tento krátký článek jako mé osobní zamyšlení nad tím, kam by se tato situace mohla ubírat.

byznys a technika

Abych vás uvedl do problematiky, je potřeba vysvětlit, kde je podle mého názoru chyba v komunikaci a propagaci techniky. Pokud se setkáte s jakýmkoliv zajímavým technologickým a inovativním řešením, tak zjistíte, že člověk, který ho vymyslel a zrealizoval, je o něm schopen nadšeně vyprávět a popisovat všechny vymoženosti svého nápadu. Ale bohužel v tak odborné rovině, že mu málokdo rozumí. To zapříčiňuje, že technické vzdělání je vnímáno jako náročné, komplikované a pouze pro ty s přirozeným nadáním. Ano, něco málo pravdy na tom určitě bude a do techniky se bohužel asi nebudou pouštět statisíce studentů. Ale podívejme se na to z hlediska byznysu.

České firmy čím dál tím více volají po technicky vzdělaných absolventech, kterých je na trhu z výše zmiňovaného důvodu stálý nedostatek. Myslím si, že správnou cestou je propojení požadavků firem s možnostmi škol upravit a modernizovat osnovy výuky a studijní programy s ohledem na potřeby trhu. Pokud mám porovnávat například s filosofickými obory, zde se požadavky na osnovy a výuku s časem téměř vůbec nemění a není zde mnoho inovativních přístupů a nových objevů, které by mohly mít velký vliv a dosah. Na druhou stranu v technice se inovuje neustále a s vysokou frekvencí se dozvídáme o nových objevech a zajímavých myšlenkách, které by jistě mohly najít široké uplatnění. Zde je podle mého názoru opravdu potřeba technikům pomoci a provázat je s byznysem.

Prvním správným směrem k tomuto cíli jsou vznikající a fungující podnikatelské a studentské inkubátory, které mají za úkol poskytovat těmto inovativním nápadům zázemí a podporu ze strany byznysu, aby mohly nápady být připraveny do praxe a náležitě využity. Druhým, neméně důležitým, je narůstající podpora ze strany středních a vysokých škol ve snaze zatraktivnit studium technických směrů. Dobrým příkladem může být nově vznikající Technické a vzdělávací konsorcium při VŠTE v Českých Budějovicích, které sdružuje právě zástupce vysoké školy se zástupci několika středních škol z Jihočeského kraje. Jako příklady cílů tohoto konsorcia uvedu podporu technického vzdělání, zlepšování a zkvalitňování výuky, zvýšení uplatnitelnosti absolventů. Věřím, že tyto cesty se časem ukáží jako správné a české technické vzdělání bude významným artiklem našeho hospodářství.

Pokud se na tuto problematiku podíváme okem studenta, je zde jasně patrná šance uplatnitelnosti na trhu práce. Přidanou hodnotou je i potenciál získat podporu a zkušenosti pro vlastní inovativní nápady a pomoc na cestě za jejich realizací. Právě díky "hladu" českého trhu po technicky vzdělaných absolventech, jejich novém kreativním myšlení a zápalu pro samotnou realizaci.

Mám-li shrnout své zamyšlení, potenciál je obrovský. Existuje podpora pro jeho využívání i zpeněžení a aplikace do praxe. To je důvodem, proč si myslím, že technické vzdělávání má konkrétně v České republice velkou budoucnost a naše školství by na toto mělo pamatovat. Zamysleme se nad potřebou tolika filosofických a některých dalších fakult. Kde najdou jejich absolventi uplatnění? Kde je možnost efektivního proplacení jejich vzdělání trhem práce? Jak mohou tito absolventi rozvíjet české hospodářství a podporovat růst HDP? Na druhou misku vah dejme úspěšného absolventa techniky s nápady uplatněnými v podnikatelské sféře a myslím, že máme jasno.