„Už v Java Trainee Programu jsem řešil hodně zajímavý projekt,“ říká Petr Bartusek z EmbedITu. | EkonTech.cz


„Už v Java Trainee Programu jsem řešil hodně zajímavý projekt,“ říká Petr Bartusek z EmbedITu.

Technik / EmbedIT
27. 5. 2017 - 9:36

Společnost EmbedIT vypisuje nová kola Java Trainee Programu (JTP). Petr Bartusek, jeho nedávný absolvent, nám z pozice nyní už produktového manažera brněnské pobočky popsal, co vše program obnáší.

Ahoj Petře, řekneš nám prosím nejdřív, jaký obor jsi studoval a proč sis ho vybral?

Dříve jsem rád hrál počítačové hry a ve třetím ročníku gymnázia jsem si založil vlastní server tehdy populární hry World of Warcraft, který jsem si sám spravoval. Zde jsem se naučil základům programovacích i skriptovacích jazyků, i proto jsem se nakonec rozhodl pro studium informatiky. Na rozdíl od matematiky se mi zdála praktičtější. Navíc mám možnost rychleji vidět výsledky své práce a získat na ni zpětnou vazbu.

Kde je tvá alma mater?

Léta bakalářského studia jsem prožil na Vysoké škole báňské, k navazujícímu studiu jsem poté přidal i obor SSME (Service Science Management Engineering) na Masarykově univerzitě, kde jsem měl možnost lépe poznat svět IT byznysu.

Potom jsi nastoupil jako trainee do EmbedITu. Proč zrovna tam?

Během posledního semestru na vysoké škole jsem přemýšlel nad tématem své diplomové práce, kterou jsem se rozhodl psát v rámci praxe. Protože jsem předem splnil všechny předměty, pozastavil jsem si studium a ze všech možností v Brně a Ostravě se mi jevila nabídka EmbedITu jako nejvýhodnější. Společnost mi vyšla ve všem vstříc, našel jsem zajímavé téma pro diplomovou práci, a navíc jsem dostal dobré finanční ohodnocení, stejné jako řádní zaměstnanci.

Nevím jistě, zda EmbedIT všichni znají. Představíš nám ho?

Dalo by se říct, že EmbedIT je samostatným IT centrem skupiny Home Credit Group a Air Bank. Vyvíjíme především bankovní informační systémy, které se kromě České republiky používají i v dalších deseti zemích světa, na jejichž finančním trhu aktuálně naše finanční instituce působí. V začátcích jsme pomáhali i s rozjetím služby Zonky zprostředkovávající půjčky mezi lidmi. A od předminulého roku také poskytujeme naše systémy telekomunikačnímu gigantovi USA firmě Sprint.

Jaké požadavky na tebe byly kladeny při přijímacím řízení?

Ve skupinách jsme se v jeden den účastnili assessment centra, kde naše skupina plnila různé úkoly, které prověřily naše týmové, matematické a logické předpoklady společně se schopností reagovat na stresové situace. Z původních čtyř desítek zájemců nastoupilo postupně do společnosti asi jedenáct trainees.

Co bylo obsahem trainee programu?

Nastoupil jsem do původně čtyřměsíčního Java Trainee Programu pod vedením Petra Adámka, odborného asistenta na Masarykově univerzitě v Brně. V jeho týmu jsme se zaměřili na boj proti podvodům – v některých asijských zemích totiž neexistují centrálně vydávané občanské průkazy a někteří lidé tak snadno mohou využít jednoduše padělatelný doklad k získání více půjček od Home Creditu, které nemají v úmyslu splácet.

V jakých zemích se s takovými praktikami setkáváte?

Nejčastěji na Filipínách a v Indonésii. Může se tak stát dokonce i nevědomky, například v Indii stále existuje velký problém s nízkou vzdělaností obyvatel. Jméno negramotného zájemce o půjčku tak mohou pracovníci na pobočkách napsat v mnoha variantách, aniž by sám zájemce chybu zaznamenal.

Jak jste tedy problém vyřešili?

Rozvíjeli jsme pilotní řešení Petra Adámka založené na rozpoznávání totožnosti na základě otisků prstů. Postupně jsme přidávali další funkce a kompletně jsme změnili grafické rozhraní systému. Doba společné práce se protáhla asi na sedm měsíců, po nichž jsem převzal po Petru Adámkovi vedení nad projektem já, a dále na něm s týmem pracujeme.

