Telekomunikace udělaly ze světa menší a propojenější místo | EkonTech.cz


Telekomunikace udělaly ze světa menší a propojenější místo

Rozhovory / Telekomunikace / T-Mobile
7. 11. 2019 - 18:51

„Sítě 5. generace se svými parametry dostávají na samu hranu fyzikálních limitů člověka,“ říká Zdeněk Bumbálek, vedoucí nového oddělení Strategie přístupových sítí ve společnosti T-Mobile. Jak 5G sítě změní svět? V rozhovoru se dozvíte nejen to, ale také cesty, jak se můžete na takovém úkolu sami podílet.

Počet mobilních telefonů dnes o desítky procent převyšuje počet lidí 

Jak jste se k oboru vysokorychlostních sítí dostal? 

Doba, kdy jsem se rozhodoval o střední škole, byla obdobím počátků internetu a mobilních sítí v ČR. Jako většinu mých vrstevníků mě tyto nové technologie zajímaly, a tak jsem se přihlásil na střední školu sdělovací techniky SPŠST v Panské. Na FEL ČVUT jsem pak v oboru telekomunikací pokračoval. Měl jsem možnost pracovat na několika zajímavých projektech v Laboratoři RDC pro výzkum a vývoj mobilních aplikací. 

Do společnosti T-Mobile jsem nastoupil v roce 2010 a prošel tady různými pozicemi se zajímavou pracovní náplní. T-Mobile CZ je součástí celosvětové skupiny Deutsche Telekom. Díky tomu se mi podařilo strávit několik měsíců na zajímavých projektech nejprve v Holandsku a později v Rakousku. 

Od roku 2015 jsem začal pracovat na tématech spojených se strategií přístupových sítí, nejprve jako stratég společnosti za tuto oblast, později jako hlavní architekt odpovědný za tuto doménu a od letošního roku jako vedoucí nového oddělení Strategie přístupových sítí. V našem týmu máme na starosti strategický rozvoj jak mobilních, tak fixních technologií společností T-Mobile CZ a Slovak Telekom.

Čím je pro vás tento obor zajímavý? 

Telekomunikace jsou obor, který v mnoha ohledech ovlivňuje společnost téměř tři sta let, a jsou to právě telekomunikace, které udělaly ze světa menší a propojenější místo. Jsou nesmírně zajímavé, jak z pohledu moderních technologií, tak společenského dopadu. Tomu se vyrovná jen málokteré jiné odvětví. 

Před objevem telefonu trvalo předání zprávy z jednoho místa na druhé několik dní až měsíců. Dnes je to otázkou milisekund. Opravdovou dynamiku nabral tento obor až s příchodem internetu a mobilních komunikací. Fixním telefonním linkám trvalo sto let, než dosáhly svého vrcholu, kdy propojovaly více než 1,1 miliardy lidí. Mobilní telekomunikace 2. generace to zvládly za necelou dekádu. Již v roce 2003 propojovaly na 1,4 miliardy lidí po celé planetě. A dnes ve vyspělém světě převyšuje počet mobilních telefonů počet lidí o desítky procent. 

5G není jen další „G“

Jak sítě „5. generace“, podle vás, změní svět? 

Sítě 5. generace jsou diskutovaným tématem po celém světě. Myslím si, že tak jako již několikrát v historii, předběhla technika svou dobu. Současná společnost ale ještě není připravena všech jejích možností plně využít. Sítě 5. generace se svými parametry dostávají na samotnou mez fyzikálních limitů člověka. 

Kritickým místem sítí 5. generace není dnes technika, ale jednotlivé business modely, které by ji dokázaly využít a opodstatnit tak vysoké investice s ní spojené. 5G není jen další „G“. Půjde o pozvolný a dlouhý proces, kdy skutečné 5G sítě budou vznikat ostrovně a rozšiřovat tak možnosti současných sítí LTE. 

