Umělá inteligence a satelitní snímky bojují proti hladu v Africe | EkonTech.cz


Umělá inteligence a satelitní snímky bojují proti hladu v Africe

Technik / AI
4. 2. 2021 - 7:00

Než se objevila pandemie koronaviru SARS-CoV-2, tak se ve světě během posledních desetiletích úspěšně dařilo potlačovat chudobu. Neznamená to ale, že by již bylo vyhráno. Na planetě je stále ohromné množství lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby. V nejbližším období navíc zřejmě přijdou ekonomické turbulence, které přispějí k opětovnému nárůstu počtů chudých.

David Lobell z amerického Stanfordu a jeho kolegové ale rozhodně boj s chudobou nevzdávají. Jsou přesvědčeni, že když chceme být v tomto boji úspěšní, tak musíme vědět, kam zacílit naše úsilí. Právě proto Lobellův tým již několik let vyvíjí účinný postup, s jehož pomocí lze vytipovat oblasti postižené chudobou v Africe.

Tímto způsobem vznikl nástroj, který kombinuje volně dostupné satelitní snímky s důmyslnou umělou inteligencí, aby odhadoval míru chudoby v afrických vesnicích a její vývoj v průběhu času. Díky analýzám zmíněných dat může tento nástroj poskytnout cenné informace organizacím, vládním agenturám či firmám, které se podílejí na řešení problémů s chudobou.

Badatelé jsou přesvědčeni, že právě podobné pokročilé nástroje a technologie zásadně přispějí k vývoji v zásadních ekonomických otázkách, jako je i oblast chudoby. Pokrok v těchto záležitostech totiž mimo jiné brzdí nemožnost detailně sledovat účinnost zvolených opatření. Pro řešení komplexního problému s chudobou je podle nich velmi důležité identifikovat trendy a faktory, které lidem pomáhají čelit chudobě.

Jak uvádí Lobell, i když je to překvapující, až doposud odborníci ani místní úřady vlastně neměli k dispozici žádný vhodný postup, který by jim umožnil sledovat změny chudoby v Africe na lokální úrovni. Sčítání lidu a podobné aktivity nebývají dostatečně časté. Průzkumy veřejného mínění s osobním kontaktem zase jen málokdy opakovaně zahrnují tytéž osoby.

Nový nástroj Lobellova týmu využívá pro analýzy stavu chudoby satelitní snímky pořízené ve dne i v noci. Na denních snímcích jsou pro tyto účely využitelné komunikace, zemědělské plochy, střechy, stavby i vodní plochy. Na nočních snímcích lze míru chudoby odvodit z osvětlení, které je ve tmě patrné. Satelitní snímky zpracuje umělá inteligence, která zhodnotí, jak jsou kde v době pořízení snímků lidé majetní či nemajetní.

Vědci již novou technologii ověřili na souboru asi 20 tisíc afrických vesnic. U nich měli pro srovnání k dispozici informace o ekonomické situaci z předešlých průzkumů, až do roku 2009. Vše nasvědčuje tomu, že nová metoda zjišťuje stav chudoby ve vesnicích a její vývoj v čase velice dobře a spolehlivě.

Zdroj & Foto: Stanford News