Umělá inteligence detekuje osamělost člověka ze stylu řeči | EkonTech.cz


Umělá inteligence detekuje osamělost člověka ze stylu řeči

Technik / AI
14. 12. 2020 - 7:00

Osamělost je velkým problémem dnešní doby, který může mít závažné důsledky pro zdraví a kvalitu života. Nový systém s umělou inteligencí analyzuje řeč člověka a dovede s přesností na 94 procent určit míru osamělosti, jakou dotyčný člověk pociťuje. V budoucnu by podobné systémy mohly sledovat osamělost v reálném čase a podle potřeby pomáhat.

Osamělost se stala závažným problémem současnosti, který může přispět k rozvoje celé řady obtíží, psychických i tělesných. V dnešní době mohou s osamělostí pomoci pokročilé technologie. Tým medicínských exertů americké University of California, San Diego, vyvinul postup umožňující pomocí umělé inteligence určit míru osamělosti u starších lidí díky analýze řeči.

Výzkumníci využili procesy přirozeného zpracování řeči (NLP, podle anglického Natural language processing). Ty využívají umělou inteligenci a další pokročilé techniky pro zpracování velkého objemu dat lidské řeči nebo textu, které vyžadují určitou míru „porozumění“ lidské řeči strojem.

S pokrokem umělých inteligencí se v poslední době ukazuje, že díky přirozenému zpracování řeči je možné detekovat celou řadu jevů spojených s psychikou, jako je například psychóza, posttraumatická stresová porucha, bipolární porucha nebo třeba deprese. Teď přišla na řadu právě osamělost, která si získává stále větší pozornost odborníků. Podle některých studií je totiž právě osamělost významnějším faktorem pro předčasné úmrtí nežli třeba obezita. 

Vedoucí výzkumu Ellen Lee upozorňuje, že osamělost je jako psychologický jev velmi obtížně měřitelná. Lékaři s tím mívají problémy, a proto existuje značná poptávka po metodě, která by umožnila určovat osamělost co nejvíce objektivním a především srovnatelným způsobem. V dnešní době se osamělost zjišťuje dotazy typu „Jak často se cítíte osamělý“. To ale často vede ke zkresleným výsledkům, protože osamělost bývá spojená s emocemi a se společenskou stigmatizací. Další možností je škála UCLA Loneliness Scale, která se záměrně vyhýbá použití slova „osamělý“.

Lee a její kolegové vyvinuli umělou inteligenci, která využívá systém pro přirozené zpracování řeči od společnosti IBM. Svoji technologii otestovali na 80 starších lidech. Každý z nich byl nejprve ohodnocen standardními postupy pro určení míry osamělosti a každý rovněž absolvoval až 90 minutový pohovor na toto téma. Právě mluvený projev dobrovolníků při těchto pohovorech následně detailně analyzovala umělá inteligence.

Ukázalo se, že zmíněná umělá inteligence dovede kvantitativně předpovědět míru osamělosti člověka s přesností 94 procent. Míra osamělosti se projevovala i ve stylu řeči. Čím osaměleji se dotyčný cítil, tím delší byly jeho odpovědi na otázky, které přímo směřovaly k osamělosti. V další fázi výzkumu chtějí badatelé propojit analýzu řeči s dalšími daty, jako jsou například údaje GPS mobilního telefonu nebo data týkající se spánku. Také chtějí svůj systém testovat na větším a pestřejším vzorku dobrovolníků. V budoucnu by měl vzniknout systém, který bude v reálném čase analyzovat osamělost člověka a v případě potřeby bude intervenovat, například nabízením vhodných sociálních aktivit.

Zdroj: UC San Diego Health