Zatímco hlavním cílem předešlých generací mobilních sítí bylo zajistit spojení a komunikaci mezi lidmi a umožnit jim konzumovat nejrůznější druhy multimediálního obsahu, sítě 5. generace již mají vyšší ambice. Přinese schopnost obsloužit komunikaci o několik řádů vyššího počtu lidí a věcí, než je tomu dnes. 

Velký potenciál vidím zejména v průmyslu a jeho automatizaci a digitalizaci. Představme si výrobní linky, které jsou bez kabelů. Mohou se dynamicky přestavovat dle typu právě probíhající výroby. Statické pásové dopravníky budou nahrazeny autonomními vozíky, které se flexibilně pohybují po tovární hale. Výrobní proces, který je dnes nastaven na řadu dlouhých měsíců bude možné flexibilně měnit v řádu hodin. 

Na čem konkrétně v souvislosti s touto strategií v současné době pracujete? 

Pracujeme na dvou hlavních tématech. Prvním jsou komplexní strategie, jakým způsobem zajistit domácnostem v ČR vysokorychlostní internet, a to kombinací fixních optických sítí, ale i dalšími možnostmi, mezi kterými je i 5G. 

Druhé téma je aktuálně příprava na aukci kmitočtů pro mobilní 5G sítě, která nás čeká na přelomu tohoto roku. Obě témata vyžadují detailní analýzy nejen v technické rovině, ale i v oblasti chování zákazníků a konkurence. 

Zpracováváme obrovské množství jak interních, tak externích zdrojů dat. Úzce proto spolupracujeme s oddělením Big Data, které pro nás data analyzuje a využívá k tomu jeden z nejsilnějších počítačů v ČR na platformě Hadoop. V souvislosti s objemnou prací na náročných analýzách hledáme v rámci Trainee programu T-Mobile šikovné studenty pro dlouhodobou spolupráci.  

„Je to úžasná zkušenost a příležitost získat praxi“

vzkazuje všem studentům, kteří hledají práci, absolventka trainee programu v T-Mobilu, Lucie Štefanová.

Jak ses o trainee programu v T-Mobilu dozvěděla?

O programu jsem se dozvěděla na veletrhu pracovních příležitostí Šance u nás na VŠE. Program ve společnosti T-Mobile jsem si vybrala proto, že jako jedná nevyžadovala pro přijetí praxi. Navíc šlo o nabídku, která přesně odpovídala oboru. Dodnes studuji Statistiku na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE.

Co nejpodstatnějšího ti trainee program dal? 

Hlavně zkušenost z práce ve velké firmě. Také jsem se naučila komunikovat a pracovat v různých týmech. Musím říct, že velmi příjemnou zkušeností bylo, že kdykoli jsem potřebovala pomoct, všichni se mi snažili všechno vysvětlit a vyjít vstříc.

Na jakém zajímavém projektu jsi v poslední době pracovala?

Podílela jsem se na projektu „Neomezené léto“, letní kampaně T-Mobile s nabídkou neomezených datových balíčků. S kolegy jsme připravovali analýzy spotřeby dat a využití balíčků. Naším úkolem bylo vyhodnotit získaná data a připravit jejich vizualizaci například pomocí grafů. Výstup pak složil k dalším interním analýzám důležitým pro konečná rozhodnutí.

Co plánuješ do budoucna?

Je mi dobře tam, kde jsem. Už nejsem v trainee programu, ale pracuji stále na stejné pozici na půl úvazku. V budoucnu mě čeká psaní diplomky a tady v T-Mobilu mám jistotu, že najdu skvělé téma.

Lucie Štefanová
Studuje obor Statistika na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE 
V současné době pracuje jako data scientist v Big data týmu na poloviční úvazek. 
Nejvíce volného času věnuje sportu, především street dance a thai boxu.

 

 

Zdeněk Bumbálek
Vystudoval obor Telekomunikací na FEL ČVUT a obor podnikání a management na MÚVS ČVUT.
Dnes pracuje na pozici Manažera týmu strategie přístupových sítí v T-Mobilu a má na starosti strategický rozvoj mobilních a fixních technologií T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.