Víc jak miliarda pro vysoké školy | EkonTech.cz


Víc jak miliarda pro vysoké školy

Ostatní / dotace / vysoká škola
29. 1. 2021 - 7:00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytne dotace ze státního rozpočtu na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021 ve výši 1,1 miliardy korun.

Dotace je určena na účelovou podporu specifického vysokoškolského výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Celková částka 1 165 308 000 Kč je stejná jako v loňském roce, avšak finální částky pro jednotlivé vysokoškolské instituce se liší.

Jak se určuje výše dotace pro letošní rok? 

Závisí na na počtu studentů a absolventů doktorských studijních programů, počtu absolventů magisterských studijních programů oprávněného žadatele za 12 měsíců předcházejících 1. listopadu 2020 a také na ukazateli výkonu oprávněného žadatele ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za kalendářní roky 2019, 2018 a 2017.

Na co lze dotaci využít?

Celkem se jedná o tři okruhy způsobilých nákladů. Jednak to jsou náklady studentských projektů vybraných uchazečem ve studentské grantové soutěži a náklady spojené s organizací takové soutěže, ale také náklady spojené s organizací studentských vědeckých konferencí. Finanční prostředky této dotace je však možné použít pouze v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Kolik dostanou jednotlivé školy?

Největší podíl z celkové částky si odnese Univerzita Karlova, téměř 290 mil. Kč. Druhou v pořadí je Masarykova Univerzita se 144 mil. Kč a České vysoké učení technické v Praze obdrží 117 mil. Kč. Z moravských vysokých škol získala nejvíc Univerzita Palackého v Olomouci, přes 90,5 mil. Kč a Vysoké učení technické v Brně s částkou téměř 90 mil. Kč.

Ze soukromých univerzit se v dotačním žebříčku nejlépe umístila Metropolitní univerzita Praha, které byla přiznaná dotace ve výši přes 3 mil. Kč. Vysoká škola finanční a správní získala od MŠMT dotaci 1,7 mil. Kč.

Výši dotací jednotlivých vysokých škol pro rok 2021 najdete zde.

Zdroj: MŠMT