Trainee program mi pomohl vydat se na správnou cestu | EkonTech.cz


Trainee program mi pomohl vydat se na správnou cestu

Rozhovory / trainee program / Kaufland
18. 5. 2020 - 7:49

Poté, co odpromovala na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Diplomacie, hledala Veronika Bímová to pravé místo, kde začít svou pracovní kariéru. Tzv. gap year, který strávila v zahraničí, jí pomohl pročistit si hlavu a ujasnit si priority. Po návratu do domoviny se pro ni stal trainee program ve společnosti Kaufland jasnou volbou.

Jak dlouho už v Kauflandu jste a na jakém oddělení působíte?

Na konci března tomu bylo přesně půl roku, co jsem do Kauflandu nastoupila. Aktuálně se sedm týdnů zaučuji přímo v provozu, což znamená, že přicházím na kloub tomu, jak naše prodejny fungují na denní bázi. Poznávám tedy nejen prostředí centrály společnosti, ale také „první linii“, kde kolegové přichází do kontaktu se zákazníky. I díky tomu nyní vidím, jak se jednotlivá celofiremní rozhodnutí promítají přímo na našich prodejnách.

Jak probíhal proces od přihlášení až po samotný nástup? Bylo přijímací řízení náročné?

Výběrové řízení bylo tříkolové, přičemž na jeho začátku bylo třeba zaslat životopis. Následně mě kontaktovala – nyní již současná – kolegyně z HR oddělení, od které jsem obdržela vstupní testy, na které navazovalo druhé kolo ve formě klasického pohovoru. Posledním, třetím krokem k získání trainee pozice bylo úspěšné zvládnutí assessment centra, kterého ačkoliv jsem se zprvu obávala, považuji nyní za jednu z nejlepších a nejcennějších zkušeností v mém dosavadním pracovním životě. 

Proč jste se vlastně rozhodla pro trainee program, nikoli pro konkrétní pracovní pozici?

V trainee programu jsem viděla možnost seznámit se s různými činnostmi v rámci velké mezinárodní firmy. Významnou roli hrál i fakt, že jsem si nebyla stoprocentně jistá konkrétním oborem, ve kterém bych se chtěla dál rozvíjet. Trainee program tak pro mě představoval ideální příležitost pro získání komplexního přehledu o firemním fungování.

Co Vám trainee program dal?

Díky všem zadaným úkolům a absolvovaným školením jsem si zlepšila své komunikační dovednosti. Zároveň jsem se utvrdila v tom, že bych chtěla pracovat v mezinárodní společnosti a na denní bázi pracovat s čísly. Potkala jsem také skvělé kolegy a celý trainee program mi pomohl určit směr, kterým bych se chtěla do budoucna vydat. 

Oddělení a projekty, na kterých Veronika doposud působila

Jak doposud vypadal průběh Vašeho trainee programu?

Na začátku programu jsem prošla klasickým „kolečkem“ – tzn., že jsem strávila několik dní nebo týdnů na různých odděleních, abych se seznámila s jejich činnostmi a dokázala si alespoň zhruba představit proces, který se za fungováním Kauflandu skrývá. Do tohoto harmonogramu byla a jsou včleněna také různá školení, která mají za úkol propojit teoretický základ s praktickými zkušenostmi.

Jaké oddělení pro Vás bylo prozatím nejzajímavější?

Z oblasti účetnictví mě zaujala agenda oddělení účtování zbožových faktur. Ze sekce controllingu to poté bylo oddělení zbožového controllingu, kde naši kolegové řeší mimo jiné množstevní diference na fakturách nebo účtování inventur. A proč zrovna tato dvě oddělení? Mám ráda čísla a pořádek, což jsou jedny ze základních stavebních kamenů obou oddělení. 

Na jakém projektu právě pracujete?

Můj hlavní projekt celého trainee programu se zaměřuje na zdokonalení procesu fakturace. Jeho výsledek budu prezentovat v září přímo vedení společnosti. S trochou nadsázky by se dalo říct, že se jedná o projekt podobný například diplomové práci – tedy analýza současného stavu, na níž bude následně postaven koncept zdokonalení a částečné automatizace procesu. Výstupem však nebude jen prezentace nebo psaná práce, ale především reálný nástroj - program, který bude moci Kaufland implementovat v rámci procesu fakturace. Na řešení budu spolupracovat i s kolegy z jiných oddělení, kteří mi pomohou se samotným technickým řešením. Díky projektu si tak vyzkouším i koordinační činnost v rámci vedoucí pozice, na kterou mě má trainee program mimo jiné připravit.

Co pro Vás byla největší výzva?

Myslím, že největší výzva teprve přijde, a to v momentě, kdy budu prezentovat výsledek výše zmíněného projektu vedení celé společnosti Kaufland. Už nyní ale vím, že výzvou bude již samotné zpracování tohoto projektu, protože budu z velké části závislá na pomoci svých kolegů z jiných oddělení, a předpokládám, že koordinace našich časových možností nebude vždy snadná. Pevně ale věřím, že vše proběhne úspěšně – doposud jsem se totiž setkala s obrovskou podporou od nadřízených i všech kolegů.

Trainee v oblasti: Finance 

Doba trvání: 1 rok

Potřebné jazyky: čeština, angličtina/němčina B2

„Rotace probíhají v rámci oddělení Účetnictví a Controllingu, nicméně v rámci školení jsem se seznámila i s dalšími oblastmi, od Nákupu, přes Technický nákup, Logistiku až například po IT oddělení. Navštívila jsem také náš masozávod v Modleticích a nyní se zaučuji přímo v provozu. Jedná se tedy opravdu o široké spektrum oblastí. I díky tomu je pro mě nyní jednodušší obrátit se na konkrétního kolegu nebo kolegyni, protože vím, v rámci kterého oddělení působí, a jméno tak najednou dostane i tvář ☺.“