Umělá inteligence Google pozná rakovinu plic lépe, než lidští experti | EkonTech.cz


Umělá inteligence Google pozná rakovinu plic lépe, než lidští experti

Vědec / Google. AI / diagnostika
30. 5. 2019 - 11:57

Čím dříve se podaří diagnostikovat nádor plic, tím větší jsou šance pacienta. Vycvičená umělá inteligence v této dovednosti předčí zkušené radiology. V dohledné době by takové inteligence mohly pomáhat lékařům a zachraňovat lidské životy.

Tak jako prakticky u všech forem rakoviny, i u rakoviny plic velice záleží na tom, jak brzy lékaři nádor objeví. Časná diagnóza přitom obvykle značně zvyšuje šance pacienta na úspěšnou léčbu a prodloužení života. Jak to ale u nádorů bývá, také v případě rakoviny plic se to lehce řekne a mnohem hůře udělá.

Až doposud se na diagnostice rakoviny plic podíleli pouze lidé, i když s podporou řady moderních technologií. V posledních letech se ale objevují umělé inteligence, které se mohou skvěle uplatnit i v diagnostice nádorových onemocnění. Na takových inteligencích pracují i vývojáři společnosti Google. Jejich umělá inteligence je v diagnostice a předpovědích dalšího vývoje rakoviny plic natolik úspěšná, že v některých ohledech předčí ty nejlepší lidské radiology a specialisty na diagnostiku.

Umělé inteligence se už ve skutečnosti osvědčily například v diagnostice nádorů prsou, kůže nebo vaječníků. Analýza a porovnávání velkého množství snímků tkání pacientů, pro lidské specialisty velmi namáhavá, je totiž přesně typ úkolu, pro který jsou dnešní umělé inteligence jako stvořené. Nasazení umělých inteligencí do diagnostiky nádorů tím pádem zachraňuje životy pacientů.

Aby umělá inteligence dobře zvládla svoji práci, v tomto případě rozpoznávání nádorů plic, tak je nutné ji důkladně vytrénovat. Vývojáři čerstvě narozené umělé inteligenci ukazují tisíce lékařských snímků s připojenými daty o tom, co snímky zobrazují. Inteligence se pomocí těchto snímků záhy naučí rozpoznávat detaily a opakující se vzory, které by nejspíš unikly lidské pozornosti.

Zmíněná umělá inteligence ze stáje Google, kterou cvičili pro diagnostiku rakoviny plic, se učila na více než 45 tisících snímcích plic z výpočetní tomografie. Snímky pocházely z amerického národního institutu National Health Institute a z Northwestern University. Některé z nich přitom zobrazovaly nádory plic v různém stádiu vývoje. Umělá inteligence si na základě těchto snímků vytvářela 3D modely nádorů a jejich vývoje, včetně velmi obtížně zjistitelných raných fází vývoje takových nádorů.

Když tvůrci svou umělou inteligenci vycvičili, tak ji pak následně vyzkoušeli. Nechali ji hodnotit rentgenové snímky pacientů, vždy po jednom snímku na pacienta. Stejné snímky pak hodnotila komise šesti špičkových radiologů. Umělá inteligence Google dokázala detekovat o 5 procent případů rakoviny plic více než lidští experti, a také zaznamenala o 11 procent méně falešně pozitivních diagnóz této obávané, ale bohužel dost běžné rakoviny.

Umělá inteligence pro diagnostiku rakoviny plic zatím prokázala své schopnosti jen u pacientů se známou diagnózou. Teď ještě bude nutné ověřit, jak se osvědčí v klinické praxi, Podle Google jsou ale už tyto první výsledky velmi povzbuzující. Tvůrci této inteligence jsou přesvědčeni, že by mohla podstatně zlepšit diagnostiku rakoviny plic a především zlepšit vyhlídky samotných pacientů.

Zdroj: Google