Tereza Kozáková o startu kariéry v Orlen Unipetrol | EkonTech.cz


Tereza Kozáková o startu kariéry v Orlen Unipetrol

Rozhovory / ORLEN Unipetrol / rozhovory
21. 7. 2023 - 9:36

Tereza Kozáková - Absolventka

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Chvalitebné. Některé předměty se lépe učili, jiné hůře.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

B1-B2, ve škole, konverzace s rodilými mluvčími nebo cizinci (Holanďané, atd.) a při cestování do zahraničí. 

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala? 

Ano, studium jsem si volila, protože mně baví chemie a chtěla jsem v tomto oboru pracovat.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Ne. Pro získání praxe v oboru.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ne, pouze brigády mimo oboru. Studium bylo denní a dosti náročné i časově hlavně v navazujícím studiu.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

30 000-35 000 Kč, od různých pracovních nabídek na různých portálech a nebo billboardech.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala a ani nechtěla, přes sociální síť mi to přijde divné a dle mě to nebude nikdo brát vážně.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Na veletrhu iKariera pořádaného na škole, z mého okolí a obecně mé informovanosti.

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Ano, určitě je každý rád, když se může o firmě něco dozvědět i přímo od zaměstnanců.

Musela jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažovala byste o tom vůbec?

Ano, od místa mého trvalého bydliště je práce vzdálená 100 km.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

20-25 minut, 1 hodina maximálně 

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byla jste již na zahraniční pracovní stáži? (Proč? Na jak dlouho? Co Vám to dalo?)

Asi ano. Zlepšila bych si jazykové dovednosti, zjistila jak se v tomto oboru pracuje v jiné zemi a jak to jinde vypadá.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím, že nově příchozí jsou bráni velmi pozitivně mezi kolektiv, jedná se o velmi přátelský kolektiv.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Asi bych se dříve pustila do psaní diplomové práce.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich význam pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Oslovují, ale trávení na sociálních sítích se snažím minimalizovat a žít raději realitou.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Je mi to příjemnější.