„Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu a hledíme do budoucnosti“ | EkonTech.cz


„Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu a hledíme do budoucnosti“

Rozhovory / unipetrol / chemický průmysl
10. 1. 2022 - 11:46

Pojem společenská odpovědnost firem je v České republice i nadále poměrně nezažitý výraz, ale i přesto se na pracovním trhu najdou organizace, kterým již dávno není cizí. Jednou z takových společností je ORLEN Unipetrol, pro kterou jsou zásady společenské odpovědnosti prioritou, za což mluví i nespočet různorodých projektů, na kterých se podílí. Co přesně společenská odpovědnost znamená a jak se k ní staví právě ORLEN Unipetrol nám představila manažerka CSR, Radka Marková.

 Proč je pro Vás, jako ORLEN Unipetrol společenská odpovědnost důležitá?

Firemní společenská odpovědnost je jednou z našich priorit při budování a realizaci plánu udržitelného podnikání. Co si pod tím má člověk představit? V Česku patří ORLEN Unipetrol mezi největší společnosti a je součástí kritické infrastruktury státu, což nás zavazuje k velké odpovědnosti. Naše rafinérie a výrobní areály postupně měníme na fabriky moderního střihu. Vyvíjíme například alternativní paliva s využitím dřevní štěpky, zabýváme se vodíkovým řešením pro elektromobily nebo chemickou recyklací plastů. Navíc se chystáme otevřít první veřejné vodíkové čerpací stanice v Česku. Naším posláním je tak nejen rozvíjet inovativní a udržitelné zpracování ropy, zavádět nové technologické postupy výroby, ale současně být společensky odpovědnou firmou ke svému okolí. 

 

Jak se Nadaci dařilo v předchozích dvou letech (podtextově s ohledem na Covid)?

Společenská odpovědnost u nás funguje na čtyřech pilířích – vzdělávání, podpora komunit, péče o životní prostředí a péče o zaměstnance. Během posledních dvou let se spousta vzdělávacích projektů přesunula do online prostředí. Nadace ORLEN Unipetrol natočila edukační video pro žáky základních škol, které vysvětlovalo, jak se koronavirus přenáší, co dělá a jak se proti němu chránit. Projekty pro žáky základních a středních škol jako Báječný den s chemií nebo Pátky s vědou se pak odehrály na YouTube. V ostatních oblastech jsme na situaci dokázali pružně reagovat a pomáhali jsme, kde bylo zrovna potřeba. Například díky výrobě dezinfekce v ORLEN Unipetrol výzkumně-vzdělávacím centru jsme rozvezli školám, úřadům, nemocnicím a dalším institucím v Ústeckém kraji a Praze na 31 437 litrů tekutiny. Potřebným jsme darovali roušky, ochranné obleky, občerstvení. A to vše v hodnotě více než 1,2 milionu korun. 

 

Jaké zajímavé projekty máte za sebou?

Primárně podporujeme prosperitu a rozvoj regionů, ve kterých působíme. Chceme, aby nás naše okolí vnímalo jako zodpovědného souseda. Říkáme tomu podpora komunit. Městům a obcím, které leží v blízkosti našich výrobních areálů, poskytujeme finanční příspěvky na rozvoj. Prostředky putují například na opravy silnic a cyklostezek, modernizaci veřejného osvětlení, budování dětských hřišť, pořádání slavností nebo vybavení domova pro seniory. Tento rok jsme podpořili částkou 3,2 milionu korun realizaci bezmála 50 aktivit a projektů. Dvakrát ročně také vysazujeme ryby do Bíliny a Labe, v neratovické Spolaně zase chováme včely medonosné a ve všech našich výrobních areálech podporujeme hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, díky čemuž se od roku 2011 vylíhlo na našich komínech již 40 mláďat. 

 

Který z nich byl z Vašeho pohledu nejzajímavější, na který jste nejvíce pyšná?

Jelikož klademe velký důraz na oblast společenské odpovědnosti i mezi zaměstnanci, podporujeme jejich účast na dobročinných projektech tím, že je vtáhneme přímo do děje. Například členové běžeckého klubu skupiny ORLEN Unipetrol loni vyběhali pro neziskové organizace bezmála 200 tisíc korun. Naši zaměstnanci také splnili přání klientům sedmi neziskových organizací částkou 587 518 korun, kterou mezi sebou vybrali v rámci desátého ročníku charitativní sbírky Splněná přání. A v neposlední řadě tu jsou Dobrovolnické dny, během kterých se naši zaměstnanci pustili do práce v šesti městech po republice, pomohli osmi neziskovkám a odpracovali přes tisíc hodin. Za to jim patří velké díky. Mezi stěžejní projekty patří platforma komUNIta, která podporuje firemní dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců do života místních komunit. 

 

Řeknete nám něco více o platformě komUNIta, kde se vzal nápad ji realizovat?