Ve společnosti máš už tedy stálé místo. Na jaké pozici aktuálně pracuješ?

Po roce od uplynutí JTP jsem převzal odpovědnost nejen za brněnský tým vývojářů, ale i za komunikaci s indonéským, kazašským a filipínským businessem. Přestože se hlavní náplní mé práce stalo udržování kontaktu s vyjmenovanými zeměmi, velmi rád si také něco čas od času naprogramuji.

Jak hodnotíš kolektiv spolupracovníků?

Velmi kladně. Pracovali jsme jako tým, všichni jsme byli na jedné lodi a vzájemně jsme si pomáhali, v čemž vidím výhodu i během další práce ve firmě. Kolegové mě nikdy nenechali ve štychu a považuji je za mou druhou rodinu.

Mluvil jsi o mnoha destinacích, kde skupina Home Credit Group působí. Existuje v rámci vaší společnosti možnost výjezdu do některé z těchto zemí?

Určitě ano, přestože jsem se ho prozatím osobně neúčastnil. Mnozí mí kolegové při větších dodávkách služeb do cílových zemí vyjíždějí, aby lépe poznali zdejší byznys a předali potřebné know-how našim zahraničním kolegům. 

Plánujete další kolo trainee programu. Zůstane jeho model stále stejný?

Již brzy proběhne jedno menší kolo JTP a zájemci se mají možnost přihlásit na našem HR. Vedením jejich kurzu bude opět pověřen nějaký IT odborník a mohou se těšit na zajímavou náplň práce. Program bude i tentokrát otevřen v Brně.

Před přihlášením je tedy nutné ovládat základy programovacího jazyka Java. Co dalšího musí takový uchazeč splňovat?

Z  pohledu absolventa JTP je nejdůležitější požadavkem chtít se učit, být aktivní, mít otevřenou mysl a nebát se něčeho nového. V programu opravdu není důležité, zda trainee aktivně programuje tři roky v Javě nebo se s ní během vysokoškolského studia setkal jen v rámci jednoho předmětu. Člověk během několika měsíců práce narazí na různé problémy, z nichž je možné naučit se spoustu věcí. Vývojáři uvidí mnoho věcí i z jiného, praktičtějšího pohledu.Dále bych uvedl nutnost znalosti angličtiny, která představuje firemní standard nutný pro komunikaci se zahraničními kolegy. Na různých pozicích ve firmě člověk uplatní i ruský jazyk.

Co čeká absolventa po uplynutí celého Java Trainee Programu?

Po zaučení v trainee programu se může absolvent připojit podle své specializace do týmu, o který projeví zájem. Po čtyřech měsících již ví, jak to ve firmě chodí, a má dostatek času na zvolení své další specializace. Se svými kolegy z programu se dále může odreagovat například při hraní stolního fotbalu nebo her na playstationu. Několik pater výše stále v prostorách mrakodrapu Spielberk Tower naleznou trainees také relaxační místnost s firemní knihovničkou.

Na závěr máš možnost vypíchnout hlavní důvody, proč by si studenti měli vybrat právě Java Trainee Program.

Rádi vyjdeme studentům vstříc. Je možné přizpůsobit pracovní dobu rozvrhu hodin, ať už magisterského nebo doktorského studia.  Naše společnost poskytuje taktéž neplacené volno po dobu přípravy na zkoušku a před státní závěrečnou zkouškou má student nárok dokonce na dva týdny placeného volna.

Na rozdíl od jiných firem u nás nováčci nemusí řešit jen nejméně zábavné úkoly, většinou založené na hledání a opravování chyb. Od základu u nás vyvíjí konkrétní projekt, ke kterému pravidelně dostávají zpětnou vazbu od lektora.V neposlední řadě se trainee stává plnohodnotným zaměstnancem se všemi výhodami a má se v rámci programu šanci spoustu věcem naučit.

 

Zájemci mohou sledovat Facebookové stránky www.facebook.com/embeditcz a LinkedIN https://cz.linkedin.com/company/embedit nebo mohou napsat na email kariera@embedit.cz