Vědci identifikovali již druhého člověka, jehož tělo se podle nich samovolně dokázalo zbavit HIV | EkonTech.cz


Vědci identifikovali již druhého člověka, jehož tělo se podle nich samovolně dokázalo zbavit HIV

Vědec / HIV / léčba
25. 11. 2021 - 14:01

Během infekce, HIV ukládá kopie vlastního genomu do buněk DNA a vytváří tak něco, čemuž říkáme „virový rezervoár“. V tomto stavu se virus efektivně ukrývá před léky proti HIV a imunitním systémem člověka. U většiny lidí nové virové částice neustále vznikají právě v rezervoáru. Anti-retrovirální terapie může předejít tomu, aby se nové části tvořily, ale nedokáže eliminovat samotný rezervoár, a proto je zapotřebí denní léčby k potlačení virusu.

Někteří jedinci, známí také jako „elitní kontroloři“, mají imunitní systém na takové úrovni, že dokážou HIV potlačit bez jakékoliv léčby. I přesto, že stále disponují virovými rezervoáry, které mohou produkovat více HIV virů, imunitní buňka zvaná „Zabijácká buňka T“, potlačí vir bez potřeby medikace.

 

Doktorka Xu Yu, která je členkou například Harvardu či MIT, již dlouhou dobu studuje HIV rezervoáry elitních kontrolorů. Její tým výzkumníků identifikoval jednoho pacienta, který neměl žádné porušené HIV virální sekvence v jejím genomu, což indikovalo, že její imunitní systém byl schopen eliminovat HIV rezervoár – toto vědci nazývají jako „sterilizační léčba“.

 

Tým doktorky Yu od tohoto pacienta, známého také jako San Francisco pacient, odebral biliony buněk ve snaze objevit jakoukoli HIV sekvenci, která by mohla být použita k tvorbě nového virusu, ale žádnou nenašla.

 

 

Tento neuvěřitelný objev, který je zároveň prvním případem sterilizační léčby bez transplantace kmenových buněk, byl uveden na stránkách Nature v roce 2020.Skupina doktorky Yu aktuálně hlásí dalšího neléčeného pacienta s HIV, známého pod jménem Esperanza pacient, který stejně jako pacient ze San Franciska nemá žádné porušené HIV genomy. Tento případ, který byl publikován v „Annals of Internal Medicine“, tak reprezentuje druhý příklad sterilizační léčby.

 

„Tyto objevy, zejména po identifikaci druhého případu, indikují, že zde možná existuje akceschopná cesta ke sterilizační kůře pro pacienty, kteří toho sami nejsou schopni“, říká doktorka Yu, která je zároveň výzkumnicí v hlavní nemocnici v Massachusetts.

 

Yu dodává: „nyní nahlížíme na možnost, jak tuto imunitní odpověď podáním vakcinace indikovat u pacientů, kteří podstupují ART léčbu. Cílem je, aby byl pacientův imunitní systém schopný kontrolovat virus bez potřeby léčby.“

 

 

zdroj: medicalxpress.com