Pro vytvoření kultury společenské odpovědnosti je třeba dát zaměstnancům prostor k realizaci, protože bez nich by se většina aktivit neuskutečnila. Tuto kulturu nejde tvořit pouze reklamou, slogany a vynucenými charitativními akcemi. Nezbytným faktorem je autentičnost. A tu lze zajistit pouze skutečným zapojením zaměstnanců. Proto vznikla komUNIta – platforma pro dobrovolnické aktivity zaměstnanců skupiny ORLEN Unipetrol, která byla spuštěna v létě 2020. Vymysleli ji přímo naši zaměstnanci, a to jak samotnou platformu, tak i její název. Zájemci ji mohou využít k předkládání a realizaci svých návrhů.

 

 

Bylo její provedení komplikované a náročné?

Na začátku roku 2021 jsme rozjeli velkou interní kampaň, aby se o komUNItě začalo mluvit. Nyní máme v realizaci 35 projektů, z toho 16 se již podařilo dokončit. Probíhá to tak, že zaměstnanec vymyslí dobrovolnický projekt, dohodne se s daným subjektem, institucí nebo neziskovou organizací a následně projekt přihlásí přes formulář na firemním intranetu. Pokud je schválena i finanční podpora, vyřídíme darovací smlouvu s daným subjektem. V případě potřeby pomůžeme domluvit další dobrovolníky z řad našich zaměstnanců. Samotná realizace je již na našich zaměstnancích, se kterými jsme v kontaktu.

 

 Jak se vám podařilo do ní zapojit tolik zainteresovaných skupin?

V každé lokalitě má komUNIta svého ambasadora, který se snaží namotivovat své kolegy a kolegyně.  V tuto chvíli se stále zaměřujeme na to, aby se do dobrovolnictví zapojilo co nejvíce zaměstnanců. A to jak do vlastních projektů, tak i do projektů druhých. Na konci roku vyhlašujeme nejaktivnějšího dobrovolníka, kterému se podaří realizovat co nejvíce projektů a pomoci tak rozvoji svého okolí. Nejaktivnější dobrovolníky také přihlašujeme každý rok do soutěže nazvané Dobrovolník roku, kterou organizuje naše mateřská nadnárodní skupina Orlen. Byla by škoda, kdybych některé projekty v rámci platformy komUNIta nepředstavila. Zaměstnanci totiž realizovali například šití čepiček pro nedonošené děti z neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, údržbu zahrady u skautské klubovny v Mostě, vybudování venkovní informativní vitríny u branky MŠ Velké Pavlovice, Mikulášskou besídku pro děti s handicapem v Pardubicích a zahradní party na oslavu konce školního roku pro děti z Dětského domova Pardubice.

 

 Jaký je její potenciál do budoucna a jak byste ji případně chtěli rozvíjet nebo na ni navázat?

V plánu máme dlouhodobě a opakovaně spolupracovat a podporovat jak naše zaměstnance v jejich dobrovolnictví, tak i vybrané instituce a neziskové organizace. Smyslem komUNIty je, aby naše aktivity byly založené na dlouhodobé spolupráci, která se neustále rozvíjí a posouvá dopředu. Také chceme každý rok zvyšovat počet dobrovolnických hodin. 

 

Kam budou směřovat Vaše nápady a úsilí v dalších letech?

Uvědomujeme si naši roli v rámci chemického průmyslu a hledíme do budoucnosti. Proto značně investujeme do podpory a propagace vzdělávání na všech úrovních. Rozhodně však nejde jen o podporu finanční. Nadace ORLEN Unipetrol, která nám v této oblasti významně pomáhá, každoročně podpoří stovky konkrétních studentů a pedagogů, stejně jako desítky středních a vysokých škol. Poskytuje studentská stipendia a granty pro pedagogy i celé školy. A co je nejdůležitější – přihlásit se o ně může každý se zájmem o chemii nebo přírodovědné a technické obory. Nadace ORLEN Unipetrol rozdělila za čtyři roky fungování v rámci grantových a stipendijních programů téměř 16 milionů korun a na všechny projekty v oblasti vzdělávání vynaložila bezmála 18 milionů korun. Také jsme spustili pilotní projekt vzdělávacího školního programu Plastík a jeho kouzelný kufřík. Pochází z licence nadace německé asociace Plastics Europe a v České republice ho poskytuje exkluzivně vybraným školám naše skupina. Je určený pro mladší žáky základních škol a umožňuje učitelům a jejich žákům provádět jednoduché experimenty s použitím plastů.

 

Můžete nám už teď představit/přiblížit nějaký konkrétní plánovaný/chystaný projekt?

Zásadní novinkou je rozšíření Univerzitního centra, které funguje přímo v prostorech největšího chemického areálu v Česku – v Záluží u Litvínova, a lze v něm studovat vysokou školu v podmínkách průmyslové výroby. V České republice jde o jediný takový případ propojení firemního sektoru a státní vysoké školy. K naší spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou se loni připojila i Fakulta strojní Českého vysokého učení technického, která zde plánuje zařadit do výuky dva až tři předměty. Současným záměrem je rozšířit studijní nabídku o nový, pětiletý studijní obor s názvem Inženýr průmyslových a technologických materiálů. Věříme, že díky zajímavé nabídce studijních možností v Ústeckém kraji mohou studenti z celého Česka i zahraniční studovat prestižní obor a své poznatky si ihned zkoušet v reálném výrobním prostředí.